MKEH »

Álláshirdetés - Idegenforgalom

 

 Budapest Főváros Kormányhivatala

Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály
Idegenforgalmi és Közraktározás-felügyeleti Osztály

idegenforgalmi-pénzügyi referens

munkakör betöltésére.>>

Az állami szolgálati jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű állami szolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidős foglalkoztatás.

A munkavégzés helye:
1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.

A munkakörhöz tartozó lényeges feladatok:

 • Utazási vállalkozók ellenőrzése - különös tekintettel a vagyoni biztosíték összegének megfelelőségére - országos illetőséggel.
 • Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásával és felhasználásával kapcsolatos ellenőrzések lefolytatása.
 • Szükség esetén egyéb kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységekkel (idegenvezetés, lovas szolgáltató tevékenység, tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenység) kapcsolatos ellenőrzési feladatok ellátása.
 • Beszámolók, jelentések, kimutatások készítése.
 • Ellenőrzésekhez kapcsolódó egyéb közigazgatási hatósági eljárások lefolytatása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapításra és a juttatásokra az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint Budapest Főváros Kormányhivatala Közszolgálati Szabályzata az irányadó.

A munkakör betöltésének feltételei:

 • magyar állampolgárság;
 • cselekvőképesség;
 • büntetlen előélet;
 • nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt;
 • egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági (pénzügyi, számviteli) szakképzettség,
 • „B” kategóriás jogosítvány és gépjármű vezetési gyakorlat,
 • számítógépes ismeretek (MS Office).

Az elbírálásnál előnyt jelent:

 • igazgatásszervezői szakképzettség,
 • mérlegképes könyvelői szakképesítés,
 • utazási vállalkozókkal kapcsolatos könyvviteli ismeretek, utazási iroda könyvelésében szerzett gyakorlat,
 • egyéb ellenőrzési területen szerzett tapasztalat,
 • turisztikai területen szerzett gyakorlat vagy végzettség,
 • angol, francia, német vagy egyéb idegen nyelvből államilag elismert nyelvvizsga,
 • közigazgatási alapvizsga.

A munkakör ellátásához szükséges feltételek, személyes tulajdonságok, kompetenciák:

Önálló munkavégzés, felelősségtudat, megbízhatóság, határozottság, precizitás, szorgalom, gyakorlatorientáltság, nyitottság új ismeretek elsajátítására, szervezőkészség, együttműködési készség, csapatmunkára való képesség.

A jelentkezéshez csatolandó iratok:

 • a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti fényképes, részletes szakmai önéletrajz;
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata;
 • a jelentkező nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy hozzájárul a benyújtott anyagában foglalt személyes adatainak eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.

Munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. november 20. napján tölthető be. A kinevezés feltétele 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány benyújtása. A kinevezésre 6 hónap próbaidő kikötésével kerül sor.

A jelentkezés benyújtásának határideje: 2017. november 6.

Az álláshirdetéssel kapcsolatosan további tájékoztatást Békési Tamás osztályvezető nyújt a +36 (1) 4585-538 telefonszámon.

A jelentkezés benyújtásának módja:

Elektronikus úton Békési Tamás osztályvezető részére a bekesi.tamas@bfkh.gov.hu e-mail címre. Az e-mail tárgyaként kérjük feltüntetni: „Álláshirdetés”.

Postai úton Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály címére történő megküldéssel (1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. vagy 1534 Budapest, BKKP, Pf. 919). A borítékon kérjük feltüntetni az „Álláshirdetés idegenforgalmi-pénzügyi referens munkakörben” és az „S.K. felbontásra” megjegyzéseket.

A jelentkezés elbírálásának módja, rendje:

A bizalmasan kezelt jelentkezések a benyújtási határidőt követő 15 napon belül kerülnek elbírálásra. A kiválasztott jelentkezők személyes interjún vesznek részt, ahol szakmai és személyes rátermettségüket vizsgáljuk. A jelentkezők elektronikusan értesítést kapnak.

Az álláshirdetés további közzétételének helye, ideje:

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://mkeh.gov.hu/kereskedelmi/idegenforgalmi_osztaly honlapon szerezhet.

2017. október 17.
Vissza