PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió

Kereskedelmi  Osztály

Feladatai:

a) EU-s, valamint más jogszabályokból a Hivatal feladat- és hatáskörébe, illetékességébe utalt, egyes árukra, szolgáltatásokra vagy országokra vonatkozó behozatali és kiviteli engedélyezési feladatok, illetve korlátozásokhoz kapcsolódó, más szervezeti egység hatáskörébe nem utalt feladatok ellátása;
 
b) az EU-s jogszabályokból, a nemzetközi gazdasági egyezményekbõl, valamint a külön jogszabályokból fakadó, egyes árukra vagy országokra vonatkozó behozatali engedélyezési feladatok végrehajtása, a védintézkedések, a mennyiségi korlátozások és felügyeleti eljárások mûködtetése, az import vámkontingensekhez kapcsolódó biztosíték kezelése;
 
c) a Tanács 2005. december 20-i, az Európai Közösségbe irányuló faanyag-behozatal FLEGT engedélyezési rendszerének létrehozásáról szóló 2173/2005/EK rendelete alapján az Európai Közösségbe irányuló faanyag-behozatal FLEGT engedélyezési rendszerével kapcsolatos hatósági feladatok ellátása;
 
d) az EU-s intézményekben (szakbizottságokban, munkacsoportokban) a magyar érdekek képviselete és érvényesítése a külkereskedelem területén;
 
e) a nem harmonizált, külön jogszabályok alapján az élõ éti csiga kiviteli és szakmai együttmûködési feltételeinek kialakítása az illetékes társhatóságok és szakmai szervezetek bevonásával, valamint a kiviteli határozatok engedélyezése;
 
f) a kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos közösségi belsõ forgalmat, kivitelt, behozatalt érintõ hatósági engedélyezési, nyilvántartásba vételi feladatok ellátása, a tevékenységet végzõk ellenõrzése, statisztikai és ellenõrzési célú adatgyûjtés és azok feldolgozása, továbbá a hazai és nemzetközi együttmûködés szervezése és fenntartása;
 
g) az EU-intézményekben (szakbizottságokban, munkacsoportokban) a kábítószer-prekurzorok felügyeletével kapcsolatos magyar álláspont képviselete és részvétel annak kialakításában;
 
h) a Hivatal által kötött együttmûködési megállapodásokban rögzített koordinációs, ellenõrzési és adatszolgáltatási feladatok teljesítése;
 
i) részvétel az engedélyezéshez kapcsolódó statisztikai, vámigazgatási szabályozó rendszer kialakításában;
 
j) az illékony szerves oldószert tartalmazó egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékeket forgalmazó, gyártó kötelezettek engedélyezése, azok nyilvántartásba vételével, adatszolgáltatásával kapcsolatos hatósági feladatok ellátása.

 k) a robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról szóló jogszabályban meghatározott hatósági feladatok ellátása.


                                                                  

 


Az utolsó módosítás dátuma: 2024-01-08