MKEH »

FELHÍVÁS-IDEGENFORGALOM

 

FELHÍVÁS

május 31-éig teljesítendő

ADATSZOLGÁLTATÁSI / IGAZOLÁSI kötelezettséghez kapcsolódóan

 

Vagyoni biztosítékkal rendelkező utazási vállalkozók részére!

Az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Kormányrendelet (továbbiakban R.) 8. § (6) bekezdése értelmében „az utazási vállalkozó köteles /…/ minden év május 31-éig a megelőző évi tényleges értékesítési nettó árbevételt a Hivatalnak bejelenteni.”...

A R. 8. § (7) bekezdése értelmében” az utazási vállalkozó – szükség esetén – köteles minden év május 31-éig a vagyoni biztosítékot megemelni a bankgarancia, illetve a biztosítási szerződés megkötésének, illetőleg a pénzbeli letét elhelyezésének évében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint elszámolt értékesítési nettó árbevétel alapján irányadó értékhez. Ennek megtörténtét az utazási vállalkozó köteles ezen időpontig megfelelően igazolni.”

A vagyoni biztosítékkal rendelkező utazási vállalkozó 2017. május 31-ig köteles a 2016. évi, nemzetközi és/vagy belföldi (R. 8. § (3) bekezdés a), c) pont szerinti) utazásszervezői tevékenységéből származó tényleges értékesítési nettó árbevételének összegét a Budapest Főváros Kormányhivatalának írásban bejelenteni.

Amennyiben a 2016. évi vagyoni biztosíték köteles tevékenység(ek)ből származó tényleges értékesítési nettó árbevétele meghaladja a 2017. évre igazolt vagyoni biztosítékának alapjául szolgáló árbevételét, úgy köteles a vonatkozó 2017. évi vagyoni biztosítékát a magasabb 2016. évi tényleges értékesítési nettó árbevétel alapján megemelni és azt megfelelően igazolni 2017. május 31-ig.

Az utazási vállalkozás kötelezettségének az alábbiak 2017. május 31-ig történő megküldésével tehet eleget:

 • Nyilatkozat az utazási vállalkozás 2016. évi, nemzetközi és/vagy belföldi (R. 8. § (3) bekezdés a), c) pont szerinti) utazásszervezői tevékenységéből származó tényleges értékesítési nettó árbevételről. Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez benyújtandó nyomtatvány itt letölthető!
  • Vagyoni biztosíték emelési kötelezettség esetén (lásd fentebb R. 8. § (7) bek.!):
   • A 2016. évi nettó árbevétel(ek) alapján megemelt 2017. évi vagyoni biztosíték igazolás(ok)
   • Az utazási vállalkozás részéről a biztosító, hitelintézet felé - a biztosítási titok, ill. a banktitok alól - adott és az általuk elfogadott felhatalmazás (Amennyiben a korábban már igazolt vagyoni biztosítékához olyan felhatalmazást mellékelt, amelyen a szerződésszám feltüntetésre került, és a megemelt vagyoni biztosíték ugyanazon a szerződésszámon lett kötve, úgy ismételt felhatalmazást mellékelnie nem szükséges!)
   • A biztosítékformák együttes alkalmazása esetén a fizetési kötelezettség feltételeiről és a helytállás mértékéről szóló rendelkezés.


A nyilatkozat az alábbi módokon juttatható el:

 1. Személyesen Budapest Főváros Kormányhivatal: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.
 2. Email útján az idegenforgalmi@bfkh.gov.hu címre: a vonatkozó „Nyilatkozat”-ban megjelölt kapcsolattartói email címről megküldve a kitöltött és cégszerűen aláírt dokumentum szkennelt változatát csatolva.
 3. Postai úton: Budapest Főváros Kormányhivatal 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. vagy 1534 Budapest, Pf. 919/1.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az Email útján történő beküldés abban az esetben nem lehetséges, amennyiben az adatszolgáltatással összefüggésben a 2017. évi vagyoni biztosíték megemelése és igazolása is szükséges. A megemelt összegű biztosítékot igazoló kötvény, banki igazolás/szerződés csak eredetiben küldhető be postai úton, vagy személyes leadással.

A vagyoni biztosítékkal kapcsolatos kötelezettség megszegése, a hatósági nyilvántartás számára valótlan tartalmú bejelentés tétele, nem határidőben történő teljesítés, jogkövetkezmény(ek) alkalmazását vonja maga után. (R. 11. §-a, valamint a R. 11/A. §-a)


Kapcsolattartás érdekében a pontos e-mail címet is kérjük megadni!

2017. május 4.
Vissza