MKEH »

Álláshirdetés-Kereskedelmi Osztály

 

Budapest Főváros Kormányhivatala

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése, valamint az

állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény alapján pályázatot hirdet

engedélyezési referens

munkakör betöltésére.->

Az állami tisztviselői jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű állami tisztviselői jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidős foglalkoztatás.

A munkavégzés helye:

Budapest, XII. Németvölgyi út 37-39.

A munkakörökhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztályának Kereskedelmi Osztályának feladatai közül

 • a robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásával és felhasználásával kapcsolatos EU jogszabályban és a nemzeti jogszabályban meghatározott kötelezettségek, valamint
 • a kábítószer-prekurzorokkal végezhető tevékenységek vonatkozásában az EU rendeletekben előírt engedélyezési, nyilvántartásba vételi és ellenőrzési feladatok elvégzése.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint Budapest Főváros Kormányhivatala közszolgálati Szabályzata az irányadó.

 

A munkakör betöltésének feltételei:

 • magyar állampolgárság;
 • cselekvőképesség;
 • büntetlen előélet;
 • nem áll foglalkozástól eltiltás alatt;
 • egyetemi vagy főiskolai szintű vegyipari vagy igazgatásszervezői felsőfokú szakképzettség;
 • felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek;
 • angol nyelv legalább középszintű ismerete;
 • B kategóriás vezetői engedély.

Az elbírálásánál előnyt jelent:

 • vegyészmérnöki végzettség;
 • közigazgatási, illetve releváns vegyipari szakterületen szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat;
 • egyéb ellenőrzési területen szerzett tapasztalat;
 • közigazgatási alap- és szakvizsga;
 • államilag elismert nyelvvizsga angol nyelvből.

A munkakör ellátásához szükséges feltételek, személyes tulajdonságok, kompetenciák:

Önálló munkavégzés, felelősségtudat, megbízhatóság, határozottság, pontosság, gyakorlatorientáltság, nyitottság új ismeretek elsajátítására, együttműködési készség, csapatmunkára való képesség, etikus magatartás.

A jelentkezéshez csatolandó iratok:

 • A 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti fényképes, részletes szakmai önéletrajz;
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget, idegennyelvtudást igazoló okiratok másolata;
 • a jelentkező nyilatkozata a büntetlen előéletről és arra vonatkozóan, hogy nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt;
 • a jelentkező nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy hozzájárul a benyújtott anyagában foglalt személyes adatainak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A kinevezés feltétele 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány benyújtása. A kinevezésre 6 hónap próbaidő kikötésével kerül sor.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Kereskedelmi Osztály részéről dr. Kövesiné Bors Judit osztályvetető nyújt a +36 1/4585-514 telefonszámon, illetve a kovesine.bors.judit@bfkh.gov.hu címen.

A jelentkezés benyújtásának módja:

Elektronikus úton a jelentkezési dokumentáció megküldésével a Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Kereskedelmi Osztály részére (Email:  kovesine.bors.judit@bfkh.gov.hu). A dokumentációt szkennelve .pdf formátumú csatolmányként kérjük megküldeni.

Postai úton a Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály címére, dr. Kövesiné Bors Judit részére történő megküldéssel (1534 Budapest, Pf. 919/1.). A borítékon kérjük feltüntetni az „Álláshirdetés engedélyezési referens munkakörre” és az „S.k. felbontásra” megjegyzéseket.

A jelentkezés elbírálásának módja, rendje:

A bizalmasan kezelt jelentkezések a benyújtási határidőt követő 15 napon belül kerülnek elbírálásra. A kiválasztott jelentkezők személyes interjún vesznek részt, ahol szakmai és személyes rátermettségüket vizsgáljuk. A jelentkezők elektronikusan értesítést kapnak.

2017. szeptember 25.
Vissza