MKEH » ÁLLÁSHIRDETÉS - haditechnikai engedélyezési feladatok

Álláshirdetés - haditechnikai engedélyezési feladatok

 

 

Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH)


Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály
Haditechnikai Osztályára

haditechnikai engedélyezési feladatok ellátására munkatársat keres

 

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű (próbaidő időtartama 6 hónap)

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő.

 

A munkavégzés helye:

Budapest Főváros Kormányhivatala

Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály

Haditechnikai Osztály

 

1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.

 

Ellátandó feladatok:

Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Haditechnikai Osztályán

 • - hadiipari gyártási és szolgáltatásfelügyeleti, illetve haditechnikai külkereskedelmi engedélyezéssel kapcsolatos ügyintézői feladatok ellátása;
 • - relációértékelések készítése, nemzetközi szankciók nyomon követése;
 • - kapcsolattartás és egyeztetés az érintett hazai és nemzetközi szervezetekkel;
 • - részvétel a szakterületet érintő jogszabályok elkészítésében, véleményezésében, hazai gyakorlatba történő átültetésében;
 • - ügyfélkapcsolati, ellenőrzési és adminisztrációs feladatok ellátása.

 

Jelentkezési feltételek:

 • magyar állampolgárság;
 • cselekvőképesség;
 • büntetlen előélet;
 • erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi);
 • nemzetbiztonsági ellenőrzés vállalása;
 • nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt;

 

Az álláshely betöltéséhez szükséges képzettség:

 

Jogászi, katonai felsőoktatást folytató intézményben (jogelőd intézményében) szerzett, műszaki, bölcsészettudományi, társadalomtudományi, államtudományi, államigazgatási, igazgatási vagy közgazdasági felsőoktatásban (ezen belül kiemelten nemzetközi kapcsolatok, kereskedelmi, külgazdasági, gazdálkodási szakon) szerzett szakképzettség;

 

Az elbírálásnál előnyt jelent:

 • közigazgatási munkatapasztalat;
 • B kategóriás vezetői engedély
 • külkereskedelmi, haditechnikai alkalmazási, jogszabályozási, hatósági jogalkalmazási/ engedélyezési vagy államigazgatási gyakorlat, illetve ez irányú elköteleződés,
 • további élő idegen nyelv ismerete,
 • közigazgatási alap- vagy szakvizsga, illetve versenyvizsga vagy jogi szakvizsga megléte,
 • érvényes nemzetbiztonsági átvizsgálás megléte,
 • iktatóprogramok ismerete

 

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű intenzív, gyors és magas fokú önálló munkavégzésre való képesség,
 • Tárgyalóképes, aktív angol nyelvtudás
 • Felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek
 • Jó szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség, felelősségtudat, pontosság,
 • Ügyfélorientált munkavégzés,

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései, valamint a BFKH Közszolgálati Szabályzata az irányadók.

 

A jelentkezéshez csatolandó iratok:

 • a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti fényképes, részletes szakmai

önéletrajz, letölthető:

https://kozigallas.gov.hu/oneletrajz%20sablon%20v1.7%20KSZF.xlsx;

 • iskolai végzettséget, szakképzettséget, idegennyelvtudást igazoló okiratok másolata;
 • a jelentkező nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy hozzájárul a benyújtott anyagában foglalt személyes adatainak eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez;
 • motivációs levél;
 • nyilatkozat arról, hogy büntetlen előéletű, és kinevezése esetén bemutatja a 3 hónapnál nem régebben kiállított hatósági erkölcsi bizonyítványt.

 

Az álláshely betölthetőségének időpontja:

Az álláshely legkorábban 2019. július 8. napján tölthető be.

 

A jelentkezés benyújtásának határideje: 2019. július 2.

Az álláshirdetéssel kapcsolatosan további tájékoztatást dr. Borza László osztályvezető nyújt a +36 1 4585 588-as telefonszámon.

 

A jelentkezés benyújtásának módja:

Kizárólag elektronikus úton dr. Borza László osztályvezető részére a borza.laszlo@bfkh.gov.hu e-mail címre.

Az e-mail tárgyaként kérjük feltüntetni: „Álláshirdetés”.

2019. június 5.
Vissza