MKEH » Utazásszervezők
2020. október 31-i kötelezettségének teljesítése

Utazásszervezők
2020. október 31-i kötelezettségének teljesítése

 

Az utazásszervező vállalkozásoknak a jelen tájékoztatás kiadásának időpontjában hatályos szabályok szerint 2020. október 31. napjáig kell igazolniuk annak tényét, miszerint rendelkeznek, a tevékenységükhöz kapcsolódó, 2021. naptári évre érvényes vagyoni biztosítékkal (szükség szerint nemzetközi ill. belföldi). Valamint ezen időpontig kell nyilatkozniuk a biztosíték rendszer alapjául szolgáló releváns árbevételi összegekről, garantált szerződések kötéséről és charter járat igénybe vételéről is.

A kötelezettségüket az utazásszervezők akkor teljesítik megfelelően, ha megküldik 2020. október 31. napjáig az alábbiakat:

  • A 2021. teljes naptári évre érvényes vagyoni biztosítékot igazoló iratot (kötvény, bankgarancia, letéti szerződés)
  • Csatolják a biztosítási / banktitok alóli felhatalmazást mindkét fél által aláírva
  • Megküldik az internetes oldalunkról is letölthető adatlapon feltüntetett adatokat (árbevételek, charter igénybe vétel, garantált szerződés, R. 8. § (9) kötelezettség tudomásul vétele, másolatban csatolt iratok eredetivel egyezősége)
  • A vagyoni biztosítási formák együttes alkalmazása esetén (pl.: letéti szerződés ill. bankgarancia + biztosítási szerződés) olyan megállapodást is küldenek, melyben rendelkezés történik a fizetési kötelezettség feltételeiről és a helytállás mértékéről – amennyiben a vagyoni biztosíték szerződésekben nem kerül mindez egyértelműen meghatározásra –. (Csak akkor szükséges, ha a vagyoni biztosíték formákat vegyesen alkalmazva kerül igazolásra a szükséges mértékű biztosíték)

A kötelezettség teljesítéséhez kapcsolódó adatlap kitöltési útmutatóval, valamint a megfelelő kitöltést támogató segédlet az alábbiakban letölthető!

Kérjük az adatszolgáltatást email útján teljesítsék az adatszolgaltatas@bfkh.gov.hu email címre történő küldéssel, és csak ennek technikai akadálya esetén vegyék igénybe az egyéb kapcsolattartási módokat (személyes, postai, vagy e-ügyintézés). Elérhetőségeink a www.mkeh.gov.hu oldalunkon olvashatóak.

Felhívjuk azonban a figyelmet, hogy csak az adatszolgáltatás teljesíthető emailen, kérelem, bejelentés email útján történő benyújtására továbbra sincsen mód, azt elsődlegesen az e-ügyintézés szabályai szerint kell előterjeszteniük.

A 2021. évre érvényes biztosíték igazolásával kapcsolatos együttműködésüket előre is köszönjük!

2020. október 2.
Vissza