MKEH » Pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás elleni törvény szerinti ügyfél-átvilágítás határidejének meghosszabbítása

Pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás elleni törvény szerinti ügyfél-átvilágítás határidejének meghosszabbítása

 

TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Ügyfelünk!

Meghosszabbodik a pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás elleni törvény szerinti ügyfél-átvilágítás határideje a szolgáltatók meglévő ügyfeleinél. 

Tájékoztatjuk, hogy a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) 2019. június 25. napjától hatályba lépett módosítása alapján az ügyfél-átvilágítás eredményeinek 2019. október 31-ig kell teljeskörűen rendelkezésre állniuk.

TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Ügyfelünk!

Meghosszabbodik a pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás elleni törvény szerinti ügyfél-átvilágítás határideje a szolgáltatók meglévő ügyfeleinél

Tájékoztatjuk, hogy a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) 2019. június 25. napjától hatályba lépett módosítása alapján az ügyfél-átvilágítás eredményeinek 2019. október 31-ig kell teljeskörűen rendelkezésre állniuk.

A pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás elleni fellépés miatt szükséges az adategyeztetés, amelyet mind a pénzügyi, mind a nem pénzügyi szolgáltatók meglévő ügyfelei egyszerűbben intézhetnek. A Pmt. alapján postai úton is pótolhatják a hiányzó dokumentumokat. A szolgáltatóknak 2019. október 31-ig kell végezniük a törvény által előírt teljeskörű ügyfél-átvilágítással. Ennek hiányában a szolgáltatók kötelesek lesznek az ügyfél által kezdeményezett ügyleteket megtagadni.

A Pmt. 2017. június 26-án lépett hatályba. Az ügyfél-átvilágítás eredményeinek 2019. október 31-ig kell teljes körűen rendelkezésre állniuk, azaz a törvény a korábbi 2019. június 26-i dátumot meghosszabbítva egy kellően hosszú, több mint két éves átmeneti időszakot biztosít arra, hogy a már meglévő ügyfelek adatait a szolgáltatók kiegészítsék. Azokról az esetekről van szó, amikor az üzleti kapcsolat eredeti létesítésekor a teljes körű ügyfél-átvilágítást (személyes találkozás keretében vagy jellemzően külföldi ügyfelek esetében az okiratok hiteles másolatának átvételével) az akkor hatályos rendelkezéseknek megfelelően már ugyan elvégezték, azonban az új törvényi rendelkezések szerinti valamilyen nyilatkozat, adat vagy okmánymásolat hiányzik, ezért azok pótlása, kiegészítése szükséges.

Ennek az ügyfélkörnek a jogszabály biztosítja, hogy az esetleg hiányzó adatokat, okiratokat, okmánymásolatokat postai úton is beküldhesse, így nem szükséges az ügyfél személyes megjelenése.

A szolgáltató 2019. október 31-ét követően köteles az ügyleti megbízás teljesítését megtagadni, ha:

  1. az ügyféllel 2017. június 26. előtt létesített üzleti kapcsolatot,
  2. az ügyfél vonatkozásában az ügyfél-átvilágítási intézkedéseket 2019. október 31-ig nem végezte el, és
  3. az ügyfél vonatkozásában az ügyfél átvilágítás eredményei (Pmt. 7-11. § és 19-20. §) 2019. október 31-ig nem állnak teljeskörűen rendelkezésére.

Ha a szolgáltató 2019. június 25. napjáig nem végezte el az ügyfél-átvilágítási intézkedéseket, illetve az ügyfél vonatkozásában a 7-11. §-ban és a 19-20. §-ban meghatározott ügyfél-átvilágítás eredményei 2019. június 25. napjáig nem állnak teljeskörűen a szolgáltató rendelkezésére, akkor a szolgáltató 2019. június 25. napját követő 3. (harmadik) munkanap végéig írásban vagy a szerződésben meghatározott módon tájékoztatja az érintett ügyfelet a fenti a), b) és c) pontokban foglaltakról.

A hiányzó adatok pótlásáról bővebben tájékozódhat itt.

  1. június 27.

Budapest Főváros Kormányhivatala

2019. június 28.
Vissza