MKEH »

Nemesfém-tájékoztató

 

Tisztelt Ügyfeleink!

  1. június 26. napján hatályba lépett a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) melynek 65. § (9) bekezdés értelmében a nemesfémmel kereskedőknek a tevékenység megkezdésétől (nyilvántartásba vétel 2017. június 26. napját követően történt) számított 45 napon belül kell elkészíteni belső szabályzatukat és benyújtani jóváhagyásra a hatóság részére.>>

A Pmt. 80. § (1) bekezdése értelmében a már működő szolgáltatóknak a meglévő szabályzatokat a felügyeleti útmutató kiadását követően, legkésőbb 2017. szeptember 30. napjáig kell átdolgozni, és az átdolgozás tényéről a felügyeletet írásban értesíteni. Az átdolgozott szabályzatot nem kell benyújtani jóváhagyásra, azt a felügyeleti szerv (nemesfémmel kereskedők és árukereskedők tekintetében 2017. január 1. napjától a Budapest Főváros Kormányhivatala, mint kereskedelmi hatóság) a Pmt. 65. § (5) bekezdése szerint a törvény hatálybalépését követő első felügyeleti eljárás keretében hagyja jóvá.

A Pmt. 65. § (2) bekezdés értelmében a jóváhagyás feltétele mindkét esetben, ha a belső szabályzat megfelel a Pmt. és a végrehajtására kiadott rendelet szerinti kötelező tartalmi elemeknek, valamint jogszabállyal és a Pmt. céljával nem ellentétes.

A Pmt. 77. § (2) bekezdés szerinti felügyeleti útmutató Nemzetgazdasági Miniszteri rendelet formájában kerül kiadásra. A megváltozott jogszabályokról, az új Mintaszabályzatról, az értesítés módjáról és egyéb tudnivalókról honlapunkon és hírlevélben folyamatosan tájékoztatjuk Ügyfeleinket.

Kérjük, a fentiek szerint szíveskedjenek eljárni.

A további részletekről a BFKH Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Nemesfémhitelesítési és Pénzmosás Felügyeleti Osztály munkatársai adnak felvilágosítást.

2017. július 7.
Vissza