MKEH » Gyakran ismételt kérdések

Gyakran ismételt kérdések

Idegenvezetői tevékenység

Kategória: Fő-oldal » Idegenforgalmi és Közraktározás-felügyeleti Osztály » Idegenvezetői tevékenység


1. Mi szükséges az idegenvezetők nyilvántartásba vételéhez?

Az idegenvezetői tevékenység folytatása a Magyarországon letelepedett (Magyarországon élő, Magyarországon vállalkozási tevékenységet folytató) szolgáltatók számára ún. bejelentés-köteles tevékenység. A bejelentést Budapest Főváros Kormányhivatalának (a továbbiakban: BFKH) Idegenforgalmi és Közraktározás-felügyeleti Osztályához kell benyújtani. A bejelentés megfelelése, azaz a bejelentett tevékenységhez kapcsolódó feltételek fennállása esetén a BFKH a bejelentőt bejegyzi az idegenvezetői tevékenység folytatására jogosult szolgáltatókról vezetett nyilvántartásába és idegenvezetői igazolványt állít ki a jogosultság rendszeres igazolása érdekében egy műanyag, megszemélyesített, fényképes azonosító kártya formájában.

A BFKH a szakmai weboldalán (www.mkeh.gov.hu) folyamatosan közzéteszi az idegenvezetői tevékenységet folytató bejegyzett szolgáltatók listáját, a nyilvántartás nyilvános adatait, azaz többek kötött azt is, hogy az érintett idegenvezető milyen nyelveken végezheti a tevékenységét.


2. Hol és milyen formában lehet befizetni a 10.000 Ft-os eljárási díjat (bejelentés megtételéhez kapcsolódó díj, melynek megfizetése igazolvány pótlása esetén is szükséges)

 

Az eljárási díj megfizetésének módja

Ügyfélkapus regisztrácóval rendelkező ügyfelek estében

Ügyfélkapus regisztrációval az eljárási díjat (10.000,- Ft) a bejelentés benyújtását követően, a Hivataltól kapott fizetési értesítésben foglaltaknak megfelelően internetes bankkártyás fizetéssel (VPOS)kell rendezni az alábbiak szerint:

  1. A bejelentés beadását követően utólagosan hatóságunk fizetési felhívásához kapcsolódóan bankkártyás VPOS fizetés útján.

Ezt a fizetési megoldást ajánljuk akkor is, ha személyesen adja be bejelentését, hisz a benyújtást követően otthonából, telefonjáról kényelmesen és biztonságosan, a kérelmezett ügyéhez kapcsolhatóan, tranzakciós illeték megfizetése nélkül fizethet bankkártyájával az e-mail címére/ ügyfélkapujára kiküldött fizetési linkre kattintva.

Erről a fizetési megoldásról részleteiben az alábbi dokumentumban olvashat:

Internetes bankkártyás (VPOS) fizetés lehetősége idegenvezetői igazolvány kiváltása és kapcsolódó hatósági nyilvántartásba vétel során

 

Ügyfélkapus regisztrácóval nem rendelkező ügyfelek estében 

  1. Banki átutalás útján a mellékelt linken elérhető dokumentum III. fejezet 2. pontja szerint (Felhívjuk a figyelmét, hogyha banki átutalás során tévesen más számlaszámra, akár az illetékbefizetésekhez rendszeresített számlaszámra utalna, úgy annak visszafizetésében nem tudunk segítségére lenni, azt az illetékes adóhatóság útján intézheti!)

Eljárási illetékek és igazgatási szolgáltatási díjak az Idegenforgalmi és Közraktározás-felügyeleti Osztály eljárásaiban

 

 


3. Milyen módon lehet az idegenvezetői tevékenységgel kapcsolatos bejelentést megtenni?

 

  • ELEKTRONIKUSAN: az MKEH029 e-nyomtatvány Ügyfékapun történő beküldésével: (Java Runtime Environment és ÁNYK keretprogram telepítése szükséges, a telepítés segédlete és az elektronikus nyomtatványt megtalálja honlapunkon: https://mkeh.gov.hu/E-ugyintezes/eNyomtatvanyok)
  • POSTAI ÚTON (nyomtatványt és csatolandó dokumentumok listáját megtalálja honlapunkon: https://mkeh.gov.hu/ugyintezes/nyomtatvanyok)
  • SZEMÉLYESEN Ügyfélszolgálatunkon ügyfélfogadási időben (H-P: 9 és 11 óra között) (Ügyfélszolgálatunkon az eljárási díj közvetlen befizetésére nincsen lehetőség, de azt rendezheti az alábbiak szerint bankkártyájával)


