PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió

 

Egyes vas- és acéltermékek behozatalára vonatkozó

előzetes uniós felügyelet

 

 

Tájékoztató az egyes harmadik országokból származó egyes vas- és acéltermékek behozatalára vonatkozó előzetes uniós felügyelet bevezetéséről szóló (EU) 2016/670 végrehajtási rendelet módosításáról a Bizottság (EU) 2017/1092 rendelet alapján

Frissítve:2017.07.03.

Jogszabályi háttér:

Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2015/478 rendelete (2015.március 11.) a behozatalra vonatkozó közös szabályokról

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/755 rendelete (2015. április 29.) az egyes harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó közös szabályokról

A Bizottság (EU) 2016/670 végrehajtási rendelete (2016. április 28.) az egyes harmadik országokból származó egyes vas- és acéltermékek behozatalára vonatkozó előzetes uniós felügyelet bevezetéséről

A Bizottság (EU) 2017/1092 végrehajtási rendelete (2017. június 20.) az egyes harmadik országokból származó egyes vas- és acéltermékek behozatalára vonatkozó előzetes uniós felügyelet bevezetéséről szóló (EU) 2016/670 végrehajtási rendelet módosításáról

 

Illetékes hatóság

A felügyeleti kérelmek a Budapest Főváros Kormányhivatalhoz (BFKH), két példányban postai úton, személyesen és az e-ügyintézés keretében nyújthatók be. Személyesen: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. Levélcím: 1535, Budapest BKKP Postafiók 919/1.

  1. 2017. július 11-től alkalmazandóan, az előzetes uniós felügyelet alá tartozó termékek  a Bizottság (EU) 2017/1092 végrehajtási rendelete I. mellékletében találhatók.

Az előzetes uniós felügyelet a R. I. mellékletében felsorolt egyes vas- és acélipari termékek EU-n kívüli országból (Norvégiából, Izlandról és Liechtensteinből származó termékekre nem vonatkozik a felügyelet) történő behozatalára vonatkozik. Az előzetes uniós felügyelet a 7318 vámtarifaszám alá tartozó termékeknél, TARIC kódonként 5 000 kg nettó súlyt, a többi terméknél TARIC kódonként  2 500 kg nettó súlyt meghaladó szállítmányokra vonatkozik.

 A szabadforgalomba bocsátás feltétele a tagállam illetékes hatósága - Magyarországon a Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH) - által kibocsátott uniós felügyeleti okmány bemutatása.

 A kérelmek benyújtásának módja és időszaka

A kérelmezés a felügyelet alá eső vas- és acélipari termékek EU területére történő behozatalára megnevezésű nyomtatvány illetve e-nyomtatvány felhasználásával történhet, amely a Hivatal honlapjáról (http://www.mkeh.gov.hu) letölthető, másolható. A felügyeleti kérelmek benyújtása 2020. május 15-ig folyamatos.

 Kérelmezni jogosult: az EU területén letelepedett természetes és jogi személy

 Az előzetes felügyeleti kérelem előírásai

A kérelemnek tartalmaznia kell:

  • a kérelmező, nevét, címét, adószámát, telefon-és telefaxszámát,
  • a kérelmező képviselőjének (nyilatkozattevő) nevét, címét, adószámát, telefon-és telefaxszámát,
  • a kérelmezett termék 10 számjegyű TARIC kódját
  • a kérelmezett termék kereskedelmi megnevezését
  • a származási országot és ISO kódját
  • a kérelmezett mennyiségét és mennyiségi egységét- kilogrammban egész számra kerekítve kell megadni
  • az áru EU határparitáson számított CIF-árát euroban egész számra kerekítve kell megadni.

Az importőr a felügyeleti okmány iránti kérelmét a honlapról letölthető kérelem nyomtatványon 2 példányban nyújthatja be, amelynek jobb felső sarkában be kell jelölni az „Előzetes felügyelet” négyzetet.

A felügyeleti okmány átvétele:

A felügyeleti okmány minden esetben papíralapon kerül kiállításra. A felügyeleti okmány átvételének módját- személyes átvétel vagy postai feladás - tüntesse fel a kérelmen. Amennyiben postai úton kérik az okmány kézbesítését, akkor bélyeg nélküli megcímzett borítékot csatoljanak a kérelemhez.

A kérelemhez mellékelni kell a behozatali szándékra vonatkozó, a kérelmező nevére kiállított kereskedelmi bizonyítékot ami lehet

  • az adásvételi szerződés másolata
  • a proforma számla másolata

Amennyiben a behozni kívánt árukat nem a közvetlen gyártási hely szerinti országban vásárolták, akkor a kérelemhez mellékelni kell a gyártási tanúsítványt.

Az engedélyezési eljárás folyamata

Az uniós felügyeleti okmányt a tagállamok illetékes hatóságai térítésmentesen és bármely kért mennyiségre vonatkozóan automatikusan kibocsátják a kérelemnek az Unióba behozatalt végző bármely importőr általi benyújtása utáni öt munkanapon belül és függetlenül attól, hogy az importőr székhelye az Unióban hol található, ha a kérelem megfelelt a rendeletben foglalt előírásoknak.

Az engedély érvényessége és hatálya

Az uniós felügyeleti okmány négy hónapig érvényes. A fel nem használt, vagy csak részben felhasznált felügyeleti okmány érvényességi ideje – kérelem alapján, az eredeti okmány benyújtása mellett – azonos időre meghosszabbítható.  A BFKH által kibocsátott felügyeleti okmány az Unió egész területén érvényes.

A vámkezelés során felhasznált okmányokat nem kell visszaküldeni a Hivatalnak.

Megengedett eltérés

A megengedett eltérés 5% a felügyeleti okmányon engedélyezett mennyiség maximum 5 %-kal túlszállítható és szabadforgalomba bocsátható.

 

Letölthető nyomtatványok

Kérelem nyomtatvány

Érintett termékkör – Taric Kódok

Országkódok a bizottság 1106/2012/EU rendelete alapján

 

További tájékoztatást nyújt:

Kovács Erika

E –nyomtatványon benyújtott kérelmek esetében 

Telefon: 4585 564
Telefax: 4585 832
e-mail: keo--.at.--bfkh.gov.hu

Váncsodi Ilona

Papíralapon benyújtott kérelmek esetében

Telefon: 4585 529
Telefax: 4585 832
e-mail: keo--.at.--bfkh.gov.hu

Lengyel Gáborné

Papíralapon benyújtott kérelmek esetében

Telefon: 4585 525
Telefax: 4585 832
e-mail: keo--.at.--bfkh.gov.hu

Az utolsó módosítás dátuma: 2018-02-12