MKEH » Gyakran ismételt kérdések

Gyakran ismételt kérdések

Haditechnikai külkereskedelem

Kategória: Fő-oldal » Haditechnikai Osztály, Exportellenőrzési Osztály » Haditechnikai külkereskedelem


Van lehetőség elektronikus ügyintézésre?

Igen, erről az alábbi linken olvashatnak bővebben:

http://mkeh.gov.hu/ugyintezes/e-ugyintezes


Melyik jogszabály szabályozza a haditechnikai külkereskedelem engedélyezését?

A haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól szóló 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet.


Mi az a katonai lista?

Az EU közös katonai listája (Military List, máshol Munitions List, ML), melynek alapja a „Wassenaari Megállapodás” termékellenőrzési jegyzéke.

Az ML-hez igazodva évente frissül a 2009/43/EK Irányelv melléklete, amely a magyar nemzeti jegyzékének (az Engedélyköteles haditechnikai termékek és szolgáltatások jegyzéke) alapját képezi. Ezt a haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól szóló 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet 1. melléklete tartalmazza.


Ki adhatja be a kérelmet?

A haditechnikai külkereskedelmi tárgyú kérelmeket elektronikus úton, a kérelmezőnek a hatóságnál regisztrált képviselője adhatja be személyes ügyfélkapujáról.


Ki veheti át az elkészült engedélyt?

Az engedélyes vezető tisztségviselője által meghatalmazott képviselő a Hatóságnál leadott meghatalmazás alapján.


Mi a különbség a kivitel/kiszállítás illetve a beérkezés/behozatal között?

A kivitel illetve a behozatal az Európai Unió vámterületén kívüli árumozgásokat jelöli (tehát EU-n kívülről érkezik valami Magyarország területére, illetve EU-n kívülre szállítanak Magyarországról). A kiszállítás/beérkezés az Európai Unión belüli árumozgásokat takarja.


EU-n belüli szállítások esetén is szükséges engedély?

Igen, a haditechnikai külkereskedelem szabályozása nemzeti hatáskörben van.


Az engedély hátoldala betelt, így a vámszervek nem tudják igazolni a belépés/kilépés megtörténtét. Mit tegyek?

Az engedélyhez pótlap csatolható.


Hol ellenőrizhetem a vámtarifaszámok helyességét?

A vámtarifaszámok helyességét az alábbi linken ellenőrizheti:

http://kkk.nav.gov.hu/eles/1/taricweb/


Nem tudom, hogy az áru melyik vámtarifaszáma alá tartozik. Mit tegyek?

Ebben az esetben forduljon a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szakértői Intézetéhez


Egy bizonyos országba kívánok haditechnikai eszközt szállítani, de nem tudom, hogy van-e hatályban fegyverszállítási embargó az adott országgal szemben. Hol ellenőrizhetem ezt?

A hatályos fegyverszállítási embargók listája Hatóságunk honlapján naprakész formában elérhető az alábbi oldalon:

http://mkeh.gov.hu/haditechnika/hadikulker_2012

Az Európai Unió által kiadott fegyverembargókat az alábbi linken tekintheti meg:

Fegyverembargók listája.

További kérdések esetén e-mailben (armstrade@bfkh.gov.hu) vagy telefonon (06 1 4585 599) közvetlenül is fordulhat Hatóságunkhoz.


Milyen esetekben kell illetve lehet Nemzetközi Import Igazolást, Szállítási Tanúsítványt illetve Végfelhasználói Nyilatkozatot igényelni?

Mindhárom dokumentumot az indító állam nemzeti exportellenőrzési hatóságának kérésére állítjuk ki. Minden esetben érdeklődjön külföldi partnerénél, hogy az ő helyi hatósága igényli-e a dokumentum kiállítását.


Szükséges valamit benyújtani a Nemzetközi Import Igazolás kiállításához?

Igen, a Nemzetközi Import Igazoláshoz az mkeh.gov.hu oldalon elérhető végfelhasználói igazolás minta kitöltése és benyújtása szükséges.


Külföldi partnerem hatósága államilag megerősített végfelhasználói nyilatkozat kitöltését kéri haditechnikai termékek vonatkozásában. Melyik az illetékes hatóság ebben az esetben?

Budapest Főváros Kormányhivatala, Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály, Haditechnikai Osztály.


