PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió
MKEH » Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály » Idegenforgalmi nyilvántartások » • ingatlanok időben megosztott használati jogának értékesítésével kapcsolatos nyilvántartási feladatok

Tájékoztató az Idegenforgalmi és Közraktározás-felügyeleti Osztály ellátott kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységek engedélyezésével, nyilvántartásba vételével kapcsolatos feladatokról

 

Tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenységgel (time share) kapcsolatos bejelentési, nyilvántartási feladatokról

A Budapest Főváros Kormányhivatalának (a továbbiakban: BKFH) egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján kereskedelmi hatóságként jár el a tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenység bejelentésére és nyilvántartásba vételére irányuló eljárásokban.

A nyilvántartásba vett vállalkozások listája, amelyek tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenységet folytathatnak, itt olvasható.

A tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenység bejelentésére és nyilvántartásba vételére irányuló eljárások kapcsán kérdéseit az alábbi email címre küldve is teheti fel:

idegenforgalmi--.at.--bfkh.gov.hu


Formanyomtatvány:

Eljárás menete a tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenység bejelentésére és nyilvántartásba vételére irányuló eljárásokban

Aki tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát a kereskedelmi hatóságként kijelölt BFKH-nak bejelenteni.

A bejelentés benyújtható postai úton, elektronikus úton vagy személyesen a BFKH telephelyén (1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.).

Az elektronikus ügyintézés lehetőségéről bővebb tájékoztatást itt talál:

http://mkeh.gov.hu/ugyintezes/e-ugyintezes

A bejelentés a BFKH internetes oldaláról letölthető nyomtatvány kitöltésével is megtehető. A nyomtatványt lehetőség szerint géppel kell kitölteni és csatolni kell hozzá a vonatkozó jogszabályok szerint előírt mellékleteket, amelyeket a nyomtatvány egyébként tételesen felsorol.

A BFKH által lefolytatott egyes eljárásokért (nyilvántartásba vétel, adatváltozás bejelentése, nyilvántartásból való törlés) az 54/2016. (XII. 21.) NGM rendeletben meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

A díj mértéke az alábbiak szerint alakul:

  • Tartós szálláshasználati szolgáltatás bejelentésére és nyilvántartásba vételére irányuló eljárás esetén: 20.000 Ft

A díjfizetési kötelezettség készpénz-átutalási megbízással (csekken), vagy a BFKH 10023002-00309653-00000000 számú számlája javára történő banki átutalási megbízással teljesíthető. A csekkek az BFKH telephelyén (1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.) átvehetők, illetve igényelhetők. A BFKH készpénzes befizetést nem fogad el, illetve visszaküld.

A díj megfizetését igazoló okiratot (csekkszelvényt illetve a banki átutalás teljesítésének igazolását) a kérelem előterjesztésekor mellékelni kell.

A díj elektronikus úton történő megfizetéséről bővebb tájékoztatást az alábbi linken talál:

http://mkeh.gov.hu/ugyintezes/e-ugyintezes

 

 

 

 

Rovatszerkesztő:

Békési Tamás  Tel.: 06-(1)-4585-538 Email: idegenforgalmi--.at.--bfkh.gov.huAz utolsó módosítás dátuma: 2022-01-13