MKEH » Álláshirdetés - exportellenőrzési feladatok

Álláshirdetés - exportellenőrzési feladatok

 

Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH)


Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály
Exportellenőrzési Osztályára

exportellenőrzési feladatok ellátására munkatársat keres

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű (próbaidő időtartalma 6 hónap).

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidős foglalkoztatás.

 

A munkavégzés helye:

Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Exportellenőrzési Osztály

1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.

 

Ellátandó feladatok:

Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Exportellenőrzési Osztályán ügyintézői feladatok ellátása alábbiak vonatkozásában:

 • - kettős felhasználású és szankcióban érintett termékek engedélyezéssel kapcsolatos ügyintézői feladatok ellátása a vonatkozó jogszabályok alapján;
 • - relációértékelések készítése, nemzetközi szankciók nyomon követése;
 • - kapcsolattartás és egyeztetés az érintett hazai és nemzetközi szervezetekkel;
 • - részvétel a szakterületet érintő jogszabályok elkészítésében, véleményezésében, hazai gyakorlatba történő átültetésében;
 • - ügyfélkapcsolati, ellenőrzési és adminisztrációs feladatok ellátása.

 

Feladat ellátásának feltételei:

 • magyar állampolgárság;
 • cselekvőképesség;
 • büntetlen előélet;
 • nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt;
 • nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatásának vállalása;
 • vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatásának vállalása.

 

Az álláshely betöltéséhez szükséges képzettség:

 

Felsőfokú végzettség:

kiemelten nemzetközi kapcsolatok szakon, illetve Európai Unió szakirányon szerzett szakképzettség; gazdaságtudományok, természettudományi, bölcsészettudományi, társadalomtudományi, műszaki, közigazgatási, rendészeti és katonai képzési területen, valamint államtudományi képzési területen szerzett szakképzettség, vagy jogi képzési területen szerzett szakképzettség,

 

Angol nyelvből középfokú C típusú (B2) általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás.

 

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű intenzív, gyors és magas fokú önálló munkavégzésre való képesség,
 • Felelősségtudat, megbízhatóság,
 • Jó problémamegoldó képesség,

 

 • Jó szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség, pontosság,
 • Ügyfélorientált munkavégzés,
 • Felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek

 

A jelentkező elbírálásánál előnyt jelent:

 • közigazgatási munkatapasztalat;
 • külkereskedelmi, haditechnikai alkalmazási, jogi szabályozási, hatósági jogalkalmazási gyakorlat, illetve ez irányú elköteleződés,
 • B kategóriás vezetői engedély,
 • további élő idegen nyelv ismerete,
 • közigazgatási alap- vagy szakvizsga, illetve versenyvizsga vagy jogi szakvizsga megléte,
 • érvényes nemzetbiztonsági átvizsgálás megléte,
 • iktatóprogramok ismerete

 

Illetmény és juttatások:

 A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései, valamint Budapest Főváros Kormányhivatala Közszolgálati Szabályzata az irányadók.

 

A jelentkezéshez csatolandó iratok:

 • részletes, fényképes szakmai önéletrajz (a 87/2019. (IV 23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete alapján, letölthető: https://kozigallas.gov.hu/oneletrajz%20sablon%20v1.7%20KSZF.xlsx);
 • motivációs levél;
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget, idegennyelvtudást igazoló okiratok másolata;
 • a jelentkező nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy hozzájárul a benyújtott anyagában foglalt személyes adatainak eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez;
 • nyilatkozat annak tudomásulvételéről, hogy a munkakör vagyonnyilatkozat-tételi és nemzetbiztonsági átvilágítási kötelezettség alá esik;
 • nyilatkozat arról, hogy büntetlen előéletű, és kinevezése esetén bemutatja a 3 hónapnál nem régebben kiállított hatósági erkölcsi bizonyítványt.

 

Az álláshely betölthetőségének időpontja:

Az álláshely legkorábban 2019. július 8. napján tölthető be.

A kinevezésre 6 hónap próbaidő kikötésével kerül sor.

 

A jelentkezés benyújtásának határideje:

 1. július 1.

 

Az álláshirdetéssel kapcsolatosan további tájékoztatást Kovács Anikó osztályvezető nyújt a +36 1 4585 577-es telefonszámon, valamint a kovacs.aniko4@bfkh.gov.hu e-mail címen.

 

A jelentkezés benyújtásának módja:

Kizárólag elektronikus úton Kovács Anikó osztályvezető részére a kovacs.aniko4@bfkh.gov.hu e-mail címre.

Az e-mail tárgyaként kérjük feltüntetni: „EXIO Álláshirdetés”.

2019. június 5.
Vissza