PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió
MKEH » Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály » Idegenforgalmi nyilvántartások » • utazásszervező tevékenységgel kapcsolatos nyilvántartási feladatok

Tájékoztató az Idegenforgalmi és Közraktározás-felügyeleti Osztály által ellátott kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységek folytatásával kapcsolatos közigazgatási feladatokról

 

Utazásszervezői és –közvetítői tevékenységgel kapcsolatos külön jogszabályokban előírt bejelentés-köteles tevékenységgel összefüggő feladatok és nyilvántartási feladatok

A Budapest Főváros Kormányhivatalának (a továbbiakban: BKFH) egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a BKFH kereskedelmi hatóságként jár el az utazási vállalkozások bejelentésre és nyilvántartásba vételére irányuló eljárásokban, valamint a nyilvántartásban szereplő utazási vállalkozásokkal kapcsolatban ellenőrzési feladatokat lát el.

A BKFH által engedélyezett utazási vállalkozók listája itt olvasható.

Azon utazási vállalkozások listája, amelyeknek az utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenységét a BFKH jogerősen egy évre megtiltotta itt olvasható.

Az utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység bejelentésével kapcsolatos kérdéseivel az alábbi ügyintézőkhöz fordulhat (az utazási vállalkozó kezdőbetűje szerinti alfabetikus sorrendben):

A - Et

Nyerges Márton

4585-544

Eu - L

Wittek Viktória

4585-566

M - S

Józsáné Kurunczi Katalin

4585-612

Sz - Zs (számmal kezdődő irodák is)

Pajkos Katalin

4585-966

Kérdéseit a következő e-mail címen is felteheti:idegenforgalmi--.at.--bfkh.gov.hu

Formanyomtatvány:

 

Eljárás menete az utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenységgel kapcsolatos bejelentési és nyilvántartási eljárásokban

Utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenységet Magyarországon csak az az utazási vállalkozó folytathat, aki a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvényben, valamint a 213/1996. (XII.23.) Kormányrendeletben előírt feltételeknek megfelel, és bejelentése alapján a BFKH nyilvántartásba vette.

Bejelentését postai úton, elektronikus úton küldheti meg vagy beadhatja személyesen a BFKH telephelyén (1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.). Az új vállalkozás bejelentéséhez szükséges formanyomtatványt és a nyilvántartásból való törléshez szükséges formanyomtatványt Kormányablaknál is be lehet nyújtani.

Az elektronikus ügyintézés lehetőségéről bővebb tájékoztatást itt talál:

http://mkeh.gov.hu/ugyintezes/e-ugyintezes

A tevékenység folytatásának megkezdésével kapcsolatos bejelentésnek tartalmaznia kell az utazásszervező és –közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII.23.) Kormányrendelet 2. § (2) bekezdése szerinti adatokat. A bejelentéshez szükséges formanyomtatvány a BFKH internetes oldaláról letölthető. A bejelentéshez szükséges formanyomtatvány lehetőség szerint géppel kell kitölteni és csatolni kell hozzá a vonatkozó jogszabályok szerint előírt mellékleteket, amelyeket a formanyomtatvány egyébként tételesen felsorol.

A formanyomtatvány valamennyi mezőjének kitöltése kötelezően kitöltendő! (Kivéve utazásközvetítői tevékenység esetén a vagyoni biztosítékkal kapcsolatos adatok.)

A BFKH által lefolytatott egyes eljárásokért (nyilvántartásba vétel, adatváltozás bejelentése, nyilvántartásból való törlés) az 54/2016. (XII. 21.) NGM rendeletben meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

A díj mértéke az alábbiak szerint alakul:

  • Utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység bejelentése kapcsán, a nyilvántartott adatokban történő adatváltozások bejelentése vonatkozásában, a nyilvántártásból való törlés bejelentése esetén: 10.000 Ft.

A díjfizetési kötelezettség készpénz-átutalási megbízással (csekken), vagy a BFKH 10023002-00309653-00000000 számú számlája javára átutalási megbízással teljesíthető. A BFKH készpénzes befizetést nem fogad el, illetve visszaküld.

A díj megfizetését igazoló okiratot (csekkszelvényt illetve a banki átutalás teljesítésének igazolását) a kérelem előterjesztésekor mellékelni kell.

A díj elektronikus úton történő megfizetéséről bővebb tájékoztatást az alábbi linken talál:

http://mkeh.gov.hu/ugyintezes/e-ugyintezes


A szakmai tevékenységért felelős személyre vonatkozó szabályozás változása

 

Tisztelt Ügyfeleink!

A 213/1996. Korm. rendelet 2015. szeptember 2-től hatályos rendelkezései értelmében változnak a tevékenységért felelős személyekre vonatkozó követelmények. A 2015. szeptember 2. előtti valamint a jogszabályváltozás után hatályos követelményeket az alábbi táblázatban olvashatja: 

 A szakmai gyakorlat időtartamának igazolására figyelembe vehető:
- közhiteles nyilvántartásból származó igazolás.
- más közokirat
- foglalkoztatási jogviszonyt, valamint annak időtartamát és a munkakört vagy az ellátott feladatokat egyértelműen meghatározó iratok együttese.
 
A 2015. szeptember 2-től hatályos, a szakmai tevékenységért felelős személy szakképesítésével, kapcsolódó gyakorlati idő igazolásával kapcsolatos szabályozást az alábbi linken elérhető táblázat összesíti:

Táblázat letöltése itt!

 

Rovatszerkesztő:

Békési Tamás  Tel.: 06-(1)-4585-538 Email: idegenforgalmi--.at.--bfkh.gov.hu


Az utolsó módosítás dátuma: 2022-08-26