Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Hatóság
Hasznos információk
PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió
MKEH » Nemesfémvizsgálat » Nemesfémvizsgálat

Nemesfémvizsgálat, fémjelzés és díjak

A 145/2004. (IV.29.) Kormányrendelet, és a végrehajtására kiadott 74/2004. (IV.29.) GKM rendelet szerint a fémjelzési kötelezettség alá tartozó nemesfém tárgyakat anyaguk és egyéb törvényes kellékeik megállapítása végett meg kell vizsgálni. Ha a vizsgálat szerint a nemesfém tárgy a jogszabályokban foglalt előírásoknak megfelel, azt annak finomsági fokát igazoló fémjellel kell ellátni (fémjelzés).

Fémjelzési kötelezettség alá az aranyból, ezüstből, platinából, továbbá az e fémek más fémekkel való ötvözeteiből készült ékszerek, dísztárgyak, használati tárgyak, a nemesfém tárgyak tartoznak.

Magánszemély esetében minden további nélkül lehetséges a nemesfémtárgy vizsgálata, de fémjelzést csak abban az esetben kérhető, ha a fémjelzés nélküli tárgy tulajdonosa tulajdonjogát okirattal igazolni tudja.

A gazdálkodó szervezet bármikor kérheti a birtokában lévő tárgyak vizsgálatát, de fémjelzésüket csak akkor, ha a szervezet szerepel a Hivatal nyilvántartásában és rendelkezik a számára engedélyezett névjellel.

A nemesfém tárgyakat a Hivatal telephelyén (Budapest VIII., Bláthy Ottó utca 3-5.) a Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Igazgatóságon (NEHITI) kell fémjelzés végett bemutatni.

A nemesfém tárgyat bemutatási lappal együtt kell benyújtani. A bemutatási lapot a valóságnak megfelelően kell kiállítani, feltüntetve a tárgyak fajtájára, darabszámára, súlyára, finomságára és egyéb törvényes kellékeire vonatkozó pontos adatokat. Az NEHITII a bemutatott nemesfém tárgyakat súlyuk pontos megállapítása mellett veszi át és azokat fémjelzés után az átvételkor kiadott elismervény bevonása ellenében adja vissza a bemutatónak.

Ha valamely fémjelzett tárgy alakja vagy anyaga javítás vagy átdolgozás következtében lényegesen megváltozik, a javítást vagy átdolgozást végző gazdálkodó szervezet a tárgyat újból köteles megvizsgálás és esetleges fémjelzés céljából bemutatni.

Ha a bemutató a vizsgálat eredményét kifogásolja, az anyag minőségi megállapításának ismételt (döntő) vizsgálatát kérheti. A döntővizsgálat költségét - ha kifogása alaptalannak bizonyult - a bemutató viseli.

A nemesfém tárgyak közül mentes a fémjelzési kötelezettség alól:

a)

a külföldi megrendelésre (eladásra) készült nemesfém tárgy;

b)

az olyan műszer, készülék vagy eszköz, amely kizárólag tudományos, egészségügyi, oktatási vagy ipari célt szolgál;

c)

a belföldön vagy külföldön törvényes fizetési eszközként használt ércpénz, ha nincsen a törvény hatálya alá tartozó nemesfém tárggyal forrasztás útján összeillesztve;

d)

az érem és féldombormű (plakett);

e)

az olyan nemesfém tárgy, amely régi város-, ország-, céh- vagy mesterjellel van ellátva, továbbá amelynek régisége vagy kidolgozása folytán különleges tudományos, művészeti, kortörténeti vagy művelődéstörténeti értéke van;

f)

a személyi és egyházi tulajdonban levő nemesfém tárgyak mindaddig, amíg forgalombahozatal céljából nem kerülnek nemesfém tárgyak raktározásával, árusításával foglalkozó gazdálkodó szervezethez, illetve nem kerülnek kényszerértékesítésre zálogtevékenység keretében;

g)

a nemesfém tömbök-, -rudak, -lemezek, -huzalok és általában a nemesfémből készült félkész gyártmányok;

h)

a nemesfém huzal felhasználásával előállított paszományok, rojtok, zsinórok és szövetek;

i)

az arany ékszer és alkatrész egy gramm súly alatt;

j)

az ezüst ékszer és alkatrész kettő gramm súly alatt;

k)

a zománccal, gyönggyel és drágakővel teljesen borított ékszertárgy.

 Fémjelzési és anyagvizsgálati díjak itt olvashatók.


Az utolsó módosítás dátuma: 2011-07-14