PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió


 Vállalkozási import

 

A központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelettel módosított, az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt vagy országhatárt átlépő kereskedelméről szóló 52/2012.(III. 28.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 3. §-ának (3) bekezdése értelmében, ha a magyarországi és valamely, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államon, az Európai Unión és Svájcon kívüli országban székhellyel rendelkező cég között létrejött vállalkozási szerződés külföldi munkavállaló magyarországi munkavégzésével (elnevezése: vállalkozási import) történik, annak teljesítését  Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: kormányhivatal) engedélyezi.

A R. 1. § 12. pontjában meghatározott vállalkozási import engedélyezésének rendjét a R. 5.-7. §-aiban foglalt Általános szabályok figyelembevételével, a 12-13. §-ok előírásai, továbbá a R. 8. mellékletében foglaltak határozzák meg.

A vállalkozási import kérelem esetén az ügyintézési határidő 25 nap.

A kormányhivatal Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Kereskedelmi Osztálya, amelynél a vonatkozó kérelmek előterjeszthetők, a vállalkozási importra vonatkozó engedélykérelmek kitöltéséről és beadásának rendjéről az alábbiakban ad tájékoztatást.

Tájékoztató

Tájékoztató a nem EGT-országok viszonylatában kötött vállalkozási import szerződések teljesítésére vonatkozó engedélykérelmek kitöltésének és benyújtásának szabályairól. 

Letölthető nyomtatvány

Vállalkozási import engedély kérelem

Útmutató a vállalkozási import engedélykérelem kitöltéséhez

Tájékoztatás:

 keo--.at.--bfkh.gov.hu


Az utolsó módosítás dátuma: 2024-01-31