MKEH » Pályázatok, állásajánlatok

Pályázatok, állásajánlatok

 

Budapest Főváros Kormányhivatala

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros Kormányhivatala
Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály

külkereskedelmi hatósági feladatok

munkakör betöltésére.

 

 

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1124 , Németvölgyi út 37-39.

  

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Kereskedelmi Osztályán külkereskedelmi hatósági feladatok ellátása országos illetékességgel. Az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok országhatárt, illetve vámhatárt átlépő kereskedelmének engedélyezésével kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyekben való eljárás, különösen, ipari robbanóanyagok, tűzijáték-anyagok behozatalának, reexportjának külön (tevékenységi) engedélyezése, valamint ezek és egyes polgári biztonsági védőeszközök kivitelének (reexportjának), behozatalának forgalmi engedélyezése. Radioaktív anyagok és a közbiztonságra különösen veszélyes egyes eszközök behozatalának és reexportjának külön (tevékenységi) engedélyezése. Közbiztonságra különösen veszélyes egyes eszközök behozatali forgalmi engedélyezése. Éti csiga, valamint védetté nyilvánított barlangi képződmények kivitelének engedélyezése. Biztonsági papír tevékenységi engedélyezése; a biztonsági papírokra vonatkozó kiviteli, behozatali engedélyezése. Továbbá az egyes áruk külkereskedelmére vonatkozó jogszabályok, engedélyezési eljárási rendek, kérelmezői útmutatók, állásfoglalások, összefoglalók készítésével, előterjesztések, jelentések, jogszabálytervezetek, szakmai anyagok véleményezésével kapcsolatos feladatokban való részvétel.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései , a(z) BFKH Közszolgálati Szabályzata az irányadó. A Budapest Főváros Kormányhivatala család- és gyermekbarát juttatási és támogatási rendszert működtet (pl. gyermeknevelési támogatás, iskolakezdési támogatás stb.) A munkavégzéshez Budapest-bérlet, a bankszámla használathoz költségtérítés biztosított. A cafetéria juttatás éves összege 2021-ben bruttó 200 000 Ft, melyre a hatályos jogszabályok az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •     Magyar állampolgárság,
 •     Cselekvőképesség,
 •     Büntetlen előélet,
 •     Főiskola, felsőoktatásban szerzett közszolgálati, jogi, gazdaságtudományi, bölcsészettudományi, műszaki, természettudományi szakképzettség,

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

 •       közigazgatási szakvizsga vagy azzal egyenértékű végzettség
 •       külkereskedelem vagy államigazgatási területen szerzett munkatapasztalat
 •       legalább középfokú angol, s további nyelvismeret
 •       „B” kategóriás jogosítvány
 •       felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek

 

Elvárt kompetenciák:

 •       Önálló munkavégzésre, döntéshozatalra való képesség,
 •       Megbízhatóság, felelősség-vállalás,
 •       Határozottság, szakmai kompetencia,
 •       Jó problémamegoldó készség,
 •       Határidők betartása, hatékony munkavégzés,
 •       Konfliktuskezelő képesség,
 •       Csapatmunkára, együttműködésre való képesség,
 •       Pszichés terhelhetőség,
 •       Stressztűrő képesség,

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz (a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete alapján, letölthető: https://kozigallas.gov.hu/oneletrajz%20sablon%20v1.7%20KSZF.xlsx
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget, idegennyelv-ismeretet (és amennyiben releváns) a szakmai tapasztalatot, szakmai gyakorlatot igazoló okiratok másolata
 • Nyilatkozat, mely szerint benyújtott önéletrajzában és mellékleteiben foglalt személyes adatainak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul: https://www.kormanyhivatal.hu/download/9/cf/76000/Adatkezel%C3%A9si t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_20210112.docx
 • Nem kötelező pályázati feltétel: hozzájáruló nyilatkozat, amennyiben a pályázó nem kerül kiválasztásra, úgy a BFKH Humánpolitikai Főosztálya az önéletrajzát annak benyújtásától számított 3 hónapon keresztül tárolhatja és a számára alkalmas más munkakör javasolhat

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Takács Attila osztályvezető nyújt, a 06-1-4585-519 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 

 •       Elektronikus úton allas.humanpolitika@bfkh.gov.hu oldalon keresztül.

 

 A pályázat elbírálásának határideje: 2021. október 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

 •       www.kormanyhivatal.hu

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A feladattal kapcsolatos tevékenységről további információk a https://mkeh.gov.hu/kereskedelmi/kereskedelmi_osztaly elérhetőségen találhatók. Jelentkezéskor az e-mail tárgyaként kérjük megadni: „BFKH KHENF külkereskedelmi hatósági feladatok ellátása”. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy pályázata abban az esetben tekinthető érvényesnek, ha azt az általunk kért formában továbbítja részünkre. Továbbá tájékoztatom, hogy az adatkezelési nyilatkozat benyújtási határideje megegyezik a pályázat benyújtásának határidejével, így az adatkezelési nyilatkozat hiányában pályázatát érvénytelennek minősítjük. Kérjük, hogy nyilatkozatát kézjegyével ellátva, a linken található forma szerkesztése nélkül, scannelt formában szíveskedjen megküldeni részünkre. A foglalkoztatás a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (Kit.) hatálya alatt, kormányzati szolgálati jogviszonyban történik. A kinevezés feltétele a Kit. 82. § szerinti 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány benyújtása. A feladat ellátása vagyonnyilatkozat-tételhez kötött. A kormányzati szolgálati jogviszony 6 hónap próbaidő kikötésével jön létre.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. szeptember 18.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

2021. szeptember 20.
Vissza