1 2

2016. november 30.Tájékoztató

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Haditechnikai Véleményező Munkacsoport 2016. december hónapban az alábbi időpontokban tartja üléseit:
 
2016. december 12. és december 15.
 
A kérelmek benyújtásának határideje: 2016. december 6.

Felhívjuk figyelmüket, hogy az üléseken kizárólag a fent említett határidőig benyújtott kérelmeket tárgyaljuk!

Bovebben


2016. november 30.Tájékoztató

2016.12.13-i dátummal lép hatályba a nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról szóló 44/2016. (XI. 28.) NGM rendelet.
E rendelet az egyszerű nyomástartó edények forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról szóló, 2014. február 26-i 2014/29/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint a nyomástartó berendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról szóló, 2014. május 15-i 2014/68/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja. Hatályát veszti a nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról szóló 9/2001. (IV. 5.) GM rendelet.

2016.12.08-i dátummal lép hatályba a mérőeszközökre vonatkozó egyedi előírásokról szóló 43/2016. (XI. 23.) NGM rendelet. E rendelet a mérőműszerek forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizálásáról szóló, 2014. február 26-i 2014/32/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint a 2014/32/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a vízmérők térfogatáram-tartományának tekintetében történő módosításáról szóló, 2014. október 31-i 2015/13 felhatalmazáson alapuló európai bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja. Hatályát veszti a mérőeszközökre vonatkozó egyedi előírásokról szóló 8/2006. (II. 27.) GKM rendelet.

Bovebben


2016. november 30.Mezőgazdaság

2017. I. negyedéves baromfihús és sertéshús import kontingensek pályázati időszaka 2016. december 1-7. (13.00).

Bővebben...

Bovebben


2016. november 25.Online pénztárgép típusvizsgálat

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy az MKEH Metrológiai Hatósága a 2016. november 25-i döntésében:

A SPAR MAGYARORSZÁG KFT. (székhelye: 2060 BICSKE, SPAR ÚT 1.) által típusvizsgálatra bemutatott SPARSTORE-BBOX-ADELE típusú pénztárgépet
A194 számon engedélyezte.
A pénztárgép megfelel a 9/2016.(III.25.) NGM rendeletnek.

Bovebben


2016. november 23.Online pénztárgép típusvizsgálat

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy az MKEH Metrológiai Hatósága a 2016. november 23-i döntésében:

Az EURO-DUPLEX KFT. (székhelye: 6000 KECSKEMÉT, SZOLNOKI ÚT 33.) által típusvizsgálatra bemutatott FISCAT IPALM+ GPS típusú speciális, hordozható pénztárgépet
A195 számon engedélyezte.

Az EURO-DUPLEX KFT. (székhelye: 6000 KECSKEMÉT, SZOLNOKI ÚT 33.) által típusvizsgálatra bemutatott

A191 számon engedélyezett FISCAT IPALM+ típusú speciális, hordozható pénztárgép
és
a PRIOR CASH KFT. (székhelye: 6000 KECSKEMÉT, SZOLNOKI ÚT 33.) által típusvizsgálatra bemutatott

A162 számon engedélyezett NEON+ típusú pénztárgép
forgalmazási engedélyének módosítását engedélyezte.

A pénztárgépek megfelelnek a 9/2016.(III.25.) NGM rendeletnek.

Bovebben


2016. november 22.F E L H Í V Á S

Tapasztalataink alapján a karácsonyi bevásárlások időszaka idején megnövekszik a nemesfém tárgyak internetes értékesítésével kapcsolatos jogsértések száma, ezért az alábbiakra hívjuk fel a vásárlók figyelmét.

