PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió

ÚTMUTATÓ

a  kender harmadik országból történő behozatalára vonatkozó  engedély kérelmezéséhez

Ezen útmutató csak a behozatali engedély kérelmezésére és engedélyezésére vonatkozó tudnivalók közötti eligazodás könnyítésére szolgál. Az előírások alkalmazása vonatkozásában mindenkor a vonatkozó rendeletek pontos szövegét kell figyelembe venni.

 

Jogszabályi háttér

(EU) 2016/1237

a bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a behozatali és kiviteli engedélyek rendszerének alkalmazásáról szóló szabályok tekintetében való kiegészítéséről és a 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az ilyen engedélyekhez letétbe helyezett biztosítékok felszabadításáról és visszatartásáról szóló szabályok tekintetében való kiegészítéséről, a 2335/2001/EK, a 1342/2003/EK, a 951/2006/EK és a 382/2008/EK bizottsági rendelet módosításáról, valamint a 2390/98/EK, a 1345/2005/EK, a 376/2008/EK és a 507/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 

(EU) 2016/1239

a  bizottság végrehajtási rendelete a 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a behozatali és kiviteli engedélyek rendszere tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról

1308/2013/EU

az európai parlament és a tanács rendelete a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, a 1037/2001/EK és a 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről

162/2003. (X.16.)

kormányrendelet a kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és felhasználásának rendjéről

 

Érintett termékek

KN

Megnevezés

ex1207 99 20

Vetésre szánt kendermagfajták

1207 99 91

Nem vetésre szánt kendermag

5302 10 00

Valódi kender nyersen vagy áztatva

 

Ezen termékek bármely harmadik országból történő behozatala AGRIM engedélyköteles.

Kérelem benyújtásának időszaka

A kérelmeket folyamatosan, minden héten hétfőtől- péntek 13 óráig lehet benyújtani.

Kérelmezni jogosult

A behozatali engedély kérelmet (AGRIM) az EU tagállamok bármelyikében, bármely természetes vagy jogi személy benyújthat.

A kérelmezés feltételei

 • az importengedély kérelem benyújtása;

 • bármely érintett termék kérelmezése esetén:

  • o a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) igazolása arról, hogy a bevizsgált kendermag alacsony tetrahidrocannabiol (THC) tartalmú, azaz a kendermag THC tartalma nem éri el a 0,3%-ot;

 • a 1207 99 91 KN (nem vetésre szolgáló kendermagok) alá tartozó termék behozatalát csak az e termék importálására való jogosultságot igazoló, engedéllyel rendelkező importőr kérelmezheti;

  • a kérelmezőnek a kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozatot kell tennie arról, hogy az engedély kiállítását követő 12 hónapon belül bemutatja azokat az iratokat, melyek igazolják, hogy

   • vetésre használhatatlanná tették;

   • állati takarmányozás céljára a kendermagtól eltérő maggal összekeverték és a teljes keverék legfeljebb 15%-a (kivételes esetben 25%- az importőrnek kérelmeznie kell) kendermag;

   • harmadik országba újra kivitelre került.

Az említett művelet elvégzését igazoló tanúsítványokat azoknak a piaci szereplőnek kell kiállítaniuk, akik a műveleteket elvégezték, és az alábbi adatokat kell tartalmazniuk:

 • o a piaci szereplő neve, címe, tagállam, aláírás;

 • o az elvégzett művelet leírása, dátuma;

 • o a kendermag mennyisége kilogrammban, amelyen a műveletet elvégezték.

A kérelem mellékletei

A kérelmezés feltételeiben felsorolt dokumentumok.

Az engedélyezési eljárás folyamata

A BFKH a kérelem és mellékleteinek formai és tartalmi ellenőrzése után kibocsátja az engedélyt.

Az engedély érvényessége

Az engedély kibocsátásától számított 6 hónapig érvényes.

Az engedélyhez kapcsolódó kötelezettségek teljesítése

 • az engedély lejártát követő 60 napon belül vámokmánnyal igazolni kell a termék szabadforgalomba bocsátását;

 • 1207 99 91 KN alá tartozó nem vetésre szánt kendermag behozatalára szolgáló engedély esetében az engedély kiadását követő 12 hónapon belül igazolást kell benyújtani arról, hogy a kendermag a kérelmezési feltételekben említett műveletek egyikén átesett. Ha a kendermag egy részén még nem végezték el az említett műveletek egyikét, akkor az engedélyes indoklással kísért kérelmére egy vagy legfeljebb két alkalommal újabb 6 hónappal meghosszabbítható az ezen igazolás benyújtására vonatkozó határidő. Ezen okmányok benyújtása az AGRIM engedély jogosultjának kötelezettsége.


Rovatszerkesztő:                                                           
Váncsodi Ilona
 Tel.:    (1) 4585-529
Fax:    (1) 4585-832
E-mail: keo--.at.--bfkh.gov.hu
   

Az utolsó módosítás dátuma: 2023-02-01