MKEH » Tájékoztatás - robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról

Tájékoztatás - robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról

 

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy 2018. december 29-ei hatállyal módosult a robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 274/2016. (IX. 15.) Korm. rendelet, a módosított jogszabályt az alábbi linken érhetik el:

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=197388.363026

Fontos változás, hogy a módosított Korm. rendelet új 4/A §-a szerint a gazdasági szereplő a korlátozott robbanóanyag-prekurzor nem lakossági személyek részére történő rendelkezésre bocsátása előtt meggyőződik arról, hogy a magánszemély a korlátozott robbanóanyag-prekurzort kereskedelmi, üzleti vagy foglalkozásszerű tevékenységéhez kapcsolódó célból használja fel, és ezt igazolni tudja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti körülmény igazolására alkalmas
a) az egyéni vállalkozói igazolvány,
b) a hatósági igazolás az egyéni vállalkozói tevékenység végzéséről,
c) az őstermelői igazolvány.

További változás, hogy a Korm. rendelet új 5/A §-a szerint a gazdasági szereplő a robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról szóló, 2013. január 15-i 98/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban Rendelet) 4. cikk (3) bekezdésében meghatározott korlátozott robbanóanyag-prekurzorokat a vevői tértől elkülönülten, zárható helyiségben tárolja.

Változott a 6. § is, amely szerint a Rendelet I. és II. mellékletében meghatározott anyagokkal, illetve az azokat tartalmazó keverékekkel vagy termékekkel kapcsolatos gyanús tranzakció, jelentős hiány és lopás jelentésére vonatkozó kötelezettséget a gazdasági szereplő a gyanús tranzakciók jelentésére kijelölt nemzeti kapcsolattartó pont felé (rendőrség), a gyanú, a jelentős hiány vagy a lopás észlelését követően, késedelem nélkül, legkésőbb az észlelést követő 24 órán belül teljesíti. Gyanús tranzakcióra utaló körülmények esetén a tranzakciót és annak nyilvántartásba vételét megtagadhatja.

Szintén fontos változás, hogy a gazdasági szereplő köteles 5 évig (a korábbi 3 év helyett) megőrizni az egyes kötelezettségeinek teljesítéséhez – különösen a jelentéstételi kötelezettsége teljesítéséhez – kapcsolódóan rendelkezésére álló dokumentumokat és azokat az ellenőrző hatóságok részére bemutatni.

BFKH Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály
Kereskedelmi Osztály

2019. január 10.
Vissza