4. Ki folytathat Magyarországon idegenvezetői tevékenységet?

  • A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6/B §-a alapján idegenvezetői tevékenységet az folytathat, aki a külön jogszabályban előírt idegenvezetői szakképesítéssel rendelkezik, a tevékenység folytatására irányuló szándékát a kereskedelmi hatóságnak bejelentette, ami alapján a hatóság nyilvántartásba vette, illetve hatósági igazolványt állított ki.
  • Az idegenvezetői tevékenységről szóló 33/2009. (XII.18.) ÖM rendelet 1. §. (1) bekezdése alapján az idegenvezetői tevékenységet folytató személynek idegenvezető szakképesítéssel kell rendelkeznie, továbbá az idegenvezetői tevékenység csak azon (azokon) a nyelven (nyelveken) folytatható, amely (amelyek) tekintetében az tevékenységet folytató személy nyelvvizsgát tett, vagy azzal egyenértékű nyelvismerettel rendelkezik.


5. Milyen jogszabályok vonatkoznak az idegenvezetői tevékenység folytatására?

  • Az idegenvezetői tevékenységről szóló 33/2009. (XII.18.) ÖM rendelet
  • A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény
  • A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény


6. Milyen tevékenységet végezhet egy idegenvezető?

A kereskedelmemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. §-a alapján: \"6. idegenvezetői tevékenység: üzletszerű gazdasági tevékenység keretében a turisztikai szempontból jelentős értékeknek és egyéb látnivalóknak az azokat látogató személyek számára a helyszínen való részletes ismertetése és ehhez kapcsolódóan a látogatók számára nem ismert helyen való eligazodás érdekében általános tájékoztatás, illetve adott esetben segítség nyújtása;\"


7. Hogyan tudom ellenőrizni, hogy valaki jogszerűen gyakorolja -e az idegenvezetői tevékenységet?

Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: BFKH) Idegenforgalmi és Közraktározás-felügyeleti Osztálya idegenvezetői igazolványt állít ki azok részére, akik megfelelnek a tevékenység folytatásához szükséges feltételeknek.

A BFKH szakmai weboldalán (http://www.mkeh.gov.hu) folyamatosan közzéteszi az idegenvezetői tevékenységet folytató bejegyzett szolgáltatók listáját, nyilvános adatait.


8. Meddig érvényes az idegenvezetői igazolványom?

A Budapest Főváros Kormányhivatala Idegenforgalmi és Közraktározás-felügyeleti Osztály által kiállított idegenvezetői igazolványokon nincs lejárati dátum, azok visszavonásig érvényesek.


9. Van- e az idegenvezetői szakképesítő vizsga vagy a nyelvvizsga hatályának lejárata, amin túl már nem válthatom ki az igazolványomat?

Nincs, az idegenvezetői szakképesítés nem évül el, akár évekkel megszerzése után is megkezdhető a tevékenység, megtehető a bejelentés és kiváltható az igazolvány. Ugyanez vonatkozik az államilag elismert nyelvvizsgákra is.


10. Mit tegyek, ha ki szeretném bővíteni egy új nyelvvel a már meglévő idegenvezetői igazolványomat?

A már kiállított igazolvány módosítása/új nyelvvel történő kiegészítése új eljárás keretében történik, ami azt jelenti, hogy új kérelmet kell beadnia, melyhez csatolnia kell a nyelvvizsga bizonyítványát, 2 db igazolványképet és a 10.000,- eljárási díj befizetéséről szóló igazolást (ilyenkor új igazolvány készül a módosított adatokkal).

Ezen kérelemtípushoz külön formanyomtatványt nem rendszeresítettünk, hiszen ez pár mondatban szabadszöveges módon is előadható a már érvényben lévő idegenvezetői igazolvány sorszámának megjelölésével. Amennyiben mégis az elsősorban új, azaz első bejelentés megtételéhez, az igazolvány kiváltásához rendszeresített nyomtatványon nyújtja be kérelmét, azon jól láthatóan tűntesse fel (pl. lap tetején), hogy a beadványa nyelvkiterjesztésre irányul és már rendelkezik igazolvánnyal …. számon.


