MKEH » Htkr. módosítás

Htkr. módosítás

 

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Magyar Közlöny 2019. évi 119. számában megjelent a Kormány 165/2019. (VII. 8.) Korm. rendelete a haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól szóló 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet (Htkr.) módosításáról.

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Magyar Közlöny 2019. évi 119. számában megjelent a Kormány 165/2019. (VII. 8.) Korm. rendelete a haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól szóló 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet (Htkr.) módosításáról. A módosítás a kihirdetést követő napon lépett (2019. július 9.) hatályba.

A Htkr. módosítására egyebek mellett az Engedélyköteles haditechnikai termékek és szolgáltatások jegyzékének (ML) rendes éves módosítása miatt volt szükség, a védelmi vonatkozású termékek Közösségen belüli transzferére vonatkozó feltételek egyszerűsítéséről szóló 2009/43/EK irányelv mellékletének frissítése nyomán.

A lista módosítása kapcsán külön szeretnénk felhívni a figyelmüket az ML1 fejezet d) pontjának új szövegére, amely alapján a nem kifejezetten katonai, elektronikus képfeldolgozási funkció nélküli céltávcsövek kikerültek az engedélyköteles eszközök köréből:

ML1 d) az ML1. Fejezet a), b) vagy c) pontjában meghatározott fegyverekhez tervezett tartozékok, az alábbiak szerint:

1. leszerelhető tölténytárak;

2. hangtompítók;

3. az ilyen fegyverekhez tartozó különleges fegyverállványok;

4. lángrejtők;

5. elektronikus képfeldolgozási funkcióval rendelkező optikai célzókészülékek;

6. kifejezetten katonai felhasználásra tervezett optikai célzókészülékek;

Az ML18 fejezet (Gyártóberendezések) korábbi, hibás fordításon alapuló szövegezését javította a jogalkotó, így a haditechnikai gyártóberendezések az ML18 fejezetben szereplő felsorolástól függetlenül - amely ezentúl nem kimerítő, hanem példálózó felsorolásként értelmezendő - haditechnikai eszköznek minősülnek.

Az ML frissítésén túl a módosítás tartalmaz egy új, jellemzően külkereskedelmi ügyletekre alkalmazható elutasítási indokot ("Magyarország kül- és biztonságpolitikai érdekeivel ellentétes" kérelmek elutasítására), egyes pontosításokat, jogtechnikai jellegű változtatásokat, valamint az Egyesült Királyságnak az Európai Unióból való kilépésével (BREXIT) számolva - annak bekövetkezéséhez igazodva - az Egyesült Királyság beemelését a Htkr. által előnyben részesített harmadik országok (jelenleg AU, CA, CH, JP, NZ, EGT-államok) körébe, valamint ezekre az országokra vonatkozóan megszűnik a 258/2012/EU rendelet szerinti engedélykérelmek (polgári célú lőfegyver, és lőszerkivitel) benyújtásának tárgyalási engedélyhez való kötöttsége. A módosítás alapján lehetővé válik továbbá a haditechnikai eszközök EGT államokban letelepedett eredeti szállítói részére a karbantartásra, javításra történő kivitelen, kiszállításon túl a garanciális cserére történő kivitelre, kiszállításra is kiterjeszteni a vonatkozó általános forgalmi engedélyt.

2019. július 23.
Vissza