PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió

Tájékoztató az Idegenforgalmi és Közraktározás-felügyeleti Osztály által ellátott kereskedelmi jellegű turisztikai tevékenységek engedélyezésével, nyilvántartásba vételével kapcsolatos feladatokról

 

Idegenvezető tevékenységgel kapcsolatos bejelentési, nyilvántartási feladatokról

Az idegenvezetői tevékenységről szóló 33/2009. (XII.18.) ÖM rendelet 1. § (1) szerint az idegenvezetői tevékenységet folytató személynek idegenvezetői szakképesítéssel kell rendelkeznie. Az idegenvezetői tevékenység csak azon/azokon a nyelven/nyelveken folytatható, amely/amelyek tekintetében az idegenvezetői tevékenységet folytató személy nyelvvizsgát tett, vagy azzal egyenértékű nyelvismerettel rendelkezik.

Az idegenvezetői tevékenység folytatására vonatkozó bejelentés követelményei

A bejelentés tartalmazza:

 • a szolgáltató nevét;
 • a szolgáltató lakcímét, szervezet esetén a székhelyét;
 • a folytatni kívánt tevékenység megjelölését
 • a szolgáltató mely nyelven (nyelveken) kívánja folytatni a tevékenységet (a magyar nyelvet is ideértve).

A bejelentés mellékletei:

 • idegenvezetői szakképesítését igazoló okirat másolata;
 • a nyelvismeretet tanúsító nyelvvizsga-bizonyítvány másolata, vagy azzal egyenértékű okirat másolata;
 • igazolvány méretű fénykép (2db);
 • 10.000 ,- Ft eljárási díj befizetésének igazolása (a díjfizetés módjáról lentebb olvashat);
 • személyazonosító igazolványának fénymásolata.
 • magyarországi letelepedést igazoló irat (pl. lakcímkártya másolata)

A nyelvvizsga bizonyítvánnyal egyenértékű okiratokat a 137/2008. (V.16.) Korm. rendelet 14. §-a sorolja fel.

 

A bejelentés megtételének módja

 • SZEMÉLYESEN Ügyfélszolgálatunkon ügyfélfogadási időben (H-P: 9 és 11 óra között) (Ügyfélszolgálatunkon az eljárási díj közvetlen befizetésére nincsen lehetőség, de azt rendezheti az alábbiak szerint bankkártyájával utólag is)

 Nyomtatványok nem elektronikus úton:

Az eljárási díj megfizetésének módja

 1. A kérelem beadását követően utólagosan hatóságunk fizetési felhívásához kapcsolódóan bankkártyás VPOS fizetés útján.

Ezt a fizetési megoldást ajánljuk akkor is, ha személyesen adja be kérelmét, hisz a benyújtást követően otthonából, telefonjáról kényelmesen és biztonságosan, a kérelmezett ügyéhez kapcsolhatóan, tranzakciós illeték megfizetése nélkül fizethet bankkártyájával az e-mail címére/ ügyfélkapujára kiküldött fizetési linkre kattintva.

Erről a fizetési megoldásról részleteiben az alábbi dokumentumban olvashat:
Internetes bankkártyás (VPOS) fizetés lehetősége idegenvezetői igazolvány kiváltása és kapcsolódó hatósági nyilvántartásba vétel során

 1. Banki átutalás útján a mellékelt linken elérhető dokumentum III. fejezet 2. pontja szerint (Felhívjuk a figyelmét, hogyha banki átutalás során tévesen más számlaszámra, akár az illetékbefizetésekhez rendszeresített számlaszámra utalna, úgy annak visszafizetésében nem tudunk segítségére lenni, azt az illetékes adóhatóság útján intézheti!)

Eljárási illetékek és igazgatási szolgáltatási díjak az Idegenforgalmi és Közraktározás-felügyeleti Osztály eljárásaiban

 1. postai csekken (készpénz átutalási megbízással): Ehhez a fizetési módhoz sárga csekket nem tudnunk biztosítani.

Az eljárás menete

Az eljárás során a hatóság a bejelentés és a benyújtott dokumentumok alapján megvizsgálja, hogy az megfelel-e a 2009. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szolgtv.) 22. § – ban meghatározott követelményeknek.

Ha a bejelentés:

 • megfelel a 22. §-ban meghatározott követelményeknek, és az igazgatási szolgáltatási díjat megfizették, a bejelentést tevőt erről a tényről igazolás megküldésével értesíti;
 • nem felel meg a 22. §-ban meghatározott követelményeknek, vagy a bejelentésre előírt igazgatási szolgáltatási díjat nem fizették meg (kivéve VPOS bankkártyás fizetés választása esetén nyitva álló utólagos díjfizetés teljesülése), és a szolgáltató nem részesült költségmentességben, a bejelentés hiányainak megjelölése mellett figyelmezteti a szolgáltatót a tevékenység bejelentés nélküli folytatásának jogkövetkezményeire.

A Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: BFKH) a bejelentés megfelelése esetén, azt követően hatósági igazolványt állít ki az idegenvezetői tevékenységet ténylegesen végző személy részére.

Az igazolvány tartalmazza:

 • a kereskedelmi hatóság megjelölését és a bélyegző lenyomatát;
 • az igazolvány sorszámát, kiállítás keltét;
 • a szolgáltató nevét, és - ha ettől eltérő - az igazolvány birtokosának nevét;
 • azon nyelvet (nyelveket) amelyen az idegenvezetői tevékenységet folytatja.

A BFKH a megfelelő bejelentés beérkezését követő 15 napon belül veszi hivatalból nyilvántartásba az idegenvezetői tevékenységet folytató szolgáltatót, és a hatóság által vezetett nyilvántartás valamennyi nyilvános adatát közzéteszi az interneten.

 

További felvilágosítást ad:

 

Bozorádi Hella Antónia

Kárpáti-Kelemen Katalin

06-1-4585-562

06-1-4585-831

Kérdéseit a következő e-mail címen is felteheti: idegenforgalmi--.at.--bfkh.gov.hu

Nyilvántartásba vett, Magyarországon letelepedett szolgáltatók listája itt érhető el, de megtalálható internetes oldalunk "Nyilvántartások" menüpontja alat is.

 

 

 

Rovatszerkesztő:

Békési Tamás  Tel.: 06-(1)-4585-538 Email: idegenforgalmi--.at.--bfkh.gov.hu


Az utolsó módosítás dátuma: 2023-07-20