MKEH » FLEGT - felhívás

FLEGT - felhívás

 

Az uniós fa- és fatermékpiaci rendelet (EUTR) és a FLEGT-rendelet célravezetőségi vizsgálata

(„Fitness Check”)

EU nyilvános konzultáció (EU Survey)

 

Az Európai Bizottság meg szeretné ismerni a polgárok véleményét a készülő jogszabályokról és a szakpolitikákról, valamint a már hatályban levő jogszabályok célravezetőségéről.

Az uniós fa- és fatermékpiaci rendelet (EUTR) célja az illegális fakitermelés elleni küzdelem, így megtiltja az európai piaci szereplőknek az illegálisan kitermelt fa és az abból készült fatermékek uniós piacon történő forgalomba hozatalát. A rendeletet 2010-ben fogadták el. 2012-ben elfogadták a bizottsági végrehajtási rendeletet (607/2012/EU) és a felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletet (363/2012/EU). Az EUTR 2013. március 3-án lépett hatályba. Ettől az időponttól kezdve a fát és fatermékeket az uniós piacon első alkalommal forgalomba hozó uniós piaci szereplők kötelesek kellő gondossággal eljárni annak biztosítására, hogy elhanyagolható mértékű legyen az illegálisan kitermelt fa uniós piacra kerülésének kockázata. A jogszabály a faanyagok és a fatermékek széles körére alkalmazandó (felsorolásuk az EUTR-rendelet mellékletében található).

A 2005-ben elfogadott FLEGT-rendelet (2173/2005/EK rendelet) előírja a faanyag és a fatermékek EU-ba irányuló behozatalára vonatkozó engedélyezési rendszer létrehozását. Előírja továbbá, hogy ezt a faexportáló országokkal kötött önkéntes partnerségi megállapodások (ÖPM-ek) révén kell megvalósítani. 2008-ban elfogadták a végrehajtási rendeletet (1024/2008/EK bizottsági rendelet), amely lehetővé teszi az EU-val kétoldalú FLEGT ÖPM-et kötő országokból az EU-ba irányuló faanyag-behozatal ellenőrzését. Az eddig 15 országgal folytatott több mint 15 évnyi tárgyalást követően továbbra is Indonézia az egyetlen olyan ország, amely FLEGT-engedélyeket bocsát ki (2016. november 15. óta).

Az érvényes FLEGT-engedéllyel vagy CITES-engedéllyel (Egyezmény a veszélyeztetett, vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről) rendelkező faanyagot úgy kell tekinteni, hogy megfelel az EUTR-nek.

Az EUTR és a FLEGT rendelet előírja, hogy a Bizottság a tagállami jelentések és a rendeletek alkalmazásával kapcsolatos tapasztalatok alapján készítsen jelentést a rendeletek végrehajtásáról, valamint vizsgálja felül a rendeletek működését és hatékonyságát. A minőségi jogalkotással kapcsolatos iránymutatások alapján ezért egy közös célravezetőségi vizsgálat („Fitness Check”) fogja értékelni a két rendelet működését és vizsgálja meg e beavatkozások célnak való megfelelését teljesítményüknek a közös politikai célkitűzések szempontjából történő felmérésével.

Ezért nyilvános konzultáció során az Európai Bizottság felkéri a polgárokat, vállalkozásokat és más szervezeteket, hogy vegyenek részt az EUTR és a FLEGT-rendelet célravezetőségének szélesebb körű értékelésében. A célravezetőségi vizsgálat a két rendelet működését fogja értékelni, és megvizsgálja a beavatkozások célnak való megfelelését teljesítményüknek a közös politikai célkitűzések szempontjából történő felmérésével.

Az Európai Bizottság honlapján elérhető nyilvános konzultáció a válaszadó profiljához kapcsolódó bevezető kérdésekből, valamint egy két részre bontott kérdőívből áll.

Felhívjuk figyelmét arra, hogy nem kötelező a kérdőív mindkét részének a kitöltése. Továbbá nem szükséges valamennyi kérdést megválaszolni. Valamennyi kérdés tartalmazza a „Nem tudom/nem releváns” válaszlehetőséget, amely szükség szerint választható.

A kérdőív első részének célja, hogy véleményeket és információkat gyűjtsön az illegális fakitermelés és a kapcsolódó uniós rendeletek témájában érdekelt polgároktól és szervezetektől. A kérdőív második része inkább technikai jellegű, és az EUTR-t és a FLEGT-rendeletet jól ismerő polgárokra és szervezetekre összpontosít.

A kérdőív végén további észrevételek tehetők, illetve olyan fontos témák fejthetők ki, amelyekre a kérdések nem tértek ki, valamint általános visszajelzést adhat magára a felmérésre vonatkozóan.

A kérdőív 2020. november 26-ig lesz elérhető az interneten. Az eredményeket az Európai Bizottság konzultációs oldalán összesíti és teszi közzé. A válaszadó két lehetőség közül választhat: szeretné, ha személyes adatai nyilvánosak lennének (nyilvános közzététel), vagy szeretne névtelen maradni (névtelen közzététel).

A kérdőívek az összes uniós hivatalos nyelven elérhetők. Ön az EU bármelyik hivatalos nyelvén beküldheti válaszait. A nyilvános konzultáció a következő linken érhető el:

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/11630-Illegal-logging-evaluation-of-EU-rules-fitness-check-/public-consultation

A kérdőív kitöltésékor be kell lépni az Európai Bizottság legfőbb felhasználó-azonosítási rendszerébe az „EU Login” rendszerbe, amelyet, ha korábban még nem regisztrált, néhány egyszerű lépésben megtehet a kérdőív kitöltése előtt (ld. EU Login – Fiók létrehozása).

Köszönjük szíves együttműködését!

 

BFKH KHENF Kereskedelmi Osztály

2020. szeptember 21.
Vissza