PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió
MKEH » Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály » Idegenforgalmi és Közraktározás-felügyeleti Osztály

Idegenforgalmi és Közraktározás-felügyeleti Osztály

A Budapest Főváros Kormányhivatala Idegenforgalmi és Közraktározás-felügyeleti Osztály szervezetileg a Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztályon belül helyezkedik el.

Az Idegenforgalmi és Közraktározás-felügyeleti Osztály (a továbbiakban: Osztály) ellátja a Magyarország területén letelepedett utazási vállalkozók, tartós szálláshasználati szolgáltatási (time-share) tevékenységet folytató vállalkozások, idegenvezetők és lovas szolgáltatók piacra lépésével összefüggő jogszabályi előírások betartásával kapcsolatos bejelentési, nyilvántartásba vételi hatósági igazgatási és a jogszabályokban meghatározottak szerinti ellenőrzési feladatokat.
Az Osztály ellátja továbbá a valamely EGT-államban honos vállalkozásnak - szolgáltatási tevékenységet végző utazási vállalkozók, tartós szálláshasználati szolgáltatási (time-share) vállalkozások, idegenvezetők - Magyarország területén letelepedés nélkül, átmeneti vagy alkalmi jelleggel, határon átnyúló piacra lépésével összefüggő jogszabályi előírások betartásával kapcsolatos bejelentési, nyilvántartásba vételi hatósági igazgatási és ellenőrzési feladatokat.

 Az utazási vállalkozások vonatkozásában:

A fogyasztói érdekek védelmét szolgálja, hogy a vonatkozó jogszabályok az utazásszervezői tevékenységet illetve utazási szolgáltatásegyüttes igénybe vételét elősegítő kereskedelmi tevékenységet folytató utazási vállalkozókat fizetésképtelenség elleni védelmet szolgáló biztosíték nyújtására kötelezik. A fogyasztók igénylik, hogy az ilyen nagy értékű szolgáltatás igénybevétele kapcsán legyen mód előzetesen tájékozódni arról, hogy a szolgáltatást nyújtó rendelkezik-e az utazás lebonyolításához szükséges feltételekkel.

Kereskedelmi hatósági feladatkörében az Osztály:

  • az utazási vállalkozókról hatósági nyilvántartást vezet,
  • megjelenteti a honlapon az utazásszervezői és-közvetítő tevékenység folytatásától jogerősen egy évre eltiltott vállalkozások listáját,
  • a vonatkozó jogszabályban felsorolt esetekben törli a hatósági nyilvántartásból  az utazási vállalkozókat,
  • figyelemmel kíséri és ellenőrzi a nyilvántartásba bejegyzett utazási vállalkozóknál a jogszabályban foglalt bejegyzési és működési feltételek folyamatos fennállását, a fizetésképtelenség elleni védelmet szolgáló biztosíték meglétét és mértékét,
  • jogszabálysértés esetén pénzbírságot is kiszabhat, illetve eltilthat vállalkozókat a tevékenység végzésétől,
  • a határon átnyúló szolgáltatók vonatkozásában más EGT-állam illetékes hatóságával kapcsolatot tart fenn.

A tartós szálláshasználati szolgáltatók vonatkozásban:

Az Osztály a nyilvántartásba vételi eljárás és az ellenőrzési eljárás során többek között a fogyasztóval kötendő szerződés és a termékre vonatkozó tájékoztató és információs füzet jogszabályban előírt kötelező tartalmi elemeit, az üdülési jogot biztosító cég megfelelő jogosultságának fennállását vizsgálja. Ez a fogyasztók biztonságát jelentősen növeli.

Az Osztály ellenőrzi a nyilvántartásba vétel feltételeinek fennállását, és jogszabályban meghatározott esetekben hivatalból törli a nyilvántartásból a tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenységet végző vállalkozást, egyúttal a jogosultság feltételeinek biztosításáig megtiltja a tevékenység további folytatását. A jogszabály megsértésének megállapítása esetén pénzbírságot is kiszabhat.

 Az idegenvezetők vonatkozásában:

Az Osztály ellátja a nyilvántartás vezetésével kapcsolatos közigazgatási hatósági feladatokat és idegenvezetői igazolványokat ad ki.
Jogszabálysértés esetén pénzbírságot szabhat ki; illetőleg az idegenvezetőt törölheti a nyilvántartásból, eltiltja a tevékenység gyakorlásától és az idegenvezetői igazolvány bevonásáról rendelkezik.
A határon átnyúló szolgáltatók vonatkozásában, mint a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság az Osztály más EGT-állam illetékes hatóságától az IMI-rendszeren keresztül tájékoztatást, információt kérhet.

 A lovas szolgáltatók vonatkozásában:

A kereskedelmi törvény és a lovas szolgáltató tevékenységről szóló miniszteri rendelet alapján a kereskedelmi hatóság a bejelentéshez kötött lovas szolgáltatók vonatkozásában nyilvántartás vezetésével, ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat lát el.
A lovas szolgáltatási tevékenységek során a szolgáltatás fontos eleme maga a ló, ezért a tartási körülmények jogszabályi meghatározása és azok ellenőrzése a szolgáltatást igénybevevők biztonsága érdekében nélkülözhetetlen.
Az ellenőrzések során a hatóság a vonatkozó rendeletben szereplő állattartási körülményekre vonatkozó jogszabályi előírások betartását is vizsgálja, ezáltal védve a fogyasztók érdekeit, egészségét.
Jogszabálysértés esetén a hatóság a lovas szolgáltatót pénzbírság kiszabásával szankcionálhatja, vagy töröli a nyilvántartásból, illetőleg eltiltja a tevékenység gyakorlásától.

 

 

Rovatszerkesztő:

Békési Tamás  Tel.: 06-(1)-4585-538 Email: idegenforgalmi--.at.--bfkh.gov.hu


Az utolsó módosítás dátuma: 2022-01-13