Mennyi ideig hatályos a tevékenységi engedély?

Első alkalommal 2 évre adható, majd kérelemre 5 évvel hosszabbítható.


Minden esetben szükséges Belső Megfelelési Program benyújtása?

Nem, eseti és kizárólag bróker tevékenységi engedély kérelemhez nem szükséges csatolni a Belső Megfelelési Programot.
Az eseti tevékenységi engedély egy ügyletre szól, és a kapcsolódó forgalmi engedély lejártáig hatályos.


Mit tartalmazzon a tevékenységi kérelemhez csatolandó bankinformáció?

A számlán szereplő összeget semmiképpen!
Tartalmazza viszont, hogy vannak-e a számlán sorban álló tételek, mióta vezeti az ügyfél a számláját az adott banknál, megbízható ügyfélnek számít-e, teljesíti-e határidőre kötelezettségeit.


Benyújtható-e a köztartozásokról szóló igazolás elektronikus formában?

Igen, továbbítva a NAV által elektronikusan kiállított igazolást.


Mennyi ideig hatályos a tárgyalási engedély?

A tárgyalási engedély 12 hónapra adható, amely kérelemre 12 hónappal hosszabbítható.


Mennyi az eljárás illetéke tárgyalási engedély esetén?

Az eljárás illetékmentes.


Mennyi az illeték a tárgyalási engedély hosszabbítása/módosítása esetén?

Az eljárás illetékmentes.


EU-n belüli szállítások esetén is szükséges tárgyalási engedély?

Nem, tárgyalási engedély kizárólag harmadik országok (ide nem értve az EGT tagállamokat és Svájcot, az USA-t, Japánt, Kanadát, Ausztráliát, Új-Zélandot) részére történő kivitel, szolgáltatás nyújtás és reexport ügylet esetén szükséges.

Minden esetben szükséges azonban a tárgyalási engedély a 258/2012/EU rendelet szerinti (polgári célú kézifegyver- és lőszerkiviteli) forgalmi engedélyhez.


Szükséges tárgyalási engedély devizamentes ügyletek esetén?

Relációtól függetlenül nem szükséges tárgyalási engedély garanciális javításra, kiállításra, bemutatóra, tesztelésre, bevizsgálásra vonatkozó devizamentes, ideiglenes árumozgással járó ügylet esetén.


Behozatal esetén szükséges tárgyalási engedély?

Nem, tárgyalási engedély kizárólag harmadik országok (ide nem értve az EGT tagállamokat és Svájcot, az USA-t, Japánt, Kanadát, Ausztráliát, Új-Zélandot) részére történő kivitel, szolgáltatás nyújtás és reexport ügylet esetén szükséges.


Mennyi ideig hatályos a tranzit engedély?

A tranzit engedély 3 hónapra adható, és kérelemre 3 hónappal hosszabbítható.


Mennyi az eljárás illetéke tranzit kérelem esetén?

Az eljárás illetékmentes


Mi szükséges a tranzitengedély hosszabbításához?

A tranzit engedély hosszabbításához szabad formátumú kérelem szükséges. Ezen kívül szükséges csatolni a tranzit engedély lejáró eredeti példányát, illetve ha a kiadott tranzit engedélyhez tartozó dokumentumok érvényességi ideje lejárt, úgy azok hosszabbítását is.


Mennyi az ügyintézési határidő tranzit kérelem esetén?

15 nap.


EU-n belüli szállítások esetén is szükséges engedély tranzitengedély?

Igen, bizonyos esetekben.
A) Küldő és célországtól függetlenül az alábbi termékekre szükséges tranzit engedély:
A 156/2017. (VI.16.) Korm. rendelet 1. melléklet
I. fejezet a)–c) pontjában,
II. fejezet a) és b) pontjában,
III. fejezet
IV. fejezetében,
VII. fejezet a)–f), h), valamint i) pontjában, továbbá
VIII. fejezetében felsorolt haditechnikai eszközök.

B) Amennyiben a küldő és a célország is harmadik ország (kivéve EU, Norvégia, Lichtenstein, Svájc, Izland, USA, Ausztrália, Japán, Új-Zéland, Kanada), a Korm. rendelet 1. mellékletében felsorolt valamennyi haditechnikai eszköz tranzitja engedélyköteles.


Hány termékre kérelmezhető a tranzit engedély?

