Haditechnikai és Exportellenőrzési Hatóság
Hasznos információk
PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió
MKEH » Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály » Nemesfém Nyilvántartási, Ellenőrzési és Vizsgálati Osztály

Nemesfém Nyilvántartási, Ellenőrzési és Vizsgálati Osztály

 Pléli-Mosolygó Tünde

főosztályvezető-helyettes

Telefon: +36 1-313-002


Az osztály feladatai:

 • javaslatot tesz a nemesfém tárgyak és termékek készítésével, javításával, árverésével, illetve forgalmazásra irányuló kereskedelmi tevékenységével foglalkozó vállalkozások ellenőrzési tervére;
 • ellenőrzi a nemesfém tárgyak és termékek készítésével, javításával, árverésével illetve forgalmazásával foglalkozó vállalkozásokat a vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint az ország egész területén, együttműködve a Nemzeti Adó és Vámhivatal területi Igazgatóságaival;
 • az ellenőrzési jegyzőkönyvben foglaltak alapján, szükség szerint lefolytatja az első fokú Hatósági eljárást;
 • indokolt esetben - előzetes szakvélemény adása mellett - szabálysértési és büntető feljelentést tesz;
 • a jogszabályi feltételeknek nem megfelelő, kereskedelmi forgalomban lévő nemesfémtárgyakat a Hatósági eljárás lefolytatását követően forgalomba hozatal céljára alkalmatlanná teszi (összetöri);
 • az illetékes Hatóságok hivatalos kirendelése alapján szakértői vizsgálatot végez, és szakvéleményt készít. Ennek tekintetében a külső szervezetek felé a Hivatalt képviseli;
 • a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény (Pmt) végrehajtása érdekében rutin ellenőrzéseket végez a nemesfémes kereskedelmi egységekben;
 • lefolytatja a fémjelzés egyenértékűség megállapítására vonatkozó eljárást;
 • javaslatot tesz új fémjelek kialakítására, illetve a meglévők módosítására;
 • gondoskodik az új fémjelek apa- és anyatöveinek legyártatásáról, valamint a lézer fémjelek elektronikus adatainak elkészítéséről;
 • megszervezi a fémjelzési tevékenység során használt hitelesítő eszközök és szerszámok egyedi nyilvántartását, betartásukat ellenőrzi. Az elkészült névjelbeütő szerszámokról lenyomatot készít, a lenyomatokat a számítógépes nyilvántartási rendszer számára digitalizálja, az ezekkel járó adminisztrációs teendőket ellátja;
 • kiállítja a minőségi tanúsítványt a nemesfém tárgyakra vonatkozóan;
 • ellátja az osztály tevékenységi körébe tartozó minőségirányítási és FEUVE eljárások fenntartásával kapcsolatos feladatokat;
 • a kereskedelemről szóló törvény, valamint a nemesfémtárgyak és termékek vizsgálatának, hitelesítésének és nemesfémtartalmuk tanúsításáról szóló kormányrendeletben, valamint ezek részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározottak szerint bejelentés alapján nyilvántartja a nemesfémtárgyak kereskedelmével, készítésével, javításával vagy árverésével foglalkozó vállalkozások tevékenységét, elvégzi az adatmódosításokat, lefolytatja a törlési eljárásokat, valamint ezek eredményét a jogszabálynak megfelelően közli az illetékes szervekkel;; a Hatóság által nyilvántartott szolgáltatatók jegyzéke itt tekinthető meg;
 • regisztrálja a nemesfémből készült ékszereket, díszműárukat és egyéb tárgyakat kereskedelmi tevékenység keretében forgalmazó vállalkozások bejelentéseit az alkalmi rendezvényen, közterületi értékesítés keretében a húsvéti, karácsonyi és szilveszteri ünnepeken, valamint évente egy alkalommal, továbbá a vásárokról, a piacokról, és bevásárlóközpontokról szóló kormányrendeletben foglaltak szerint vásáron, illetve piacon történő forgalmazási szándékról. A bejelentésekről értesítést küld a területileg illetékes NAV Igazgatóságának, valamint a kereskedőről nyilvántartást vezető jegyzőnek;
 • engedélyezi a gyártók, forgalmazók részére más névjellel össze nem téveszthető névjel alkalmazását;
 • nyilvántartást vezet a névjelbeütő szerszámot készítő vésnökökről;
 • engedélyezi és regisztrálja a magánügyfelek fémjelzési kérelmeit;
 • ellátja a Hatóság munkájával kapcsolatos információs és ügyfélszolgálati feladatokat;
 • működteti a jogszabályban előírt tartalmú országos hatósági ügyfélnyilvántartást, ellátja a nyilvántartás egyeztetésével összefüggő feladatokat a más szakhatóságokhoz fűződő szakmai kapcsolatokban, gondoskodik a nyilvántartási adatok megjelenítéséről a Hivatal honlapján.;
 • a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzésével és megakadályozásával (Pmt.) összefüggésben ellátja a nemesfémmel vagy az ezekből készült tárgyakkal kereskedők, valamint a törvényben meghatározott mértékű készpénzfizetést elfogadó árukereskedők felügyeletét, jóváhagyja belső szabályzataikat, jogszabálysértés esetén javaslatot tesz az alkalmazandó joghátrányokra;
 • javaslatot dolgoz ki az egyéni vállalkozók, gazdálkodó szervezetek Pmt. ellenőrzésére, éves ellenőrzési terv alapján végzi az ellenőrzéseket;
 • elkészíti és aktualizálja a szolgáltatók részére készült, a Hivatal honlapján lévő a pénzmosás megelőzéséről szóló minta-szabályzatokat;
 • a helyszíni ellenőrzések jegyzőkönyvei alapján lefolytatja a szükséges Hatósági eljárásokat;
 • ellátja az osztály tevékenységi körébe tartozó minőségirányítási és FEUVE eljárások fenntartásával kapcsolatos feladatokat.

 


Rovatszerkesztő:
Serczel Petra                                                            
Telefon:  (1) 333-0147 
Fax:        (1) 210-2171
E-mail: nehiti--.at.--mkeh.gov.hu

Az utolsó módosítás dátuma: 2019-02-06