MKEH »

Idegenforgalom

 

K Ö Z L E M É NY


Az ONLINE Travel Services Kft. utazásszervezői és –közvetítői engedélyének visszavonásáról


A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal a nyári főszezonhoz kapcsolódó fokozott ellenőrzéseket követően, utóellenőrzések keretében továbbra is folyamatosan figyelemmel kíséri az utazási irodák működését. Ellenőrzései során elsődlegesen azt vizsgálja, hogy az utasok befizetéseinek biztonságát garantáló vagyoni biztosíték valóban rendelkezésre áll-e, az utazási vállalkozó képes-e biztosítani az utasai el- és hazautaztatását.

Előzőekkel összefüggésben a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Kereskedelmi Hatóság az ONLINE Travel Services Kft. (székhely: 1023 Budapest, Török utca 3., Cégjegyzékszáma: 01-09-960299, adószáma: 23326893-2-41) utazásszervezői tevékenységét is vizsgálta.
 
Az utazási iroda hatósági utóellenőrzését a kereskedelmi hatóság először a vállalkozás székhelycímén kísérelte meg, de az irodahelyiséget zárva találta (később jutott a hatóság tudomására, hogy a Kft. a bérleményt felmondta). A vállalkozás képviseletére jogosult személyt a kialakult helyzetre figyelemmel a kereskedelmi hatóság december 10. napjára az MKEH hivatalos helyiségébe idézte és egyúttal felszólította a hatósági ellenőrzés eredményes lefolytatásához kapcsolódó iratok, igazolások, bizonylatok stb. bemutatására. A hatóság rendelkezésére bocsátott dokumentumok, igazolások, iratok alapján megállapíthatóvá vált, hogy az utazási iroda nem tudja az általa értékesített utazások teljesülését biztosítani, továbbá nem képes az utasok által befizetett előlegek, részvételi díjak visszafizetésére sem.

Az igazolható körülményekre figyelemmel az MKEH az utazási iroda utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenységre vonatkozó engedélyét visszavonta, az utazási vállalkozót törölte a hatósági nyilvántartásából, továbbá a jogsértéssel összefüggésben a tevékenység további lehetséges folytatásától egy évre eltiltotta. A döntés 2015. december 10. napján vált jogerőssé és végrehajthatóvá, melyet követően az utazási iroda további utazásokat már nem szervezhet, nem értékesíthet, utazásokra előlegeket, részvételi díjakat nem fogadhat el.
 
A MKEH a rendelkezésre álló vagyoni biztosíték terhére történő kárrendezés érdekében értesítette a QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepét, mint az utazási iroda biztosítékát kezelő biztosítótársaságot.
 

Budapest, 2015. december 10.


Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
Kereskedelmi Hatóság

2015. december 10.
Vissza