A tranzit engedély 7 különféle (8 vámtarifaszámjegyen megadott) termékre adható ki.


Harmadik országbeli külföldi partnerem azt állítja, hogy az adott termék tranzitja/behozatala/kivitele az országában nem engedélyköteles. Hogyan igazolhatom az állítás helyességét?

Az állítás helyességét az adott országban található illetékes hatóság nyilatkozatával igazolhatja, illetve amennyiben ez a hatóság rendelkezik honlappal, úgy annak Hatóságunk tudomására hozásával.


Mennyi az eljárás illetéke tanúsítás esetén?

Az eljárás illetékmentes.


Mennyi a hosszabbítás/módosítás illetéke tanúsítás esetén?

Az eljárás illetékmentes.


Mennyi ideig hatályos a tanúsítás?

A tanúsítás 5 évre adható.


Cégem kizárólag hadiipari szolgáltatási tevékenységet folytat. Kérelmezhetek tanúsítást?

Nem, a tanúsítás kizárólag gyártási tevékenységre szólhat, s kizárólag olyan árukra, amelyek a vállalkozás gyártási tevékenységéhez szükségesek.


Szükséges illetve adható tanúsítás hon- és rendvédelmi, rendészeti, továbbá a nemzetbiztonsági szervek részére?

Nem szükséges tanúsítás a hon- és rendvédelmi, rendészeti, továbbá a nemzetbiztonsági szervek részére.


Van lehetősége a Hatóságnak a tanúsítás felfüggesztésére, visszavonására?

Igen, ha a vállalkozás nem felel meg a tanúsítás feltételeinek, a Hatóság az eset összes körülményének és az arányosság követelményének figyelembevételével a tanúsítást felfüggeszti. A Hatóság a vállalkozást a tanúsítás felfüggesztésével egyidejűleg korrekciós intézkedésre kötelezi. A Hatóság ellenőrzi a korrekciós intézkedések végrehajtását. Amennyiben a vállalkozás az előírt korrekciós intézkedéseket nem teszi meg a felfüggesztéstől számított 3 hónapon belül, a Hatóság a tanúsítást visszavonja.


Hol érhető el a tanúsított vállalatok listája?

A tanúsított vállalatok az Európai Bizottság erre a célra létrehozott CERTIDER rendszerében érhetők el az alábbi linken:

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/defence/certider/

Az Európai Unió illetékes hatóságai elismerik a többi tagállam által végzett tanúsításokat.


Mennyi ideig hatályos a bróker engedély?

A bróker engedély 12 hónapra adható, amely kérelemre 12 hónappal hosszabbítható.


Mennyi az eljárás illetéke brókerengedély-kérelem esetén?

Az eljárás illetékmentes.


Mennyi az eljárás illetéke a brókerengedély hosszabbítása/módosítása esetén?

Az eljárás illetékmentes.


Mennyi az ügyintézési határidő bróker engedélykérelem esetén?

60 nap.


Mi a különbség a reexport ügylet és a bróker ügylet között?

Reexport ügylet esetén az áru szállítása során érinti Magyarország területét, azon áthalad. Ezzel szemben a bróker ügylet esetén a bróker közvetítő tevékenységet végez két ország között, ebben az esetben az áru nem lép be Magyarország területére.


Általános forgalmi engedélyt szeretnék igényelni, hogyan lehetséges ez?

Az általános forgalmi engedély nem kérelemre induló eljárás, hanem azt a Hatóság határozat formájában a holnapján teszi közzé. Az általános forgalmi engedély közvetlenül hatalmazza fel a tevékenységi engedéllyel rendelkező vállalkozásokat, hogy az általános forgalmi engedélybe foglalt termékek transzferjét végrehajtsa.


Svájccal kapcsolatban szeretnék igénybe venni általános forgalmi engedélyt. Hogyan lehetséges ez?

Ez nem lehetséges, mert általános fogalmi engedélyt csak EGT államokban letelepedett szerződők esetén tesz közzé a Hatóság, az alábbiak szerint:
a) hon- és rendvédelmi, rendészeti, továbbá nemzetbiztonsági szervek, illetve tanúsított vállalatok részére történő kiszállítás vagy beérkezés,
b) garanciális javításra, kiállításra, bemutatóra, tesztelésre, bevizsgálásra vonatkozó devizamentes, ideiglenes árumozgással járó kiszállítás vagy beérkezés esetén.

