MKEH »

Álláshirdetés - Nemesfém

 

Budapest Főváros Kormányhivatala
pályázatot hirdet
Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály
Nemesfém Nyilvántartási, Ellenőrzési és Vizsgálati Osztály 

anyagvizsgáló

munkakör betöltésére...>>

Az állami szolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű állami szolgálati jogviszony.

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidős foglalkoztatás.

A munkavégzés helye:

1089 Budapest, Bláthy Ottó u. 3-5.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Nemesfém Nyilvántartási, Ellenőrzési és Vizsgálati Osztályának laboratóriumában folytatott fémjelzéshez kapcsolódó vizsgálatok, valamint a nemesfém tárgyakkal kapcsolatos vizsgálatok folyamataiban való közreműködés, azok szakszerű és hatékony támogatása, koordinálása, fejlesztése, a tevékenységgel összefüggően statisztikák, jelentések készítése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapításra és a juttatásokra az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint Budapest Főváros Kormányhivatala Közszolgálati Szabályzata az irányadó.

A munkakör betöltésének feltételei:

 • magyar állampolgárság;
 • cselekvőképesség;
 • büntetlen előélet;
 • nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt;
 • középfokú végzettség;
 • felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek.

 

Az elbírálásnál előnyt jelent:

 • vegyésztechnikus végzettség;
 • közigazgatási munkatapasztalat;
 • legalább 1-3 év szakmai tapasztalat;
 • minőségirányítási tapasztalat;
 • közigazgatási alapvizsga.

A munkakör ellátásához szükséges feltételek, személyes tulajdonságok, kompetenciák:

Önálló munkavégzés, felelősségtudat, megbízhatóság, határozottság, precizitás, szorgalom, gyakorlatorientáltság, nyitottság új ismeretek elsajátítására, szervezőkészség, együttműködési készség, csapatmunkára való képesség.

A jelentkezéshez csatolandó iratok:

 • a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti fényképes, részletes szakmai önéletrajz;
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata;
 • a jelentkező nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy hozzájárul a benyújtott anyagában foglalt személyes adatainak eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.

Munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. augusztus 21. napján tölthető be. A kinevezés feltétele 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány benyújtása. A kinevezésre 6 hónap próbaidő kikötésével kerül sor.

A jelentkezés benyújtásának határideje: 2017. augusztus 7.

Az álláshirdetéssel kapcsolatosan további tájékoztatást dr. Pléli-Mosolygó Tünde főosztályvezető-helyettes nyújt a +36 (1) 313-0020 telefonszámon.

A jelentkezés benyújtásának módja:

Elektronikus úton dr. Pléli-Mosolygó Tünde főosztályvezető-helyettes részére a pleli-mosolygo.tunde@bfkh.gov.hu e-mail címre. Az e-mail tárgyaként kérjük feltüntetni: „Álláshirdetés”.

Postai úton Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály címére történő megküldéssel (1534 Budapest, BKKP, Pf. 919/1). A borítékon kérjük feltüntetni az „Álláshirdetés anyagvizsgáló munkakörre” és az „S.K. felbontásra” megjegyzéseket.

 

A jelentkezés elbírálásának módja, rendje:

A bizalmasan kezelt jelentkezések a benyújtási határidőt követő 15 napon belül kerülnek elbírálásra. A kiválasztott jelentkezők személyes interjún vesznek részt, ahol szakmai és személyes rátermettségüket vizsgáljuk. A jelentkezők elektronikusan értesítést kapnak.

Az álláshirdetés további közzétételének helye, ideje:

 • www.mkeh.gov.hu – 2017. július 31.
 • Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály

ügyfélszolgálatainak hirdetőtáblái – 2017. július 31.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://mkeh.gov.hu/nemesfemvizsgalat/anyagvizsgalati_osztaly/_anyagvizsgalat#top honlapon szerezhet.

2017. augusztus 3.
Vissza