MKEH » Pályázatok, állásajánlatok

Pályázatok, állásajánlatok

 

Budapest Főváros Kormányhivatala

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros Kormányhivatala
Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Nemesfémhitelesítés

fémjelzési feladatok

munkakör betöltésére.

 

 

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1089 Budapest, Bláthy Ottó utca 3-5.

 

 A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Nemesfémhitelesítési és Pénzmosás Felügyeleti Osztályán a nemesfém hitelesítésre bemutatott nemesfémből készült tárgyak és termékek fémjelzése, névjelzése és egyéb jelzése a vonatkozó jogszabályok és belső utasítások rendelkezései szerint.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései , a(z) BFKH Közszolgálati Szabályzata az irányadó. A Budapest Főváros Kormányhivatala család- és gyermekbarát juttatási és támogatási rendszert működtet (pl. gyermeknevelési támogatás, iskolakezdési támogatás stb.). A bankszámla használathoz költségtérítés biztosított. A cafetéria juttatás éves összege 2021-ben bruttó 200 000 Ft, melyre a hatályos jogszabályok az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •       Magyar állampolgárság,
 •       Cselekvőképesség,
 •       Büntetlen előélet,
 •       Középiskola/gimnázium,

 

 A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       ékszerbecsüsi vagy ötvös szakképesítés
 •       közigazgatási alapvizsga
 •       legalább 3 év szakmai tapasztalat

 

Elvárt kompetenciák:

 •       önálló munkavégzés,
 •       megbízhatóság, felelősségtudat,
 •       gyakorlatorientáltság,
 •       precizitás,
 •       együttműködési készség,

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz (a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete alapján, letölthető: https://kozigallas.gov.hu/oneletrajz%20sablon%20v1.7%20KSZF.xlsx
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget, idegennyelv-ismeretet (és amennyiben releváns) a szakmai tapasztalatot, szakmai gyakorlatot igazoló okiratok másolata,
 • Nyilatkozat, mely szerint benyújtott önéletrajzában és mellékleteiben foglalt személyes adatainak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul: https://www.kormanyhivatal.hu/download/9/cf/76000/Adatkezel%C3%A9si t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_20210112.docx
 •  Nem kötelező pályázati feltétel: hozzájáruló nyilatkozat, amennyiben a pályázó nem kerül kiválasztásra, úgy a BFKH Humánpolitikai Főosztálya az önéletrajzát annak benyújtásától számított 3 hónapon keresztül tárolhatja és a számára alkalmas más munkakör javasolhat.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szűcs Árpád Antal osztályvezető nyújt, a 06-1-4585-696 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Humánpolitikai Főosztály részére a allas.humanpolitika@bfkh.gov.hu E-mail címen keresztül

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. október 7.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Jelentkezéskor az e-mail tárgyaként kérjük megadni: „BFKH KHENF nemesfém fémjelzési feladatok”. A feladattal kapcsolatos ellenőrzési tevékenységről további információk a https://mkeh.gov.hu/nemesfemvizsgalat/nemesfem-nyilvantartasi-ellenorzesi-es-vizsgalati-osztaly elérhetőségen találhatók. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy pályázata abban az esetben tekinthető érvényesnek, ha azt az általunk kért formában továbbítja részünkre. Továbbá tájékoztatom, hogy az adatkezelési nyilatkozat benyújtási határideje megegyezik a pályázat benyújtásának határidejével, így az adatkezelési nyilatkozat hiányában pályázatát érvénytelennek minősítjük. Kérjük, hogy nyilatkozatát kézjegyével ellátva, a linken található forma szerkesztése nélkül, scannelt formában szíveskedjen megküldeni részünkre. A foglalkoztatás a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (Kit.) hatálya alatt, kormányzati szolgálati jogviszonyban történik. A kinevezés feltétele a Kit. 82. § szerinti 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány benyújtása. A kormányzati szolgálati jogviszony 6 hónap próbaidő kikötésével jön létre.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kormanyhivatal.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. szeptember 18.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

2021. szeptember 20.
Vissza