MKEH » BREXIT - haditechnikai külkereskedelem

BREXIT - haditechnikai külkereskedelem

 

Rövid összefoglaló az Egyesült Királyságnak az Európai Unióból és az Európai Gazdasági Térségből történő kilépésének (BREXIT) hatásairól a haditechnikai eszközök külkereskedelmének vonatkozásában.

Tisztelt Ügyfeleink!

Az Egyesült Királyság 2017. március 29-én az Európai Unióról szóló szerződés 50. cikkének megfelelően bejelentette az Unióból való kilépésre vonatkozó szándékát. Ez azt jelenti, hogy amennyiben a kilépésről rendelkező megállapodás megerősítése nem történik meg (no-deal Brexit), az Egyesült Királyságra az Unió elsődleges és másodlagos joga 2019. március 30. napjától fogva nem lesz alkalmazandó. Az Egyesült Királyság ekkor harmadik országgá válik, és nem lesz az Európai Gazdasági Térség (EGT) tagállama sem. Az egyeztetések jelenlegi állása szerint ez a forgatókönyv a valószínű.

Az Egyesült Királyság kilépése az Unióból és az EGT-ből a haditechnikai eszközök külkereskedelme szempontjából az alábbi következményekkel jár:

Az Egyesült Királyságban letelepedett partnerekkel lefolytatni kívánt ügyletekre vonatkozóan csak egyedi forgalmi engedélyek kérelmezhetőek és adhatóak ki. Globális forgalmi engedély csak EGT tagállamokra, illetve a haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól szóló 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendeletben (Htkr.) felsorolt egyes harmadik országokra kérelmezhető, illetve adható ki (Ausztrália, Japán, Kanada, Svájc, Új-Zéland, USA). A hatóságunk honlapján közzétett általános forgalmi engedélyek alapján sem hajthatók végre az Egyesült Királyságba irányuló szállítások, és a fogadásuk sem megengedett.

Az Egyesült Királyságra kiadott globális forgalmi engedélyek hatályosságát a változás nem érinti, ezek alapján továbbra is végrehajthatók a szállítások, a vámjogi változások szem előtt tartása mellett.

Az Egyesült Királyságra vonatkozóan egyedi kiviteli engedély kérelmezéséhez, illetve a szerződéskötéshez tárgyalási engedélyre is szükség lesz.

Polgári célú tűzfegyverek, tűzfegyverdarabok és alapvető alkatrészek, valamint lőszerek és alkatrészeik kivitele az Egyesült Királyságba a 258/2012/EU rendelet szerinti kiviteli engedély birtokában lesz lehetséges. A tárgyalási engedély megléte ennek az engedélytípusnak az esetében is a kérelmezés előfeltétele.

Tranzitengedélyre minden olyan esetben szükség lesz, ahol az ország területén átszállítani kívánt haditechnikai eszközök feladási vagy rendeltetési helye az Egyesült Királyság, és az ügylet másik szereplője nem EGT tagállamban, vagy a fent felsorolt harmadik országokban letelepedett vevő, ill. végfelhasználó.

Az EU Bizottság Brexit-tel kapcsolatos információs oladalahttps://ec.europa.eu/info/brexit_en

Közlemény behozatali/kiviteli engedélyezéssel kapcsolatosan (2018. január 25.)

Az EU Bizottság cselekvési terve

Brexit Preparedness Seminar előadás anyaga (Council Working Party "Article 50")

A NAV honlapján további Brexit információk a következő linken találhatók: https://www.nav.gov.hu/nav/vam/BREXIT

UK hatóság „no-deal Brexit” tájékoztatása az exportőrei számára: https://www.gov.uk/government/publications/exporting-controlled-goods-if-theres-no-brexit-deal/exporting-controlled-goods-if-theres-no-brexit-deal

 

dr. Borza László osztályvezető Tel:  +361 458 5588
E-mail: borza.laszlo@bfkh.gov.hu
2019. március 13.
Vissza