MKEH »

Nemesfém-tájékoztató

 

Tisztelt Ügyfeleink!

  1. június 26. napján két, a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása szempontjából nagyon fontos törvény lépett hatályba: az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény (a továbbiakban: Kit.) és a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban Pmt.). ->

A Pmt. 65. § (9) bekezdése értelmében a nemesfémmel kereskedőknek a tevékenység megkezdésétől (nyilvántartásba vétel) számított 45 napon belül kell elkészíteni belső szabályzatukat és jóváhagyás céljából benyújtani a hatóság részére. A Pmt. 80. § (1) bekezdése értelmében a hatálybalépéskor már működő szolgáltatók a belső szabályzataikat a felügyeleti útmutató kiadását követően 90 napon belül, de legkésőbb 2017. szeptember 30. napjáig kötelesek az új. Pmt. rendelkezéseinek megfelelően átdolgozni, és a belső szabályzat átdolgozásának megtörténtéről a felügyeletet ellátó szervet írásban tájékoztatni.

Az útmutató NGM rendelet formájában kerül kiadásra, mely még kidolgozás alatt áll. A hatóság az NGM rendelet megjelenése után adja ki az iránymutatásokat és teszi ki a honlapra – www.mkeh.gov.hu-  a mintaszabályzatokat is. Aki már rendelkezik a korábbi Pmt. alapján kidolgozott szabályzattal, annak az átdolgozott szabályzatot nem kell benyújtani jóváhagyásra, csak az átdolgozás tényét kell bejelenteni, a bejelentés pontos módjáról és adattartalmáról is a honlapon adunk majd részletes tájékoztatást.

A hatóság, mint a Pmt. 5. § e) pontja értelmében a nemesfémmel és ezekből készült tárgyakkal kereskedők valamint az árukereskedők – vagyis a Pmt. 1. § j) és k) pontja alá sorolható szolgáltatók - feletti felügyeleti jogkört gyakorló hatóság a fentiek tükrében természetesen nem alkalmaz joghátrányt az általa felügyelt szolgáltatókkal szemben a nekik fel nem róható mulasztás miatt 2017. szeptember 30. napját követően, és a Pmt. 80. § (1) bekezdés első fordulatát, a felügyeleti útmutató kiadását követő 90 napos törvényi határidő betartását várja el a szolgáltatóktól.

Kérjük, hogy a fentiek szerint szíveskedjenek eljárni, csak az új mintaszabályzatok közzétételét követően nyújtsák be jóváhagyásra szabályzatukat vagy jelentsék be annak átdolgozását a hatóság részére.

 

Budapest, 2017. szeptember 27.

                                                                                       

                                                                                        Szűcs Árpád

                                                                                      osztályvezető

2017. szeptember 27.
Vissza