MKEH » Tájékoztató a tényleges tulajdonosi nyilvántartáshoz való hozzáférés igényléséről

Tájékoztató a tényleges tulajdonosi nyilvántartáshoz való hozzáférés igényléséről

 

Felhívjuk a Tisztelt Ügyfeleink figyelmét a pénzügyi és egyéb szolgáltatók azonosítási feladatához kapcsolódó adatszolgáltatási háttér megteremtéséről és működtetéséről szóló 2021. évi XLIII. számú törvényhez (Afad-törvény) kapcsolódó teendőkre.

A nemesfémmel kereskedőknek, árukereskedőknek és kulturális javakkal kereskedőknek (a továbbiakban: szolgáltatók) az alábbi jogosultságai, kötelezettségei vannak:

A szolgáltató a Pmt. 7-12. § szerinti ügyfél-átvilágítási intézkedések végrehajtása céljából 2022. február 1-től közvetlen hozzáféréssel, ingyenesen adatot igényelhet a tényleges tulajdonosi központi nyilvántartásból (Afad-törvény 8. § (3) bekezdése).

A szolgáltató 2022. február 1-től köteles bejelentést tenni a tényleges tulajdonosi központi nyilvántartást vezető hatóságnak, ha eltérést észlel a központi nyilvántartásban található és a rendelkezésére álló tényleges tulajdonosi információk között (Afad-törvény 11. §).

A fentiek szerinti tényleges tulajdonosi központi nyilvántartás vezetésére a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) került kijelölésre, amely e feladatának ellátása során nem állami adó- és vámhatósági jogkörben jár el, így az adó- és vámigazgatásra irányadó eljárási szabályok ebben a körben nem érvényesülnek.

NAV tájékoztató

A NAV Kérdések és válaszok linken elérhetően tette közzé tájékoztató anyagát, amely részletes leírást tartalmaz mind a tényleges tulajdonosi nyilvántartáshoz való hozzáférés kérésére vonatkozóan, mind a megismerhető adatok köre tekintetében, mind pedig az eltérés jelzésének módjával kapcsolatban.

Kérjük a tisztelt szolgáltatókat, hogy szíveskedjenek a fent hivatkozott honlapon található információk alapján, az ott leírtak szerint a regisztrációt elvégezni a tényleges tulajdonosi adatok lekérdezhetősége, valamint az eltérésjelzések teljesíthetősége érdekében.

A legfontosabb tudnivalók kiemelve az alábbiak:

  1. Regisztráció

A regisztrációt az AFADREG adatlap benyújtásával lehet megtenni.

A kitöltéshez az ÁNYK keretprogramra van szükség.

A nyomtatvány elérhető itt: NAV PEI - Nemzeti Adó- és Vámhivatal

A regisztrációs adatlapot a regisztrációt kezdeményező szervezet hivatalos elektronikus elérhetőségéről kell beküldeni a NAV-hoz.

Az adatlapon fel kell tüntetni, hogy:

  • - ki, mely szervezet a regisztráló (elnevezés és adószám),
  • - az úgynevezett regisztrációs szerepkört (hatóság vagy önkormányzati adóhatóság és gazdasági kamara vagy szolgáltató),

- azon magánszemély(ek) természetes személyazonosító adatait, aki(k) számára a regisztráló a megismerést biztosító jogosultság megadását kezdeményezi (és amely a magánszemélyt azonosítja),

- valamint a megismerni kívánt adatbázist - a szolgáltatók ügyfél-átvilágítási, adatellenőrzési kötelezettségeik teljesítése érdekében ismerhetik meg az adatokat.

Az elérhető és igényelhető adatok köre differenciált, más adatokat ismerhetnek meg a hatóságok és mást a szolgáltatók. A szolgáltatók csak a tényleges tulajdonosi nyilvántartáshoz kérhetnek hozzáférést.

  1. Adatatok igénylése a tényleges tulajdonosi nyilvántartásból

A tényleges tulajdonosi nyilvántartásban szereplő adatok megismerésére a jogosult személynek az e-Papír használatával kell jeleznie megismerési igényét.

A megismerési lehetőség személyhez kötött, ezért az e-Papíron jelzett igényt a jogosult személy Ügyfélkapus tárhelyéről kell elküldeni a NAV részére. Erről bővebb információt a regisztráció megtörténtéről szóló értesítés tartalmaz.

A NAV felhívja a figyelmet, hogy sikeres regisztráció és a jogosultságok képzése mellett is csak célhoz kötötten ismerhetők meg az adatok. Például az ügyfelek adatait a szolgáltatók a pénzmosási jogszabályokban előírt ügyfél-átvilágítás vagy adatellenőrzés céljából ismerhetik meg. A NAV az adathozzáféréseket az irányadó jogszabály alapján naplózza, azaz visszakereshető módon rögzíti a megismerő személyét és a megismert adatok körét. Ezt szem előtt kell tartani a megismerési igények jelzésekor, mert az ebből eredő felelősség a megismerésre jogosultat terheli.

  1. Eltérésjelzés

Az Afad-törvény értelmében a szolgáltatóknak jeleznie kell, amennyiben a tényleges tulajdonosi viszonyokat érintően érdemi eltérést észlelnek az általuk ismert és a tényleges tulajdonosi nyilvántartásban rögzített tényleges tulajdonosi adatok között (Afad-törvény 10-11. §).

Az eltérésjelzést a TTNYELT elnevezésű formanyomtatványon kell megtenni.

A nyomtatvány elérhető itt: NAV PEI - Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

Budapest, 2022. július 18.

Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály, Nemesfémhitelesítési és Pénzmosás Felügyeleti Osztály

 

2022. július 18.
Vissza