PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió
MKEH » Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály » Idegenforgalmi nyilvántartások » • lovas szolgáltató tevékenységgel kapcsolatos nyilvántartási feladatok

Tájékoztató az Idegenforgalmi és Közraktározás-felügyeleti Osztály által ellátott kereskedelmi jellegű turisztikai tevékenységek engedélyezésével, nyilvátartásba vételével kapcsolatos feladatokról

 

Lovas szolgáltató tevékenységgel kapcsolatos bejelentési és nyilvántartási feladatokról

A Budapest Főváros Kormányhivatalának (a továbbiakban: BKFH) egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján kereskedelmi hatóságként jár el a lovas szolgáltatók bejelentésére és nyilvántartásba vételére irányuló eljárásokban. A BFKH a lovas szolgáltató tevékenységről szóló 14/2008. (XII.20.) ÖM rendelet értelmében hatósági nyilvántartást vezet a lovas szolgáltató tevékenységet üzletszerűen folytató szolgáltatókról.

Nyilvántartásba vett  vállalkozások listája, amelyek lovas szolgáltató tevékenységet folytatnak.

A lovas szolgáltató tevékenység bejelentésére és nyilvántartásba vételére irányuló eljárások kapcsán kérdéseivel az alábbi ügyintézőhöz fordulhat:

   
Farkas Miklós

4585-572

 

Kérdéseit a következő e-mail címen is felteheti: idegenforgalmi--.at.--bfkh.gov.hu

Formanyomtatvány:

Eljárás menete lovas szolgáltató tevékenység nyilvántartásba vétele kapcsán

Aki lovas szolgáltató tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát a kereskedelmi hatóságként kijelölt BFKH-nak bejelenteni.

A bejelentés benyújtható postai úton, elektronikus úton vagy személyesen a BFKH telephelyén (1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.).

Az elektronikus ügyintézés lehetőségéről bővebb tájékoztatást itt talál:

A bejelentés a BFKH internetes oldaláról letölthető nyomtatvány kitöltésével is megtehető. A nyomtatványt lehetőség szerint géppel kell kitölteni és csatolni kell hozzá a vonatkozó jogszabályok szerint előírt mellékleteket, amelyeket a nyomtatvány egyébként tételesen felsorol.

A szolgáltató a lovas szolgáltató tevékenységet a bejelentéssel egyidejűleg megkezdheti. Ha azonban a bejelentés nem felel meg a jogszabályokban meghatározott követelményeknek, a szolgáltató a tevékenységet nem végezheti. Ez esetben e tevékenység végzése a tevékenység bejelentés nélküli folytatásának minősül, melynek jogkövetkezményei lehetnek.

A szolgáltató a bejelentést követően a bejelentésben foglalt adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul köteles bejelenteni a BFKH-nak.

A díj elektronikus úton történő megfizetéséről bővebb tájékoztatást az alábbi linken talál:

 

 

 

 

Rovatszerkesztő:

Békési Tamás  Tel.: 06-(1)-4585-538 Email: idegenforgalmi--.at.--bfkh.gov.hu


Az utolsó módosítás dátuma: 2022-01-13