Haditechnikai és Exportellenőrzési Hatóság
Hasznos információk
PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió
MKEH » Nemesfémvizsgálat » Tevékenység engedélyezés

Nemesfém Nyilvántartási, Ellenőrzési és Vizsgálati Osztály

1089 Budapest, Bláthy Ottó u. 3-5. 
I. em. 155. szoba

Telefonszámok:

Tel: +36 1 4585-695

Telefax szám: +36 1 210-2171

E-mail cím: nnyevo--.at.--bfkh.gov.hu

A Nyilvántartási szakterület munkatársainak elérhetőségei: 

Paulovics Krisztina

engedélyezési referens

Telefon: (1) 4585-676

Marik Anikó

engedélyezési referens

Telefon: (1) 4585-686

Nagy Elvira

engedélyezési asszisztens

Telefon: (1) 4585-688

 

Tájékoztató a nemesfémes tevékenységek bejelentésére vonatkozó eljárásról


A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 4. § (1) bekezdése értelmében a nemesfémből készült ékszer, díszműáru és egyéb tárgy forgalmazására, illetve felvásárlására (a továbbiakban a nemesfémekre vonatkozóan együttesen: forgalmazására) irányuló szándékot a vállalkozás köteles a kereskedelmi hatóságnak bejelenteni.

Az egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI.29.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés e) pontja és 11. § (1)-(2) bekezdése szerint a Kormány Budapest Főváros Kormányhivatalát jelölte ki nemesfémvizsgáló és -hitelesítő hatóságként.

A nemesfém tárgyakkal kapcsolatos hatósági feladatokról és hatósági eljárási szabályokról, valamint a nemesfém tárgyak készítésének és díszítésének szabályairól szóló 508/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 3.§ értelmében a nemesfém tárgyakkal folytatott tevékenység a hatóságnál tett bejelentés alapján kezdhető meg.

A Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében a nemesfém tárgyak, valamint a nemesfémek más fémekkel való ötvözeteiből készült ékszerek, díszműáruk és egyéb tárgyak készítésére, javítására, árverésére irányuló tevékenységre vonatkozó - kivéve a muzeális intézményben munkaköri kötelességeként nemesfém tárgyak műtárgyvédelmével foglalkozó restaurátor tevékenységét -, továbbá az ilyen tárgyak forgalmazására irányuló kereskedelmi tevékenységre vonatkozó bejelentésnek - a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 22. § (1) bekezdésében foglaltakon túl - tartalmaznia kell:
a) a vállalkozás adószámát, cégjegyzékszámát, illetve az egyéni vállalkozó nyilvántartási számát,
b) a vállalkozás magyarországi telephelyének, műhelyének címét, ahol a rendelet hatálya alá tartozó tevékenységet kíván folytatni, illetve forgalmazás esetében a d) pontban meghatározott folytatni kívánt tevékenység címét,
c) a vállalkozás elektronikus levelezési címét, valamint telefonszámát,
d) a bejelentő által folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység formáját a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 3. § (4) bekezdése szerint.

A bejelentés benyújtásával egyidejűleg a vállalkozásnak harminc napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolnia kell azt, hogy nincs az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozása, kivéve, ha szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

A Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésében foglaltak szerint, ha a vállalkozás megfelel a rendeletben előírt követelményeknek a hatóság hivatalból nyilvántartásba veszi. A nyilvántartott adatokat a Korm. rendelet tartalmazza.

A Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése értelmében a nyilvántartásba vett vállalkozás a nyilvántartásba vett adatokban bekövetkezett változást, valamint működése megszűnését is, köteles haladéktalanul a hatóságnak bejelenteni.

 

Letölthető nyomtatványok:

 A Bejelentés / Adatváltozás bejelentés / Tevékenység megszüntetésének bejelentése nemesfém tárgyak készítésére, javítására, árverésére és forgalmazására irányuló tevékenység vonatkozásában rendszeresített e-nyomtatvány az alábbi linken érhető el:

Az MKEH040 nyomtatványhoz mellékletként csatolandó, nem ÁNYK nyomtatvány az alábbi linken érhető el:

A nyilvántartásba vételhez a vezető tisztségviselő, vezető beosztású munkavállaló, illetve egyéni vállalkozás esetén az egyéni vállalkozó Kertv. 4. § (2) bekezdés a) pontja szerinti büntetlen előéletének és nemleges foglalkozástól való eltiltásának igazolása is szükséges, melyet a hatóság a 2009. évi XLVII. törvény 71. § (2) bekezdése alapján adatigénylés útján közvetlenül szerez be a bűnügyi nyilvántartó hatóságtól. Ehhez a fenti Adatlapon feltüntetett személyes adatok rendelkezésre bocsátása szükséges.


 

Tájékoztató az alkalmi nemesfém forgalmazásra irányuló kereskedelmi tevékenység folytatásának bejelentésére vonatkozó eljárásról

 

Amennyiben a kereskedő a hatóság által nyilvántartott székhelyén, illetve telephelyén kívül alkalmi rendezvényen, vásáron, piacon, közterületi értékesítés keretében történő nemesfém forgalmazásra irányuló alkalmi kereskedelmi tevékenységet kíván folytatni, köteles 5 nappal a tevékenység megkezdése előtt bejelenteni a hatóságnak az értékesítés helyét és időpontját vagy időtartamát. A hatóság a bejelentés tudomásul vételéről értesíti az ügyfelet, melyet megküld a területileg illetékes vámhatóságnak és a kereskedőről nyilvántartást vezető jegyzőnek.

 

Letölthető nyomtatvány:

Az  Alkalmi árusítás bejelentése vonatkozásában rendszeresített ÁNYK e-nyomtatvány az alábbi linken érhető el:

 

Rovatszerkesztő:

Értékes László

Telefon:  06 (1) 4585-667
E-mail: npfo[kukac]bfkh.gov.hu


Az utolsó módosítás dátuma: 2023-11-15