MKEH » Tájékoztató a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló jogszabály változásokról

Tájékoztató a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló jogszabály változásokról

 

A Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: hatóság) felhívja a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény hatálya alá tartozó szolgáltatók figyelmét arra, hogy kihirdetésre került a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény végrehajtásához kapcsolódó egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 3/2021. (II. 2.) PM rendelet.

A hatóság a Tisztelt Ügyfelei ismereteinek bővítése érdekében, a pénzügyminiszter 3/2021. (II. 2.) rendeletében foglaltakra figyelemmel a következőkre hívja fel szíves figyelmüket.

Módosításra került a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény alapján elkészítendő belső szabályzat tartalmi elemeiről szóló 21/2017. (VIII.3.) NGM rendelet.

Módosításra került továbbá a nemesfémmel vagy az ezekből készült tárgyakkal kereskedő és az árukereskedő szolgáltatók részére a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény végrehajtásának, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény szerinti szűrőrendszer kidolgozásának és működtetése minimumkövetelményeinek részletes szabályairól 33/2017. (X. 26.) NGM rendelet.

A pénzügyminiszter fent hivatkozott rendeleteivel érintett jogszabály változások vonatkozásában Tisztelt Ügyfeleink részére a hatóság honlapján a Hírek között illetve a Hírlevélre feliratkozott Ügyfelek részére hírlevélen keresztül továbbított részletes tájékoztatást fogunk adni.

Egyéb, a fentiekhez kapcsolódó kérdésekben kérjük, látogassák meg a www.mkeh.gov.hu weboldalt, ahol naprakész információkat találnak.

Kérjük, hogy a pénzügyminiszter fenti rendeleteinek végrehajtását minden rendelkezésükre álló eszközzel mozdítsák elő.

Budapest, 2021. március 11.

Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály, Nemesfémhitelesítési és Pénzmosás Felügyeleti Osztály

2021. március 11.
Vissza