MKEH » Tényleges tulajdonosi információk központi nyilvántartása

Tényleges tulajdonosi információk központi nyilvántartása

 

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatom, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban Pmt.) 80. § (5) bekezdésében foglalt átmeneti rendelkezésekkel összefüggésben az adatszolgáltatási kötelezettség 2021. március 1-ig történő teljesítése vonatkozásában a Pénzügyminisztérium az alábbi tájékoztatást adta:

A Pmt. 25. §-a az alábbiak szerint rendelkezik: „A szolgáltató a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfél, illetve a bizalmi vagyonkezelő ügyfél tényleges tulajdonosára vonatkozóan a 9. § alapján rögzített és ellenőrzött adatokat köteles haladéktalanul továbbítani az adatok tárolása céljából jogszabály alapján létrehozott központi nyilvántartás számára, feltéve, hogy az adatok e központi nyilvántartásban nem szerepelnek.”

Annak ellenére, hogy a jogalkotó rendelkezett a tényleges tulajdonosi központi nyilvántartásra vonatkozó rendelkezések 2020. december 1-jei hatályba léptetésének 2021. június 1-re történő elhalasztásáról, a Pmt. 80. § (5) foglalt átmeneti rendelkezés hatályon kívül helyezése tévesen nem történt meg.

A Pénzügyminisztérium részéről megerősítették, hogy nyilvántartás hiányában a fenti rendelkezések természetesen nem lesznek teljesíthetők, így a szolgáltatóknak vagy az ügyfeleknek a fenti időpontig adatszolgáltatási kötelezettségük nincs, következésképpen joghátránnyal, szankcióval sem kell szembenézniük az adatszolgáltatás elmulasztása miatt.

A Pénzügyminisztérium törekvései arra irányulnak, hogy a tényleges tulajdonosi központi nyilvántartás minél előbb elkészüljön és működésbe lépjen, hogy az érintettek eleget tehessenek a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló (EU) 2015/849 irányelv, valamint a 2009/138/EK és a 2013/36/EU irányelv módosításáról szóló 2018/843/EU irányelvben foglalt kötelezettségeik teljesítésének. A tényleges tulajdonosi központi nyilvántartás felállítására a tervek szerint 2021. június 1-jével kerül sor. Az adatszolgáltatatás végleges módjáról döntés és törvényjavaslat a közeljövőben várható.

Budapest, 2021. február 26.

Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály, Nemesfémhitelesítési és Pénzmosás Felügyeleti Osztály

2021. március 1.
Vissza