MKEH » Álláshirdetés - nyilvántartási és hatósági feladatok ellátására

Álláshirdetés - nyilvántartási és hatósági feladatok ellátására

 

ÁLLÁSHIRDETÉS

 

Budapest Főváros Kormányhivatala

Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály

Nemesfém Nyilvántartási, Ellenőrzési és Vizsgálati Osztálya

 

nyilvántartási és hatósági feladatok

ellátására munkatársat keres.

 

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű (próbaidő időtartama 6 hónap).

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő.

 

A munkavégzés helye:

1089 Budapest, Bláthy Ottó u. 3-5.

 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a jelentkező által ellátandó feladatkör:

Az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X. 20.) Korm. rendelet 1. mellékletének 19. pontjában foglalt hatósági feladatkör.

 

Ellátandó feladatok:

Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: BFKH) Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Nemesfém Nyilvántartási, Ellenőrzési és Vizsgálati Osztályán a nemesfémből készült tárgyak készítésére, javítására, árverésére és forgalmazására irányuló kereskedelmi tevékenység megkezdésére vonatkozó bejelentési, illetve változás bejelentési eljárások lefolytatása; a tevékenység megszüntetéséről szóló és az alkalmi árusítással kapcsolatos bejelentések kezelése; névjel engedélyezési eljárások lefolytatása; ügyfelek nyilvántartásba vétele, a nyilvántartás adatainak módosítása; igazolások, értesítések, tájékoztató levelek, végzések, határozatok kiadmányozásra előkészítése a vonatkozó jogszabályokban, valamint a belső utasításokban foglaltak alapján, továbbá az osztály feladatellátásával kapcsolatos adatszolgáltatások előkészítési folyamataiban részvétel.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései, valamint a BFKH Közszolgálati Szabályzata az irányadó.

 

Jelentkezési feltételek:

 • magyar állampolgárság;
 • cselekvőképesség;
 • büntetlen előélet;
 • nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt;
 • felsőfokú közigazgatási vagy jogi végzettség;
 • felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek.

 

 

 

Az elbírálásnál előnyt jelent:

 • közigazgatásban szerzett releváns szakmai tapasztalat;
 • közigazgatási szakvizsga megléte;
 • angol nyelv ismerete;
 • ékszerbecsüsi szakképesítés.

 

Elvárt kompetenciák:

Ügyfél orientáltság, önálló munkavégzés, megbízhatóság, pontosság, szorgalom, terhelhetőség, magas stressz küszöb, fejlett problémamegoldó és kommunikációs készség, csapatmunkára való képesség.

 

A jelentkezéshez csatolandó iratok:

 • a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti fényképes részletes szakmai önéletrajz, letölthető:

https://kozigallas.gov.hu/oneletrajz%20sablon%20v1.7%20KSZF.xlsx

 • iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okiratok másolata;
 • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy hozzájárul a benyújtott önéletrajzában és mellékleteiben foglalt személyes adatainak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.

 

Az álláshely betölthetőségének időpontja:

Az álláshely legkorábban 2019. május 20. napján tölthető be.

 

A jelentkezés benyújtásának határideje: 2019. április 30.

Az álláshirdetéssel kapcsolatosan további információt dr. Pléli-Mosolygó Tünde osztályvezető nyújt a +36 (1) 4585-698 telefonszámon.

 

A jelentkezés benyújtásának módja:

Elektronikus úton dr. Pléli-Mosolygó Tünde osztályvezető részére a pleli-mosolygo.tunde@bfkh.gov.hu e-mail címre. Az e-mail tárgyaként kérjük feltüntetni: „Álláshirdetés”.

 

A jelentkezés elbírálásának határideje: 2019. május 3.

 

A jelentkezés elbírálásának módja, rendje:

A kiválasztott, megfelelő végzettséggel rendelkező jelentkezők személyes interjún vesznek részt, ahol szakmai és személyes rátermettségüket vizsgáljuk. Az interjú eredményéről a jelentkezők elektronikus úton értesítést kapnak. A jelölt kiválasztását követően felvételi kezdeményezési és jóváhagyási folyamatot követően kerül felvételre. A kinevezés feltétele 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány benyújtása.

 

A feladatellátással kapcsolatban további információkat a http://mkeh.gov.hu/nemesfemvizsgalat/nemesfem-nyilvantartasi-ellenorzesi-es-vizsgalati-osztaly elérhetőségen szerezhet.

 

 

2019. április 10.
Vissza