MKEH » Tájékoztató az orosz-ukrán konfliktusra tekintettel elrendelt szankciókról

Tájékoztató az orosz-ukrán konfliktusra tekintettel elrendelt szankciókról

 

Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét fenyegető intézkedések miatt az Európai Unió Tanácsa a közelmúltban számos korlátozó intézkedést tartalmazó rendeletet és határozatot tett közzé. A Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: hatóság) felhívja a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény (Pmt.) hatálya alá tartozó szolgáltatók figyelmét arra, hogy kihirdetésre került a Tanács (EU) 2022/428 rendelete mely az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU rendelet módosítása (a továbbiakban: Rendelet).

A hatóság a Tisztelt Ügyfelei ismereteinek bővítése érdekében, a Rendeletben foglaltakra figyelemmel a következőkre hívja fel szíves figyelmüket.

A Rendelet 3h. cikke értelmében tilos a Rendelet XVIII. mellékletében felsorolt luxustermékek közvetlenül vagy közvetve történő eladása, szolgáltatása, átadása vagy kivitele bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra.

Ez a tilalom abban az esetben alkalmazandó a Rendelet XVIII. mellékletében felsorolt luxustermékekre, amennyiben azok értéke tételenként meghaladja a 300 (azaz háromszáz) eurót – kivéve, ha a XVIII. melléklet másként rendelkezik.

A Rendelet XVIII. mellékletében említett luxustermékek listája, a teljesség igénye nélkül, az alábbiak:

 1. a) borok (beleértve a pezsgőborokat), sörök, szesz és szeszes italok,
 2. b) parfümök, toalettvizek és kozmetikai termékek, beleértve a szépségápoló készítményeket és a sminkeket,
 3. c) bőr, nyergesáruk és utazási cikkek, kézitáskák és hasonló cikkek,
 4. d) kabátok, vagy más ruházat, ruházati tartozékok és cipők (anyaguktól függetlenül),
 5. e) szőnyeg és faliszőnyeg, kézi szövésű is,
 6. f) gyöngy, drágakő és féldrágakő, gyöngyből készült cikkek, ékszer, arany- és ezüstművesáru,
 7. g) érme és bankjegy, ha nem törvényes fizetőeszköz,
 8. h) evőeszközök nemesfémből vagy nemesfémmel plattírozva vagy bevonva,
 9. i) asztali porcelánból, kínai porcelánból, kőagyagáru, cserépáru vagy finomkerámia,
 10. j) ólomkristályból készült cikkek,
 11. k) 750 euró érték feletti elektronikai cikkek háztartási felhasználásra,
 12. l) 1000 euró érték feletti elektromos/elektronikus vagy optikai hang- és képfelvevő és –lejátszó berendezés,
 13. m) személyek szárazföldi, légi vagy vízi úton történő szállítására használt járművek – kivéve a mentőautókat – 50.000 (azaz ötvenezer) euró/db érték felett, drótkötélpályák, székes felvonók, sífelvonók, siklóhoz való hajtómechanizmusok, motorkerékpárok 5000 (azaz ötezer) euró/darab érték felett, valamint ezek tartozékai és pótalkatrészei,
 14. n) órák és kisórák és ezek alkatrészei,
 15. o) művészeti tárgyak, gyűjteménydarabok és régiségek.

Felhívom Tisztelt Ügyfelek figyelmét, hogy a fenti lista nem teljes. A teljes listát megtalálják a Rendelet XVIII. mellékletében, mely elérhető a következő hivatkozáson: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022R0428&from=EN#d1e36-20-1.

A Pmt. hatálya alá tartozó szolgáltatók az Európai Unió Tanácsa által publikált, rendszeresen frissített összefoglalóból időrendben tájékozódhatnak a kapcsolódó korlátozó intézkedéseket tartalmazó Európai Uniós joganyagokról és az azokhoz kapcsolódó Tanácsi sajtóközleményekről. Az összefoglaló elérhető az alábbi oldalon: https://www.consilium.europa.eu/hu/policies/sanctions/restrictive-measures-against-russia-over-ukraine/history-restrictive-measures-against-russia-over-ukraine/.

Emellett az egyes Európai Felügyeleti Hatóságok és egyéb jogalanyok által az Európai Bizottság számára megküldött, a korlátozó intézkedésekben foglaltakkal összefüggésben értelmezést igénylő kérdések, és az azzal kapcsolatos válaszok a Bizottság honlapján publikált, rendszeresen frissített, kizárólag angol nyelven közzétett dokumentumok letöltésével érhetők el: https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/international-relations/restrictive-measures-sanctions/sanctions-adopted-following-russias-military-aggression-against-ukraine_en#faq.

Kérjük, hogy a Rendelet végrehajtását minden rendelkezésükre álló eszközzel mozdítsák elő.

Budapest, 2022. április 28.

Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály, Nemesfémhitelesítési és Pénzmosás Felügyeleti Osztály

 

2022. május 2.
Vissza