MKEH »

Az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény (a továbbiakban: Kit.) és a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban Pmt.).

 

Tisztelt Ügyfelünk!

2017. június 26. napján két, a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása szempontjából fontos törvény lépett hatályba: az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény (a továbbiakban: Kit.) és a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban Pmt.).

 

A Pmt. 65. § (9) bekezdése értelmében a nemesfémmel kereskedőknek a tevékenység megkezdésétől számított 45 napon belül kell elkészíteni belső szabályzatukat és jóváhagyás céljából benyújtani a hatóság részére.

Az Pmt. 80. § (1) bekezdése értelmében a hatálybalépéskor már működő szolgáltatók a belső szabályzataikat a felügyeleti útmutató kiadását követően 90 napon belül, legkésőbb 2017. szeptember 30. napjáig kötelesek a Pmt. rendelkezéseinek megfelelően átdolgozni, és a belső szabályzat átdolgozásának megtörténtéről a felügyeletet ellátó szervet írásban tájékoztatni.

A Pmt. 77. § (1) bekezdésében foglaltak végrehajtására kiadott 21/2017. (VIII. 3.) NGM rendelet határozza meg a belső szabályzat kötelező tartalmi elemeit.

Az elkészítéshez szükséges részletszabályokat a nemesfémmel vagy az ezekből készült tárgyakkal kereskedő és az árukereskedő szolgáltatók részére a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény végrehajtásának, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény szerinti szűrőrendszer kidolgozásának és működtetése minimumkövetelményeinek részletes szabályairól szóló 33/2017. (X.26.) NGM rendelet tartalmazza, mely 2017.október 29. napján lép hatályba.

 A felügyületi útmutató kiadását követő 90 napos átdolgozási határidő 2018. január 27. napján telik le.

A már működő, régi Pmt. alapján kidolgozott szabályzattal rendelkező szolgáltatóknak átdolgozott szabályzatot nem kell benyújtani jóváhagyásra, csak az átdolgozás tényét kell bejelenteni.

A bejelentés pontos módjáról és adattartalmáról a honlapon adunk 2017. november 30. napjáig részletes tájékoztatást, és itt tesszük közzé az iránymutatásokat és a mintaszabályzatokat is.

Kérjük, hogy a fentiek szerint szíveskedjenek eljárni.

Budapest, 2017. október 27.

 

2017. október 27.
Vissza