MKEH »

Álláshirdetés - Nemesfém

 

Budapest Főváros Kormányhivatala

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet
Budapest Főváros Kormányhivatala
Kereskedelmi, Haditechnikai és Nemesfémhitelesítési Főosztály,Nemesfémhitelesítési és Pénzmosás Felügyeleti Osztály

fémjelző

munkakör betöltésére.->

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1089 Budapest, Bláthy Ottó utca 3-5.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X.20.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. hatósági feladatkör

Ellátandó feladatok:

Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Nemesfémhitelesítési és Pénzmosás Felügyeleti Osztályának fémjelzési területén a fémjelzésre bemutatott nemesfémből készült tárgyak fémjelzése, névjelzése és egyéb jelzése a vonatkozó jogszabályok és belső utasítások rendelkezései szerint.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Nemesfémhitelesítési és Pénzmosás Felügyeleti Osztályának fémjelzési területén a fémjelzésre bemutatott nemesfémből készült tárgyak fémjelzése, névjelzése és egyéb jelzése a vonatkozó jogszabályok és belső utasítások rendelkezései szerint.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint Budapest Főváros Kormányhivatala Közszolgálati Szabályzata az irányadó. rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium, a feladatkörhöz kapcsolódó tanulmányi területen szerzett szakképesítés (ékszerbecsüsi vagy ötvös szakképesítés),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

Elvárt kompetenciák:

 • Jó szintű önálló munkavégzés,
 • Jó szintű felelősségtudat,
 • Jó szintű megbízhatóság,
 • Jó szintű gyakorlatorientáltság,
 • Jó szintű precizitás,
 • Jó szintű együttműködési készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti fényképes, részletes szakmai önéletrajz
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban szereplő adatokat az eljárásban részt vevők megismerhetik
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata;

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szűcs Árpád Antal Osztályvezető nyújt, a +361/313-0020 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton szűcs Árpád Antal Osztályvezető részére a szucs.arpad.antal@bfkh.gov.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • BFKH honlap - 2017. augusztus 29.
 • www.mkeh.gov.hu - 2017. augusztus 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat eredményéről a pályázók elektronikus úton értesítést kapnak. Az érvénytelen, hiányos, elkésett vagy a pályázati feltételeknek nem megfelelő pályázatokat a BFKH jogosult érdemi vizsgálat nélkül eredménytelennek nyilvánítani. A nyertes pályázó legkésőbb a munkakör betöltésekor köteles a büntetlen előélet igazolásáról szóló három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítványt eredetben vagy igazolást a hatósági bizonyítvány igényléséről benyújtani.

2017. augusztus 29.
Vissza