MKEH »

SAJTÓKÖZLEMÉNY

 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY a Green Travel Nemzetközi Utazási Iroda Kft. utazásszervezői és –közvetítői jogosultságának visszavonásáról

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Kereskedelmi Hatóság (a továbbiakban: MKEH) hivatalból indult közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálta a Green Travel Nemzetközi Utazási Iroda Kft. (székhely: 1016 Budapest, Mihály u. 3/B. tetőtér 7., Cégjegyzékszáma: 01-09-707718; továbbiakban: utazási iroda) utazásszervezői tevékenységét.

Az MKEH az eljárás során rendelkezésére álló adatok alapján döntést hozott és az utazási irodát hivatalból törölte az utazásszervezői és –közvetítői tevékenységet folytató vállalkozásokról vezetett közhiteles hatósági nyilvántartásból.

Az utazási iroda újabb utazásokat nem szervezhet, és nem bonyolíthat le, köteles azonban az úton lévő utasait hazautaztatni, az elmaradt utazásokra befizetett előlegeket és részvételi díjakat a külön jogszabályban foglaltak szerint teljes összegben visszafizetni.

Az MKEH egyúttal felhívta a QBE Insurance (Europe) Ltd. Magyarországi Fióktelepe biztosítót, hogy szükség esetén az utazási iroda vagyoni biztosítéka terhére a felmerülő intézkedéseket tegye meg.

Az MKEH fentiek szerinti hatósági döntése 2016. november 17. napjától jogerős és végrehajtható.

Amennyiben az utazási iroda önerőből nem képes az elmaradt utazásokra befizetett előlegeket és részvételi díjakat a külön jogszabályban foglaltak szerint teljes összegben visszafizetni, úgy a károsult utasok a QBE Insurance (Europe) Ltd. Magyarországi Fióktelepe biztosítónál nyújthatják be kárigényüket.

 

A Biztosító elérhetőségei:

 

QBE Insurance (Europe) Ltd. Magyarországi Fióktelepe

Cím: 1143 Budapest Stefánia út. 51.

Telefon: +36 1 460 1400

E-mail: info@colonnade.hu

 

Budapest, 2016. november 17.

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Kereskedelmi Hatóság

 

2016. november 17.
Vissza