MKEH » Idegenforgalom

Idegenforgalom

 

TÁJÉKOZTATÓ

Utazásszervező vállalkozások

2021. május 31. napjáig teljesítendő adatszolgáltatásához

 

Előzetesen szeretnénk valamennyi utazásszervező vállalkozás figyelmét felhívni arra, hogy a pandémiás helyzettel is összefüggésben Magyarország Kormánya 2020. október 29-én közzétette a 470/2020. (X.29.) Korm. rendeletét, mely különös szabályokat határozott meg a 2021. évre érvényes vagyoni biztosítékokkal kapcsolatosan. Ezek a szabályok tették lehetővé bizonyos esetekben azt, hogy egyes utazási vállalkozók ún. csökkentett vagyoni biztosítékot igazoljanak 2021. évre.

Azon utazásszervezők, akik csökkentett vagyoni biztosítékot igazoltak, sajátos, 3 hónapon át tartó ún. időszakos adatszolgáltatásra kötelezettek és rájuk az alábbiakban is részletezett klasszikus, a 2020. év forgalmi adatok bejelentésére vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség csak kivételes esetben vonatkozik. A „csökkentett vagyoni biztosítékot igazoló vállalkozások esetében is van egy május 31. napi állapotra vonatkozó utolsó adatszolgáltatási elem, esetükben azt és nem a jelen felhívás tárgyául szolgáló „klasszikus” május 31-i adatszolgáltatást kell szükségszerűen teljesíteni (lásd. március 18. napi tájékoztatónk).

Jelen felhívás tárgyát képező május 31-i adatszolgáltatás tehát az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban R.) 8. § (6) és (7) bekezdésében említett kötelezettségre vonatkozik és azokat az utazásszervezőket érinti, akik esetében a 470/2020. (X.29.) Korm. rendelet nem tette lehetővé az ún. „csökkentett” vagyoni biztosíték igazolásának a lehetőségét, akik március 31. és április 30. napjával eddig nem voltak időszakos adatszolgáltatásra kötelezve.

 

Az említett, azaz az R. 8. § (6) és (7) bekezdései szerinti május 31-i kötelezettséget az érintett utazásszervezők az alábbiak szerint kötelesek teljesíteni:

 • Nyilatkozat az utazási vállalkozó 2020. évi, nemzetközi és/vagy belföldi (R. 8. § (3) bekezdés a), ill. b), c) pontok szerinti) utazásszervezői tevékenységéből származó tényleges értékesítési nettó árbevételről. (ADATLAP innen is letölthető!)

 

 • o Szükség szerinti vagyoni biztosíték hozzáigazítási kötelezettség (amennyiben a nyilatkozatban szereplő árbevételi adatok indokolják):
   • A 2020. évi nettó árbevétel(ek) alapján megemelt 2021. évi vagyoni biztosíték igazolás(oka)t és amennyiben szükséges és külön kötvényen szerepel a „hazaszállítási” biztosítás (kötelező biztosítás vagy 2. pilléres biztosítás), úgy az érintett és megemelt összegű biztosítást igazoló irato(ka)t is meg kell küldenie.
   • Az utazási vállalkozás részéről a biztosító, hitelintézet felé - a biztosítási titok, ill. a banktitok alól - adott és az általuk elfogadott felhatalmazás (Amennyiben a korábban már igazolt vagyoni biztosítékához olyan felhatalmazást mellékelt, amelyen a szerződésszám feltüntetésre került, és a megemelt vagyoni biztosíték ugyanazon a szerződésszámon lett kötve, úgy ismételt felhatalmazást mellékelnie nem szükséges!)
   • A biztosítékformák együttes alkalmazása esetén a fizetési kötelezettség feltételeiről és a helytállás mértékéről szóló rendelkezés.

Az érintett május 31-i adatszolgáltatást is elsődlegesen email útján kérjük teljesíteni. 

Email útján csak az adatszolgáltatási kötelezettség teljesíthető! A későbbiekben kérelmeket, bejelentéseket kérjük, hogy az előírt kapcsolattartási formában és ne emailen nyújtsanak be. Csak az adatszolgáltatásokat van lehetőségük email útján teljesíteni az adatszolgaltatas@bfkh.gov.hu email címre történő megküldéssel!

Együttműködésüket előre is köszönjük!

2021. május 17.
Vissza