MKEH »

Nemesfém- Árukereskedők tájékoztatása

 

Tisztelt Árukereskedő Ügyfeleink!

A 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban Pmt.).  80. § (1) bekezdése értelmében a hatálybalépéskor már működő szolgáltatók a belső szabályzataikat a felügyeleti útmutató kiadását követően 90 napon belül, de legkésőbb 2017. szeptember 30. napjáig kötelesek az új Pmt. rendelkezéseinek megfelelően átdolgozni, és a belső szabályzat átdolgozásának megtörténtéről a felügyeletet ellátó szervet írásban tájékoztatni. ->

Az útmutató NGM rendelet formájában kerül kiadásra, mely még kidolgozás alatt áll. A hatóság az NGM rendelet megjelenése után adja ki az iránymutatásokat és teszi ki a honlapra – www.mkeh.gov.hu -  a mintaszabályzatokat is. Aki már rendelkezik a korábbi Pmt. alapján kidolgozott szabályzattal, annak az átdolgozott szabályzatot nem kell benyújtani jóváhagyásra, csak az átdolgozás tényét kell bejelenteni, a bejelentés pontos módjáról és adattartalmáról is a honlapon adunk majd részletes tájékoztatást.

A hatóság, mint a Pmt. 5. § e) pontja értelmében a nemesfémmel és ezekből készült tárgyakkal kereskedők valamint az árukereskedők – vagyis a Pmt. 1. § j) és k) pontja alá sorolható szolgáltatók - feletti felügyeleti jogkört gyakorló hatóság a fentiek tükrében természetesen nem alkalmaz joghátrányt az általa felügyelt szolgáltatókkal szemben a nekik fel nem róható mulasztás miatt 2017. szeptember 30. napját követően, és a Pmt. 80. § (1) bekezdés első fordulatát, a felügyeleti útmutató kiadását követő 90 napos törvényi határidő betartását várja el a szolgáltatóktól.

A már nyilvántartásba vett árukereskedőknek (AK számmal rendelkezők) – amennyiben az új szabályok szerint átdolgozzák majd szabályzatukat - a Pmt. 80. § (4) bekezdés értelmében 2017.október 31. napját követőn már 2,5 millió Ft készpénz elfogadásakor is ügyfél-azonosítást kell végezniük, még akkor is, ha nem történt meg szabályzatuk átdolgozása.

A nyilvántartásban meg nem szereplő árukereskedő (aki be kíván jelentkezni a Pmt. hatálya alá az új szabályok szerint) 2017. október 31. napját követően 2,5 millió Ft-ot elérő vagy ezt meghaladó készpénz elfogadásakor köteles ügyfél-azonosítást elvégezni.

A hatóság honlapján 2017. október folyamán közzéteszi azokat a nyomtatványokat, melyeken az árukereskedők a szükséges azonosításokat megtehetik addig is, amíg szabályzatukat be nem nyújtják jóváhagyásra és a hatóság nem veszi nyilvántartásba őket, vagy a meglévő szabályzatuk az átdolgozásának tényét be nem jelentik a hatóságnak.

Budapest, 2017. szeptember 27.

                                                                                       

                                                                                        Szűcs Árpád

                                                                                      osztályvezető

2017. szeptember 27.
Vissza