1 2

2016. december 13.Tájékoztatás

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy az MKEH Metrológiai Hatósága a 2016. december 13-i döntésében:

Az ALT CASH KFT. (székhelye: 1141 BUDAPEST, FOGARASI ÚT 195-197.) által típusvizsgálatra bemutatott
A156 számon engedélyezett SAM4S NR-300 ONLINE NEW típusú pénztárgép
forgalmazási engedélyének módosítását engedélyezte.

A pénztárgép megfelel a 9/2016.(III.25.) NGM rendeletnek.

Bovebben


2016. november 30.Tájékoztató

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Haditechnikai Véleményező Munkacsoport 2016. december hónapban az alábbi időpontokban tartja üléseit:
 
2016. december 12. és december 15.
 
A kérelmek benyújtásának határideje: 2016. december 6.

Felhívjuk figyelmüket, hogy az üléseken kizárólag a fent említett határidőig benyújtott kérelmeket tárgyaljuk!

Bovebben


2016. november 30.Tájékoztató

2016.12.13-i dátummal lép hatályba a nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról szóló 44/2016. (XI. 28.) NGM rendelet.
E rendelet az egyszerű nyomástartó edények forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról szóló, 2014. február 26-i 2014/29/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint a nyomástartó berendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról szóló, 2014. május 15-i 2014/68/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja. Hatályát veszti a nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról szóló 9/2001. (IV. 5.) GM rendelet.

2016.12.08-i dátummal lép hatályba a mérőeszközökre vonatkozó egyedi előírásokról szóló 43/2016. (XI. 23.) NGM rendelet. E rendelet a mérőműszerek forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizálásáról szóló, 2014. február 26-i 2014/32/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint a 2014/32/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a vízmérők térfogatáram-tartományának tekintetében történő módosításáról szóló, 2014. október 31-i 2015/13 felhatalmazáson alapuló európai bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja. Hatályát veszti a mérőeszközökre vonatkozó egyedi előírásokról szóló 8/2006. (II. 27.) GKM rendelet.

Bovebben


2016. november 30.Mezőgazdaság

2017. I. negyedéves baromfihús és sertéshús import kontingensek pályázati időszaka 2016. december 1-7. (13.00).

Bővebben...

Bovebben


2016. november 25.Online pénztárgép típusvizsgálat

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy az MKEH Metrológiai Hatósága a 2016. november 25-i döntésében:

A SPAR MAGYARORSZÁG KFT. (székhelye: 2060 BICSKE, SPAR ÚT 1.) által típusvizsgálatra bemutatott SPARSTORE-BBOX-ADELE típusú pénztárgépet
A194 számon engedélyezte.
A pénztárgép megfelel a 9/2016.(III.25.) NGM rendeletnek.

Bovebben


2016. november 23.Online pénztárgép típusvizsgálat

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy az MKEH Metrológiai Hatósága a 2016. november 23-i döntésében:

Az EURO-DUPLEX KFT. (székhelye: 6000 KECSKEMÉT, SZOLNOKI ÚT 33.) által típusvizsgálatra bemutatott FISCAT IPALM+ GPS típusú speciális, hordozható pénztárgépet
A195 számon engedélyezte.

Az EURO-DUPLEX KFT. (székhelye: 6000 KECSKEMÉT, SZOLNOKI ÚT 33.) által típusvizsgálatra bemutatott

A191 számon engedélyezett FISCAT IPALM+ típusú speciális, hordozható pénztárgép
és
a PRIOR CASH KFT. (székhelye: 6000 KECSKEMÉT, SZOLNOKI ÚT 33.) által típusvizsgálatra bemutatott

A162 számon engedélyezett NEON+ típusú pénztárgép
forgalmazási engedélyének módosítását engedélyezte.

A pénztárgépek megfelelnek a 9/2016.(III.25.) NGM rendeletnek.

Bovebben


2016. november 22.F E L H Í V Á S

Tapasztalataink alapján a karácsonyi bevásárlások időszaka idején megnövekszik a nemesfém tárgyak internetes értékesítésével kapcsolatos jogsértések száma, ezért az alábbiakra hívjuk fel a vásárlók figyelmét.

Amennyiben interneten kívánnak nemesfém tárgyat (ékszert, nemesfém tömböt, stb.) vásárolni fokozott körültekintéssel járjanak el, vásárlás előtt győződjenek meg arról, hogy

  • a vállalkozás a weblapon feltünteti-e a nyilvántartásba bejegyző hatóság nevét és a vállalkozás nyilvántartásba vételi számát (Magyarországon bejegyzett vállalkozás esetén a bejegyző hatóság: a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Hatóság (NEHITI); a szolgáltató nyilvántartásba vételi száma: „PR” betűkkel kezdődik és ezt négy szám követi),
  • a vállalkozás szerepel-e a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Hatóság által vezetett közhiteles nyilvántartásban (A nemesfémes vállalkozásokról vezetett nyilvántartás a Hivatal honlapján az alábbi címen található meg: http://mkeh.gov.hu/hivatal/kozerdeku_adatok_2013/tevekenysegre_mukodesre_vonatkozo_adatok/nyilvantartasok), valamint
  • az eladásra felkínált tárgyak el vannak-e látva a forgalmazáshoz szükséges fémjellel és névjellel (A hatályos fémjelek rajzolatai a Hivatal honlapján az alábbi címen találhatóak meg: http://mkeh.gov.hu/nemesfemvizsgalat/hasznos/Femjelek_rajzolatai).

Felhívjuk továbbá a figyelmet arra is, hogy nemesfém tárgyaikat aukciós céllal csak olyan leinformálható gazdasági társaságnak adják át, amely esetében valószínűsíthető, hogy a sikeres árverést követően azok ellenértékét kifizeti számukra.

 

Budapest, 2016. november 21.

Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Hatóság

Bovebben    Pénztárgép tájékoztató
  
 
  
 
  Felvonók üzemeltetése és ellenőrzése


  Utazási irodák nyári ellenőrzése

  Gázpalack egyszerű jogosultságszerzés
 MKEH-EFER
 
 

 

Kormányhivatalok

Kormányablak

Új Széchényi terv

Ügyfélkapu
Magyarország.hu
Termékinformációs pont
EUR-Lex

IMI
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
EU Vonal
TARIC
Közadatkereső
   CE
 
Ecopliant
 
NAV