A közzétett általános forgalmi engedélyeket az alábbi linken érheti el:

http://mkeh.gov.hu/haditechnika/hadikulker_2012/Altalanosforgalmi


Hogyan ellenőrizhetem, hogy EU-ban letelepedett partnerem tanúsított vállalat-e?

Az alábbi linken ellenőrizhető:

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/defence/certider/


Meddig érvényes az általános forgalmi engedély?

Az általános forgalmi engedély visszavonásig hatályos.


Hogyan számolhatok el a szállításokkal, ha általános forgalmi engedélyt veszek igénybe?

Az általános forgalmi engedély alapján lebonyolított szállításokról Hatóságunkhoz negyedéves adatszolgáltatás benyújtása szükséges.


Hogyan igazolhatom, hogy általános forgalmi engedély alapján szállítok (esetleges vámhatósági ellenőrzés során?)

Az általános forgalmi engedély számát fel kell tüntetni az árut kísérő okmányokon (pl. fuvarlevél, számla, csomagjegyzék). Ezen kívül az általános forgalmi engedély Hatóságunk honlapjáról letölthető, kinyomtatható s kísérheti az árut.


Mennyi ideig hatályos a globális forgalmi engedély?

A globális forgalmi engedély 3 évre adható, s kérelemre egy évvel hosszabbítható.


Mennyi az eljárás illetéke globális forgalmi engedélykérelem esetén?

Az eljárás illetékmentes.


Mennyi az illeték a globális forgalmi engedély hosszabbítása/módosítása esetén?

Az eljárás illetékmentes.


Mit szükséges benyújtani a globális forgalmi engedély hosszabbításához?

A globális forgalmi engedély hosszabbításához szabad formátumú kérelem szükséges, ill. a kérelem ÁNYK nyomtatványán is beadható, a megfelelő kód megadásával az előlapon.


Mennyi az ügyintézési határidő globális forgalmi engedélykérelem esetén?

60 nap.


Amerikai Egyesült Államokbeli partnerek esetén kérelmezhető globális forgalmi engedély?

Igen. Globális forgalmi engedély EGT államokban Amerikai Egyesült Államokban, Ausztráliában, Japánban, Kanadában, Svájcban vagy Új-Zélandon letelepedett szerződő partner esetén kérelmezhető.


Hány partnerre illetve hány termékre kérelmezhető globális forgalmi engedély?

A globális forgalmi engedély maximum 4 szerződő partnerre és maximum 7 különféle (8 vámtarifaszámjegyen megadott) termékre adható ki.


A szerződő partner Németországban található (EGT államban), viszont az áru származási országa harmadik ország. Ilyen esetben kérelmezhető globális forgalmi engedély?

Igen, amennyiben az árut az EGT valamely államában vagy Svájcban már szabad forgalomba helyezték.


Mennyi ideig hatályos az egyedi forgalmi engedély?

Az egyedi forgalmi engedély 1 évre adható, és kérelemre egy évvel hosszabbítható.


Mennyi az eljárás illetéke egyedi forgalmi engedélykérelem esetén?

Az eljárás illetékmentes.


Mennyi az illeték az egyedi forgalmi engedély hosszabbítása/módosítása esetén?

Az eljárás illetékmentes.


Mit szükséges az egyedi forgalmi engedély hosszabbításához benyújtani?

Az egyedi forgalmi engedély hosszabbításához szabad formátumú kérelem szükséges, amelyen le lehet róni a fenti illetékbélyeget. (Elektronikusan kezdeményezett engedély hosszabbítása esetén elektronikus eljárásra és elektronikus fizetésre is van lehetőség.) Ezen kívül szükséges csatolni az egyedi forgalmi engedély eredeti példányát, illetve export ügylet esetén a fogadó ország hosszabbított dokumentumait.


Amerikai Egyesült Államokbeli partnerek esetén kérelmezhető egyedi forgalmi engedély?

Igen, az egyedi forgalmi engedély a világ valamennyi országára kérelmezhető.


Hány partnerre illetve hány termékre kérelmezhető az egyedi forgalmi engedély?

Az egyedi forgalmi engedély 1 szerződő partnerre és 1 (8 vámtarifaszámjegyen megadott) termékre adható ki.