PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió

 

Egyes vas-, acél- és alumíniumtermékek behozatalára vonatkozó

előzetes uniós felügyelet

 

 

Tájékoztató az egyes harmadik országokból származó egyes vas- és acéltermékek behozatalára vonatkozó előzetes uniós felügyelet bevezetéséről szóló (EU) 2016/670 végrehajtási rendelet

valamint

az egyes harmadik országokból származó egyes alumíniumtermékek behozatalára vonatkozó előzetes uniós felügyelet bevezetéséről szóló (EU) 2018/640 rendelet alapján

 

Jogszabályi háttér:

Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2015/478 rendelete (2015.március 11.) a behozatalra vonatkozó közös szabályokról

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/755 rendelete (2015. április 29.) az egyes harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó közös szabályokról

A Bizottság (EU) 2016/670 végrehajtási rendelete (2016. április 28.) az egyes harmadik országokból származó egyes vas- és acéltermékek behozatalára vonatkozó előzetes uniós felügyelet bevezetéséről

A Bizottság (EU) 2017/1092 végrehajtási rendelete (2017. június 20.) az egyes harmadik országokból származó egyes vas- és acéltermékek behozatalára vonatkozó előzetes uniós felügyelet bevezetéséről szóló (EU) 2016/670 végrehajtási rendelet módosításáról

A Bizottság (EU) 2018/640 végrehajtási rendelete (2018. április 25.) az egyes harmadik országokból származó egyes alumíniumtermékek behozatalára vonatkozó előzetes uniós felügyelet bevezetéséről

A Bizottság (EU) 2019/159 végrehajtási rendelete (2019. január 31.) az egyes acéltermékek behozatalára vonatkozó végleges védintézkedések bevezetéséről

 

Illetékes hatóság

A felügyeleti kérelmek a Budapest Főváros Kormányhivatalhoz (BFKH) az e-ügyintézés keretében ügyfélkapun keresztül nyújthatók be.

 1. 2017. július 11-től alkalmazandóan, az előzetes uniós felügyelet alá tartozó vas- és acéltermékek  a Bizottság (EU) 2017/1092 végrehajtási rendelete I. mellékletében találhatók.
 2. 2018. május 11-től alkalmazandóan, az előzetes uniós felügyelet alá tartozó alumínium termékek  a Bizottság (EU) 2018/640 végrehajtási rendelete I. mellékletében találhatók.
 1. 2019. február 2-től alkalmazandóan, a Bizottság (EU) 2019/159 végrehajtási rendeletének 7. cikke értelmében, a 2016. április 28-i (EU) 2016/670 bizottsági végrehajtási rendelettel hatályba léptetett előzetes felügyeleti intézkedéseket a IV. mellékletben szereplő vas- és acéltermékek vonatkozásában fel kell függeszteni az 1. cikkben megállapított védintézkedések alkalmazásának időtartamára. A felügyeleti eljárás alól kikerült termékekre a rendelet vámkontingenst nyit meg, melynek kezelése az (EU) 2015/2447 bizottsági rendelet 49-54. cikkében előírt vámkontingens kezelési rendszernek megfelelően történik.

 

Felügyeleti okmány bemutatásához kötött termékek listája

(linkre kattintva elérhető a teljes lista)

Vas- és acélipari termékek

Alumíniumipari termékek

 Az előzetes uniós felügyelet egyes vas- és acélipari, valamint alumíniumipari termékek EU-n kívüli országból (Norvégiából, Izlandról és Liechtensteinből származó termékekre nem vonatkozik a felügyelet) történő behozatalára vonatkozik. Az előzetes uniós felügyelet a 7318 vámtarifaszám alá tartozó termékeknél, TARIC kódonként 5 000 kg nettó súlyt, a többi terméknél TARIC kódonként  2 500 kg nettó súlyt meghaladó szállítmányokra vonatkozik.

 A szabadforgalomba bocsátás feltétele a tagállam illetékes hatósága - Magyarországon a Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH) - által kibocsátott uniós felügyeleti okmány bemutatása.

