MKEH » 428/2009/EK rendelet módosítása

428/2009/EK rendelet módosítása

 

 

Tisztelt kettős felhasználású termékek exportőrei!

 
Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy az EU 2018. december 14-i, L319 számú Hivatalos Lapjában megjelent a Bizottság (EU) 2018/1922 felhatalmazáson alapuló rendelete (2018. október 10.) a kettős felhasználású termékek kivitelére, transzferjére, brókertevékenységére és tranzitjára vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról szóló 428/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, ami a web-oldalon elérhető:
 
 
 
Budapest, 2018. december 14. Exportellenőrzési Osztály
 

 

Tisztelt kettős felhasználású termékek exportőrei!

 
Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy az EU 2018. december 14-i, L319 számú Hivatalos Lapjában megjelent a Bizottság (EU) 2018/1922 felhatalmazáson alapuló rendelete (2018. október 10.) a kettős felhasználású termékek kivitelére, transzferjére, brókertevékenységére és tranzitjára vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról szóló 428/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, ami a web-oldalon elérhető:
 
Módosításra kerültek bizonyos kettős felhasználású termékek ellenőrzési jegyzékszámai, valamint néhány új ellenőrzési jegyzékszám került bevezetése, illetve egyes ellenőrzési jegyzékszámok alszámai megszűntek, továbbá változtak a megjegyzések is. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, azaz 2018. december 15-től hatályos. A rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi EU tagállamban.
 
Kettős felhasználásúak azok a termékek, amelyek a polgári célú felhasználás mellett alkalmasak katonai célú felhasználásra, hagyományos és tömegpusztító fegyverek, valamint az azok célba juttatására alkalmas eszközök gyártására, kifejlesztésére, ezért ezen termékek kivitele előzetes engedélyhez van kötve. A kettős felhasználású termékek külkereskedelmi forgalmának engedélyezéséről, ellenőrzéséről az Exportellenőrzési Osztály honlapján található részletesebb információ: http://mkeh.gov.hu/kereskedelmi/exportellenorzesi_osztaly
 
Budapest, 2018. december 14. Exportellenőrzési Osztály
2018. december 14.
Vissza