MKEH »

Nemesfém - tájékoztató

 

 Tisztelt Ügyfeleink!

  1. június 26. napján két, a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása szempontjából nagyon fontos törvény lépett hatályba: az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény (a továbbiakban: Kit.) és a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban Pmt.) -> bővebben

A Pmt. 65. § (9) bekezdése értelmében a nemesfémmel kereskedőknek a tevékenység megkezdésétől (nyilvántartásba vétel) számított 45 napon belül kell elkészíteni belső szabályzatukat és jóváhagyás céljából benyújtani a hatóság részére. A Pmt. 80. § (1) bekezdése értelmében a hatálybalépéskor már működő szolgáltatók a belső szabályzataikat a felügyeleti útmutató kiadását követően 90 napon belül, legkésőbb 2017. szeptember 30. napjáig kötelesek az új Pmt. rendelkezéseinek megfelelően átdolgozni, és a belső szabályzat átdolgozásának megtörténtéről a felügyeletet ellátó szervet írásban tájékoztatni. Az útmutató NGM rendelet formájában kerül kiadásra, mely még kidolgozás alatt áll.

A hatóság az NGM rendelet megjelenése után adja ki az iránymutatásokat és teszi ki a honlapra – www.mkeh.gov.hu - a mintaszabályzatokat is.

Aki már rendelkezik a korábbi Pmt. alapján kidolgozott szabályzattal, annak az átdolgozott szabályzatot nem kell benyújtani jóváhagyásra, csak az átdolgozás tényét kell bejelenteni, a bejelentés pontos módjáról és adattartalmáról a honlapon adunk majd részletes tájékoztatást.

Az a nemesfémes szolgáltató, akit 2017. évben nyilvántartásba vett a hatóság és még nincs jóváhagyott belső szabályzata, a szabályzat egy eredeti példányát, a jóváhagyásra vonatkozó kérelemmel kell benyújtani a hatóságnak 3000 Ft eljárási illeték átutalása vagy csekken történő befizetése mellett. Ezeket megküldheti a hatóságnak postai úton a Budapest Főváros Kormányhivatala, 1089 Budapest, Bláthy Ottó u. 3-5. szám alatti címre (postai cím: 1534 Budapest BKKP, Pf.919/1.) vagy személyesen is benyújthatja az iratokat.

Fontos, hogy a kijelölt személyről szóló bejelentést a működés megkezdésétől számított 5 napon belül meg kell tenni a Nemzeti Adó és Vámhivatal illetékes szervének, a NAV honlapján lévő új adatlapon.

A kijelölt személy bejelentését a már működő szolgáltatoknak újból meg kell tenniük!

Kérjük, hogy a fentiek szerint szíveskedjenek eljárni, csak az új mintaszabályzatok közzétételét követően nyújtsák be jóváhagyásra szabályzatukat a hatóság részére.

 

Budapest, 2017. szeptember 12.

                                                                                        Szűcs Árpád

                                                                                     osztályvezető

2017. szeptember 12.
Vissza