MKEH » Utazási vállalkozók 2021. évre vonatkozó
vagyoni biztosíték igazolási kötelezettségének új szabályairól

Utazási vállalkozók 2021. évre vonatkozó
vagyoni biztosíték igazolási kötelezettségének új szabályairól

 

Magyarország Kormánya a 2020. október 30. napjától hatályba lépett 470/2020. (X. 29.) Korm. rendeletével módosította az utazási vállalkozásokat érintő, az október 31-i esedékességű igazolási és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos szabályokat.

A legfontosabb változások: 

 1. A 2021. évi vagyoni biztosíték meglétét és a kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettséget legkésőbb 2020. november 15. napjáig kell a BFKH felé igazolni!
 2. Bizonyos feltételek fennállása esetén az utazási vállalkozóknak lehetőségük van a 2021. évre irányadó nemzetközi vagyoni biztosítékuk mértékét 50 %-al csökkenteni, de a csökkentett vagyoni biztosíték a 213/1996. (XII.23.) Korm. rendeletben meghatározott irányadó minimum érték alá nem csökkenhet.
 3. A 2020. november 15. napjáig teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettség kiegészült. Az árbevételi adatok mellett az utazási utalványok állományáról is adatot kell szolgáltatniuk az utazási vállalkozóknak a BFKH felé.
 4. A 2021. év folyamán azoknak az irodáknak, akik a 2. pont szerint csökkentették vagyoni biztosítékukat 2021. március 31., április 30. és május 31. napjáig többlet adatszolgáltatást kell teljesíteniük az előlegek, részvételi díjak összegének és az utazási utalványok állományának vonatkozásában.
 5. A belföldi vagyoni biztosítékra a csökkentés lehetősége nem vonatkozik!

 

Fontos kiegészítő információk: 

 1. Az új szabályok mind az utazásszervezői, mind az utazási szolgáltatásegyüttes igénybevételét elősegítő kereskedelmi tevékenységet végző vállalkozásokat (a továbbiakban: utazási vállalkozó) érintik.
 2. A november 15-i határidő a vagyoni biztosíték szerződés igazolására és a kapcsolódó adatszolgáltatás teljesítésére egyaránt vonatkozik. Fontos azonban, hogy az adatszolgáltatás kiegészült, ezért immár az árbevételi adatokról és az utazási utalványok állományáról is adatot kell szolgáltatni. (A korábban kiküldött adatlap mellett egy második adatlapot is ki kell tölteni és vissza kell küldeni a BFKH felé!)
 3. A vagyoni biztosíték csökkentésének a lehetősége kizárólag a nemzetközi vagyoni biztosítékra vonatkozik, belföldi vagyoni biztosítékot a megszokott szabályok szerint kell igazolni, az nem csökkenthető!
 4. Vagyoni biztosítékot minden utazási vállalkozó az alábbi feltételek együttes fennállása mellett csökkenthet:
  1. 2019. december 31. napján már működnie kellett az utazási vállalkozónak, mint utazásszervező, vagy utazási szolgáltatásegyüttes igénybevételét elősegítő kereskedő,
  2. Az utazási vállalkozó utazási csomagok értékesítéséből származó 2020. évi realizált és várható éves árbevétele nem fogja meghaladni a 2019. évben ugyanezen tevékenységből realizált árbevételének az 50 %-át, vagy nem éri el a 2021. évre tervezett éves árbevételének az 50 %-át.
  3. A csökkentett vagyoni biztosíték mértéke nem csökkenhet a vonatkozó tevékenység szerinti, a 213/1996. (XII.23.) Korm. rendeletben meghatározott minimum összeg alá.
 5. Csökkentett vagyoni biztosíték igazolása esetén az utazási vállalkozónak 2021. év során is folyamatosan nyomon kell követnie az utazásaira befizetett előlegek és részvételi díjak állományát, de ennek aktuális összegébe a kibocsátott utazási utalványainak összértékét is bele kell számítania. Mindezek figyelembe vételével kell az utazási vállalkozónak – szükség szerint – a folyó évi vagyoni biztosítékát megemelnie a 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet 8. § (9) bekezdésének rendelkezéseire figyelemmel.

  

A változtatásokra figyelemmel az immár november 15-i határidőig teljesítendő adatszolgáltatási és igazolási kötelezettséget egy utazási vállalkozó akkor teljesíti megfelelően, ha: 

 1. Legkésőbb november 15. napjáig, megküldi az internetes oldalunkról is letölthető
  1. adatlapon feltüntetett adatokat (árbevételek; nyilatkozatok charter járat igénybe vételéről, garantált szerződésekről, utazási csomag személyszállítási tartalmáról, R. 8. § (9) kötelezettség tudomásul vételéről, másolatban csatolt iratok eredetivel egyezőségéről)
  2. további adatlapunkat is kitölti, a koronavírus világjárvánnyal összefüggésben kezelt útlemondások kapcsán kiállított voucherek (utazási utalványok) számáról és összegéről
 2. Legkésőbb november 15. napjáig megküldi a BFKH felé a 2021. teljes naptári évre érvényes vagyoni biztosítékot igazoló iratot (kötvény, bankgarancia, letéti szerződés)
 3. Csatolja a biztosítási / banktitok alóli felhatalmazást mindkét fél által aláírva
 4. A vagyoni biztosítási formák együttes alkalmazása esetén (pl.: letéti szerződés ill. bankgarancia + biztosítási szerződés) olyan megállapodást is küld, melyben rendelkezés történik a fizetési kötelezettség feltételeiről és a helytállás mértékéről – amennyiben a vagyoni biztosíték szerződésekben nem kerül mindez egyértelműen meghatározásra –. (Csak akkor szükséges, ha a vagyoni biztosíték formákat vegyesen alkalmazva kerül igazolásra a szükséges mértékű biztosíték)
 5. Amennyiben az utazási vállalkozó az új szabályozásnak megfelelő feltételek fennállása esetén csökkentett vagyoni biztosítékot igazol, úgy a csökkentett vagyoni biztosíték megemelésének és a jövő év első felében esedékessé váló kiegészítő adatszolgáltatási kötelezettségeinek tudomásul vételéről szóló nyilatkozatot megküldi a BFKF felé.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a fentiekkel összefüggésben a korábban kiküldött adatlapunk kitöltése és visszaküldése november 15. napjáig továbbra is szükségszerű! 

Továbbra is azt kérjük, hogy az adatszolgáltatást email útján teljesítsék az adatszolgaltatas@bfkh.gov.hu email címre történő küldéssel, és csak ennek technikai akadálya esetén vegyék igénybe az egyéb kapcsolattartási módokat (személyes, postai, vagy e-ügyintézés). Elérhetőségeink a www.mkeh.gov.hu oldalunkon olvashatóak.

Felhívjuk azonban a figyelmet, hogy csak az adatszolgáltatás teljesíthető emailen, kérelem, bejelentés email útján történő benyújtására továbbra sincsen mód, azt elsődlegesen az e-ügyintézés szabályai szerint kell előterjeszteniük.

A korábban kiküldött „Hasznos információk” elnevezésű dokumentumban foglaltak továbbra is irányadóak, a mulasztás jogkövetkezményeinek szabályai természetesen az új határidőre figyelemmel módosulnak.

A 2021. évre érvényes biztosíték igazolásával kapcsolatos együttműködésüket előre is köszönjük!

Az új szabályozás Magyar Közlönyben megtalálható kivonata és az új adatlap alább letölthető!

A 2020. október 2. napján kiküldött tájékoztatásunkhoz mellékelt ADATLAP és Hasznos Információk alább találhatóak!

 

 

2020. október 30.
Vissza