 A kérelmek benyújtásának módja és időszaka

A kérelmezés a felügyelet alá eső vas-, acél- és alumíniumipari termékek EU területére történő behozatalára megnevezésű 021-es számú e-nyomtatvány felhasználásával történhet, amely a Hivatal honlapjáról (mkeh.gov.hu/E-ugyintezes/eNyomtatvanyok) letölthető. A felügyeleti kérelmek benyújtása 2020. május 15-ig folyamatos.

 Kérelmezni jogosult: az EU területén letelepedett természetes és jogi személy

 Az előzetes felügyeleti kérelem előírásai

A kérelemnek tartalmaznia kell:

 • a kérelmező, nevét, címét, adószámát, EORI számát, telefonszámát,
 • a kérelmező képviselőjének (nyilatkozattevő) nevét, címét, adószámát, telefonszámát
 • a kérelmezett termék 10 számjegyű TARIC kódját
 • a kérelmezett termék kereskedelmi megnevezését
 • a származási országot és ISO kódját
 • a kérelmezett nettó mennyiséget kilogrammban egész számra kerekítve kell megadni
 • az áru EU határparitáson számított CIF-árát euroban egész számra kerekítve kell megadni.

 

A felügyeleti okmány átvétele:

A felügyeleti okmány minden esetben papíralapon kerül kiállításra. A felügyeleti okmány átvételének módját - személyes átvétel vagy postai feladás - tüntesse fel a kérelmen. Személyes átvételhez a személyazonosság mellett igazolni kell, hogy az átvevő a cég képviseletére jogosult vezető, vagy a cég alkalmazottja, aki az átvételhez rendelkezik eredeti cégszerű meghatalmazással (megbízólevéllel). Az átvételhez cégbélyegző is szükséges.

A kérelemhez mellékelni kell a behozatali szándékra vonatkozó, a kérelmező nevére kiállított kereskedelmi bizonyítékot ami lehet

 • az adásvételi szerződés másolata
 • a proforma számla másolata

Amennyiben a behozni kívánt árukat nem a közvetlen gyártási hely szerinti országban vásárolták, akkor a kérelemhez mellékelni kell a gyártási tanúsítványt.

Az engedélyezési eljárás folyamata

Az uniós felügyeleti okmányt a tagállamok illetékes hatóságai térítésmentesen és bármely kért mennyiségre vonatkozóan automatikusan kibocsátják a kérelemnek az Unióba behozatalt végző bármely importőr általi benyújtása utáni öt munkanapon belül és függetlenül attól, hogy az importőr székhelye az Unióban hol található, ha a kérelem megfelelt a rendeletben foglalt előírásoknak.

Az engedély érvényessége és hatálya

Az uniós felügyeleti okmány négy hónapig érvényes. A fel nem használt, vagy csak részben felhasznált felügyeleti okmány érvényességi ideje – kérelem alapján, az eredeti okmány benyújtása mellett – azonos időre meghosszabbítható.  A BFKH által kibocsátott felügyeleti okmány az Unió egész területén érvényes.

A vámkezelés során felhasznált okmányokat nem kell visszaküldeni a Hivatalnak.

Megengedett eltérés

A megengedett eltérés 5% a felügyeleti okmányon engedélyezett mennyiség maximum 5 %-kal túlszállítható és szabadforgalomba bocsátható.

 

Letölthető nyomtatványok

Érintett termékkör – Taric Kódok

Országkódok a bizottság 1106/2012/EU rendelete alapján

 

További tájékoztatást nyújt:

Váncsodi Ilona

Telefon: 4585 529
e-mail: keo--.at.--bfkh.gov.hu

Gáncs Orsolya Zsuzsanna

Telefon: 4585 564

e-mail: keo--.at.--bfkh.gov.hu

Elkészült engedélyekről felvilágosítást ad:

Verécziné Földvári Edit

 

Telefon: 4585 527
  ügyfélszolgálati időben: 4585 969
e-mail: keo--.at.--bfkh.gov.hu


Az utolsó módosítás dátuma: 2019-11-06