PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió

Tájékoztató az Idegenforgalmi és Közraktározás-felügyeleti Osztály által ellátott kereskedelmi jellegű turisztikai tevékenységek engedélyezésével, nyilvántartásba vételével kapcsolatos feladatokról

 

Idegenvezető tevékenységgel kapcsolatos bejelentési, nyilvántartási feladatokról

Az idegenvezetői tevékenységről 33/2009. (XII.18.) ÖM rendelet 1. § (1) szerint az idegenvezetői tevékenységet folytató személynek idegenvezetői szakképesítéssel kell rendelkeznie. Az idegenvezetői tevékenység csak azon (azokon) a nyelven (nyelveken) folytatható, amely (amelyek) tekintetében az idegenvezetői tevékenységet folytató személy nyelvvizsgát tett, vagy az azzal egyenértékű nyelvismerettel rendelkezik.

Nyilvántartásba vett  letelepedett szolgáltatók listája, akik idegenvezetői tevékenységet folytatnak.


Az idegenvezetői tevékenység folytatására vonatkozó bejelentés

A bejelentés tartalmazza:

 • a szolgáltató nevét;

 • a szolgáltató lakcímét, szervezet esetén a székhelyét;

 • a folytatni kívánt tevékenység megjelölését

 • a szolgáltató mely nyelven (nyelveken) kívánja folytatni a tevékenységet.

A bejelentés mellékletei:

 • idegenvezetői szakképesítését igazoló okirat másolata;

 • a nyelvismeretet tanúsító nyelvvizsga-bizonyítvány másolata, vagy az azzal egyenértékű nyelvismeretet igazoló okirat másolata;

 • igazolvány méretű fénykép (2db);

 • 10.000 ,- Ft eljárási díj befizetésének igazolását;

 • személyazonosító igazolványának fénymásolatát.

 

Az eljárás

Az eljárás során a hatóság a bejelentés és a benyújtott dokumentumok alapján megvizsgálja, hogy az megfelel a 2009. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szolgtv.) 22. § – ban meghatározott követelményeknek.

Ha a bejelentés:

 • megfelel a 22. §-ban meghatározott követelményeknek, és az eljárási illetéket vagy igazgatási szolgáltatási díjat megfizették, a bejelentést tevőt erről a tényről igazolás megküldésével értesíti;

 • nem felel meg a 22. §-ban meghatározott követelményeknek, vagy a bejelentésre előírt eljárási illetéket vagy igazgatási szolgáltatási díjat nem fizették meg, és a szolgáltató nem részesült költségmentességben, a bejelentés hiányainak megjelölése mellett figyelmezteti a szolgáltatót a tevékenység bejelentés nélküli folytatásának jogkövetkezményeire.

A Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: BFKH) igazolványt állít ki az idegenvezetői tevékenységet ténylegesen végző személy részére.

Az igazolvány tartalmazza:

 • a kereskedelmi hatóság megjelölését és a bélyegző lenyomatát;

 • az igazolvány sorszámát, kiállítás keltét;

 • a szolgáltató nevét, és - ha ettől eltérő - az igazolvány birtokosának nevét;

 • azon nyelvet (nyelveket) amelyen az idegenvezetői tevékenységet folytatja.

A BFKH 15 napon belül hivatalból nyilvántartásba veszi az idegenvezetői tevékenységet folytató szolgáltatót, és a hatóság által vezetett nyilvántartás valamennyi adatát közzéteszi az interneten.

 

A bejelentés megtételének módja

Személyesen vagy meghatalmazott útján a BFKH telephelyén (1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.) vagy postai úton (1534 Budapest BKKP, Pf: 919/1).

Bejelentő űrlap letölthető a BFKH honlapjáról (www.mkeh.gov.hu) illetve beszerezhető a BFKH telephelyén (1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.).

A bejelentés elektronikus úton történő benyújtásáról  itt tájékozódhat, illetve a folyamat kapcsén részletes információkat itt olvashat.

A bejelentéshez szükséges  űrlap itt letölthető.

A határon átnyúló szolgáltatás keretében Magyarországon folytatott idegenvezetői tevékenységgel kapcsolatos tájékoztató az EU harmonizált tevékenységek alatt található.

 

További felvilágosítást ad:

 

Kárpáti-Kelemen Katalin

Nyerges Márton

Józsáné Kurunczi Katalin

 

4585-831


4585-544

4585-612

Kérdéseit a következő e-mail címen is felteheti: idegenforgalmi--.at.--bfkh.gov.hu

 

 

 


Az utolsó módosítás dátuma: 2019-04-10