MKEH » Gyakran ismételt kérdések

Gyakran ismételt kérdések

Kábítószer-prekurzorok

Kategória: Fő-oldal » Kereskedelmi Osztály » Kábítószer-prekurzorok


Hogyan kell engedélyt kérni a kábítószer-prekurzorokkal folytatott tevékenységekre?

A 273/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének 1. kategóriájába tartozó jegyzékben szereplő anyagok birtoklása, forgalomba hozatala, ideértve a feldolgozást, tárolást, előállítást, termelést, kereskedelmet, forgalmazást és ügynök általi kereskedelmet is, valamint a 111/2005/EK tanácsi rendelet mellékletének 1. kategóriájába tartozó jegyzékben szereplő anyagok behozatala, kivitele, vagy közvetítői tevékenység végzése engedélyköteles.
A maximum 3 évre szóló tevékenységi engedélyt Budapest Főváros Kormányhivatala - Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Kereskedelmi Osztály - adja ki.

A tevékenységi engedély iránti kérelemhez formanyomtatvány nincs rendszeresítve, az engedélyezéshez a Bizottság (EU) 2015/1011 felhatalmazáson alapuló rendelete 3. cikkének (2) bekezdés b) pontja szerinti hatályos adatok szükségesek.


Hogyan kell nyilvántartásba vételi bejelentést tenni a kábítószer-prekurzorokkal folytatott tevékenységekről?

A 273/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének 2. kategóriájába tartozó jegyzékben szereplő anyagokkal forgalomba hozatali tevékenységet végzőknek az általuk ezen anyagokkal végzett tevékenységeket – ideértve a feldolgozást, tárolást, előállítást, termelést, kereskedelmet, forgalmazást és ügynök általi kereskedelmet is – és a 2A. alkategóriába tartozó jegyzékben szereplő anyag: ecetsavanhidrid felhasználását - a hivatkozott rendelet II. mellékletében meghatározott éves határérték felett – Budapest Főváros Kormányhivatalánál be kell jelenteniük.
A 111/2005/EK tanácsi rendelet mellékletének 3. kategóriájába tartozó jegyzékben szereplő anyagokkal folytatott tevékenységek közül csak a kiviteli tevékenység bejelentésköteles - a Bizottság (EU) 2015/1011 felhatalmazáson alapuló rendelete
I. mellékletében meghatározott éves mennyiség felett, a Bizottság hivatkozott rendelete 6. cikkének b) és c) pontjában foglaltak szerint.
A tevékenységek nyilvántartásba vételi kérelmét Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Kereskedelmi Osztályához kell benyújtani.
A nyilvántartásba vételi kérelemhez formanyomtatvány nincs rendszeresítve, a kérelemnek a 273/2004/EK rendelet 3. cikk (1) és (6) bekezdése, illetve a 111/2005/EK tanácsi rendelet 7. cikk (1) bekezdése (2. és 3. kategória) és a Bizottság (EU) 2015/1011 felhatalmazáson alapuló rendelet 5. cikkének (2), illetve (4) bekezdése szerinti hatályos adatokat kell tartalmaznia.


Kik mentesek a kábítószer-prekurzorokkal folytatott tevékenységek engedélyeztetése és nyilvántartásba vétele alól?

Nem kell a Kormányhivatalnál bejelentést tenniük, tevékenységi engedélyt kérniük
- a 159/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet 3.§-a szerint az illetékes hatóságoknak, a gyógyszertáraknak és az állatgyógyászati készítmények kiskereskedelmi forgalmazóinak;
- a 273/2004/EK parlamenti és tanácsi rendelet 6. cikke alapján a 273/2004/EK rendelet II. mellékletében meghatározott éves mennyiség alatti tevékenységet folytatóknak;
- a Bizottság (EU) 2015/1011 felhatalmazáson alapuló rendelete
I. mellékletében meghatározott éves küszöbmennyiség alatt a 3. kategóriájú anyagokkal kiviteli tevékenységet folytatóknak (De a kiviteli célú szállításokhoz mennyiségtől függetlenül engedélyre van szükség.)

A 273/2004/EK rendelet szerinti 2. kategóriába tartozó jegyzékben szereplő anyagokkal kapcsolatos, nem forgalomba hozatali tevékenységet végezőkre – a 2A. alkategóriába tartozó jegyzékben szereplő anyag kivételével - a nyilvántartásba vételi kötelezettség nem vonatkozik.
A 3. kategóriába tartozó jegyzékben szereplő anyagokkal az Európai Unión belül folytatott tevékenységekre, illetve behozatalára és közvetítő tevékenységére semmilyen nyilvántartásba vételi kötelezettség nem vonatkozik.


Hol lehet nyomtatványt beszerezni az éves statisztikai jelentések megküldéséhez?

A 273/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. melléklete szerint 1. és 2. kategóriába sorolt, illetve, a 111/2005/EK tanácsi rendelet mellékletének 1., 2., 3. és 4. kategóriájába tartozó jegyzékben szereplő anyagokkal folytatott tevékenységet végzőknek a Bizottság (EU) 2015/1011 felhatalmazáson alapuló rendelete 9. cikke és a Bizottság (EU) 2015/1013 végrehajtási rendelete 10. cikke alapján a tárgyévet követő év február 15-e előtt éves információszolgáltatást kell adniuk Budapest Főváros Kormányhivatalának. Erre a célra formanyomtatvány nincs rendszeresítve, azonban a http://mkeh.gov.hu/kereskedelmi/kabitoszer_prekurzorok/jelentesikot címről elérhető ADATLAP kitöltésével ez az információszolgáltatás teljesíthető.