MKEH » Tájékoztató

Tájékoztató

 

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatom, hogy a nemesfémmel vagy az ezekből készült tárgyakkal kereskedő és az árukereskedő szolgáltatók részére a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény végrehajtásának, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény szerinti szűrőrendszer kidolgozásának és működtetése minimumkövetelményeinek részletes szabályairól szóló 33/2017. (X. 26.) NGM rendelet (a továbbiakban: Útmutató) 1. § szerinti belső kockázatértékelés elkészítéséhez segítséget nyújtó segédletek a következő szolgáltatói kör számára frissítésre kerültek, és elérhetőek a hatóság honlapján:

  • árukereskedők,
  • kulturális javakkal (műalkotások, régiségek) kereskedők, vagy azokat közvetítő szolgáltatók,
  • kockázatértékelés elkészítésére kötelezett nemesfémmel vagy az ezekből készült tárgyakkal kereskedők.

 

Kérem, hogy a belső kockázatértékelés elkészítésére kötelezett szolgáltató a hatóság honlapján található legfrissebb segédletet alkalmazza. A frissített segédletek a 2020. évben hatályosított belső szabályzatok felépítését követik.

 

Felhívom a figyelmét, hogy a belső kockázatértékelés elkészítéséhez, illetve a kockázati tényezők beazonosításához, valamint a kockázatok csökkentése és kezelése érdekében a szolgáltatónak többek között figyelembe kell vennie a rendelkezésre álló Nemzeti Kockázatértékelés eredményét (NRA, jelenleg a Nemzeti Kockázatértékelés 2017 szolgáltatói változata). A 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) 27. § (6) bekezdése értelmében a nemzeti kockázatértékelés eredményét a szolgáltató köteles figyelembe venni. A nemzeti kockázatértékelést a www.mkeh.gov.hu honlapon elérhető MKEH035-ös számú e-kérelemmel tudják igényelni a hatóságtól.

 

A belső kockázatértékelés elkészítésére kötelezett szolgáltató minden év január 31. napjáig aktualizálja kockázatértékelését a belső szabályzatában meghatározott vezetője jóváhagyásával.

 

Budapest, 2021. március 22.

Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály, Nemesfémhitelesítési és Pénzmosás Felügyeleti Osztály

2021. március 23.
Vissza