11. Szükséges -e honosítanom a nyelvismeret igazolásához a külföldön szerzett érettségi bizonyítványomat/oklevelemet?

Nem. Az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történő honosításáról szóló 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése értelmében az idegen nyelven folytatott és befejezett tanulmányokat igazoló, államilag elismert külföldi közoktatási intézményben szerzett érettségi bizonyítvány, illetve államilag elismert külföldi felsőoktatási intézményben szerzett oklevél, az oktatás nyelve szempontjából, államilag elismert általános, egynyelvű, komplex típusú felsőfokú nyelvvizsgának felel meg.


12. Szükséges-e honosítanom a nyelvismeret igazolásához a külföldön szerzett nyelvvizsga-bizonyítványomat?

Igen.
A honosítási eljárásról bővebben az Oktatási Hivatal honlapjáról tájékozódhat https://www.oktatas.hu/kepesitesek_elismertetese/kulfoldon_szerzett_oklevelek/felsofoku_oklevel


13. Szükséges erkölcsi bizonyítványt is beadni az idegenvezetői igazolvány kiváltásához?

A jelenleg hatályban lévő jogszabályok szerint az idegenvezetői igazolvány kiváltásához nem szükséges az erkölcsi bizonyítvány benyújtása.


14. Idegenvezetői GUIDE fényképes műanyag kártyám kettétört. Érdeklődöm, hogy mi a módja a kicserélésnek, hol intézhetem (internet?) és mennyibe kerül?

A Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: BFKH) Idegenforgalmi és Közraktározás-felügyeleti Osztály által kiállított idegenvezetői igazolványok nem azonosak a Kamarák által 15 évvel ezelőtt kiállított fényképes könyvecske (igazolvány) + műanyag GUIDE feliratú nyakba akasztható jelvényes igazolványokkal. Természetesen a korábban kiadott fényképes könyvecske igazolványok - amennyiben szerepelnek a nyilvántartásunkban - továbbra is érvényben vannak, azonban a Kamarák által régebben kiadott GUIDE feliratú nyakba akasztható jelvényt a BFKH nem tud cserélni.


15. Hogyan tudom pótolni az elveszett /eltulajdonított /megrongálódott idegenvezetői igazolványomat?

Az igazolványok cseréje/pótlása kérelemre történik, melyben meg kell jelölni az előző igazolvány számot, csatolni kell hozzá 2 db igazolványképet és a 10.000,- eljárási díj befizetéséről szóló igazolást.

Ezen kérelemtípushoz külön formanyomtatványt nem rendszeresítettünk, hiszen ez pár mondatban, szabadszöveges módon is előadható a már érvényben lévő idegenvezetői igazolvány sorszámának megjelölésével. Amennyiben mégis az elsősorban új, azaz első bejelentés megtételéhez, az igazolvány kiváltásához rendszeresített nyomtatványon nyújtja be kérelmét, azon jól láthatóan tűntesse fel (pl. lap tetején), hogy a beadványa pótlásra irányul és már rendelkezik igazolvánnyal …. számon.

 


16. A személyi igazolványom nélkül is el lehet kezdeni a kérvényezési folyamatot?

A személyi igazolvány másolata helyett a BFKH elfogad bármilyen más fényképes hatósági igazolványt is (pl. útlevél másolatát), melyet az idegenvezetői igazolvány kérelemhez kell mellékelni.


17. Az idegenvezetői vizsgát angol nyelven tettem le, viszont rendelkezem államilag elismert német középfokú nyelvvizsgával is. Ez akkor most azt jelenti, hogy mindkét nyelven vezethetek?

A BFKH az idegenvezetői tevékenységről szóló 33/2009. (XII.18.) ÖM rendelet alapján az igazolványok nyelvhasználat meghatározásánál/kiállításánál a szakvizsga mellett elfogadja az államilag elismert nyelvvizsgákat is és eszerint állítja ki a tevékenység végzéséhez szükséges igazolványokat. Jelen esetben a szolgáltató a Hivataltól kérelmezheti a kiállítandó igazolványon angol nyelv mellett német nyelv feltüntetését is.