MKEH »

SAJTÓKÖZLEMÉNY - Idegenforgalom

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY

a Wellnes Travel Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. utazásszervezői és –közvetítői tevékenységet végző vállalkozókról vezetett közhiteles hatósági nyilvántartásból  való törléséről

 

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal folyamatosan figyelemmel kíséri az utazási irodák körében azt, hogy az utasok befizetéseinek biztonságát garantáló vagyoni biztosíték valóban rendelkezésre áll-e. Ennek keretében a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Kereskedelmi Hatóság a Wellnes Travel Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 1027 Budapest, Frankel Leó u. 13., Cégjegyzékszáma: 01-09-718884) utazásszervezői tevékenységét is vizsgálta.

Az utazási iroda hatósági ellenőrzése során megállapítást nyert, hogy az általa értékesített egyes utazási csomagok teljesülése kétséges, esetenként azok nincsenek pénzügyileg teljes körűen rendezve, jóllehet az utasok a megrendelt szolgáltatások ellenértékeit megfizették. Mivel az utazási iroda az elkövetkező utazásokat nem tudta önerőből teljes körűen finanszírozni, ezért a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal a Wellnes Travel Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-t törölte az utazásszervezői és –közvetítői tevékenységet végző vállalkozókról vezetett közhiteles hatósági nyilvántartásából, továbbá a jogsértéssel összefüggésben a tevékenység további lehetséges folytatásától egy évre eltiltotta. A döntés 2016. október 26. napján vált jogerőssé és végrehajthatóvá, melyet követően az utazási iroda további utazásokat már nem szervezhet, nem értékesíthet, utazásokra előlegeket, részvételi díjakat nem fogadhat el.

A Kereskedelmi Hatóság a rendelkezésre álló vagyoni biztosíték terhére történő kárrendezés, kárenyhítés érdekében egyeztetett az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. biztosítóval. A biztosító az utazási iroda vagyoni biztosítékának terhére a megrendelt, az utasok részéről befizetett utazások még teljes körűen nem rendezett pénzügyi kötelezettségeinek teljesítéséről - a Kereskedelmi Hatósággal és az utazási irodával együttműködésben - gondoskodik.

 

Budapest, 2016. október 26.

                                                          Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

                                                                       Kereskedelmi Hatóság

 

 

2016. október 27.
Vissza