Amennyiben interneten kívánnak nemesfém tárgyat (ékszert, nemesfém tömböt, stb.) vásárolni fokozott körültekintéssel járjanak el, vásárlás előtt győződjenek meg arról, hogy

  • a vállalkozás a weblapon feltünteti-e a nyilvántartásba bejegyző hatóság nevét és a vállalkozás nyilvántartásba vételi számát (Magyarországon bejegyzett vállalkozás esetén a bejegyző hatóság: a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Hatóság (NEHITI); a szolgáltató nyilvántartásba vételi száma: „PR” betűkkel kezdődik és ezt négy szám követi),
  • a vállalkozás szerepel-e a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Hatóság által vezetett közhiteles nyilvántartásban (A nemesfémes vállalkozásokról vezetett nyilvántartás a Hivatal honlapján az alábbi címen található meg: http://mkeh.gov.hu/hivatal/kozerdeku_adatok_2013/tevekenysegre_mukodesre_vonatkozo_adatok/nyilvantartasok), valamint
  • az eladásra felkínált tárgyak el vannak-e látva a forgalmazáshoz szükséges fémjellel és névjellel (A hatályos fémjelek rajzolatai a Hivatal honlapján az alábbi címen találhatóak meg: http://mkeh.gov.hu/nemesfemvizsgalat/hasznos/Femjelek_rajzolatai).

Felhívjuk továbbá a figyelmet arra is, hogy nemesfém tárgyaikat aukciós céllal csak olyan leinformálható gazdasági társaságnak adják át, amely esetében valószínűsíthető, hogy a sikeres árverést követően azok ellenértékét kifizeti számukra.

 

Budapest, 2016. november 21.

Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Hatóság

Bovebben


2016. november 17.SAJTÓKÖZLEMÉNY

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY a Green Travel Nemzetközi Utazási Iroda Kft. utazásszervezői és –közvetítői jogosultságának visszavonásáról

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Kereskedelmi Hatóság (a továbbiakban: MKEH) hivatalból indult közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálta a Green Travel Nemzetközi Utazási Iroda Kft. (székhely: 1016 Budapest, Mihály u. 3/B. tetőtér 7., Cégjegyzékszáma: 01-09-707718; továbbiakban: utazási iroda) utazásszervezői tevékenységét.

Az MKEH az eljárás során rendelkezésére álló adatok alapján döntést hozott és az utazási irodát hivatalból törölte az utazásszervezői és –közvetítői tevékenységet folytató vállalkozásokról vezetett közhiteles hatósági nyilvántartásból.

Az utazási iroda újabb utazásokat nem szervezhet, és nem bonyolíthat le, köteles azonban az úton lévő utasait hazautaztatni, az elmaradt utazásokra befizetett előlegeket és részvételi díjakat a külön jogszabályban foglaltak szerint teljes összegben visszafizetni.

Az MKEH egyúttal felhívta a QBE Insurance (Europe) Ltd. Magyarországi Fióktelepe biztosítót, hogy szükség esetén az utazási iroda vagyoni biztosítéka terhére a felmerülő intézkedéseket tegye meg.

Az MKEH fentiek szerinti hatósági döntése 2016. november 17. napjától jogerős és végrehajtható.

Amennyiben az utazási iroda önerőből nem képes az elmaradt utazásokra befizetett előlegeket és részvételi díjakat a külön jogszabályban foglaltak szerint teljes összegben visszafizetni, úgy a károsult utasok a QBE Insurance (Europe) Ltd. Magyarországi Fióktelepe biztosítónál nyújthatják be kárigényüket.

 

A Biztosító elérhetőségei:

 

QBE Insurance (Europe) Ltd. Magyarországi Fióktelepe

Cím: 1143 Budapest Stefánia út. 51.

Telefon: +36 1 460 1400

E-mail: info@colonnade.hu

 

Budapest, 2016. november 17.

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Kereskedelmi Hatóság

 

Bovebben


2016. november 17.Kettős felhasználású termékek

Tisztelt Ügyfeleink!


Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Európai Unió Hivatalos Lapjának 2016. november 15-i számában megjelent a Bizottság (EU) 2016/1969 felhatalmazáson alapuló rendelete (2016.09.12.) a kettős felhasználású termékek kivitelére, transzferjére, brókertevékenységére és tranzitjára vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról szóló 428/2009/EK rendelet ellenőrzési listájának (I., II.a-II.g, IV. mellékletek) módosításról, mely 2016. november 16. naptól hatályos és alkalmazandó.

A módosító rendelet szövege az alábbi linkről elérhető magyar nyelven:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R1969&from=EN

Kérjük, hogy amennyiben Önöket érinti a lista változása (termék engedélykötelessé válása, termék engedélykötelesség alóli mentesülése stb.) azt a termék nevének, (ECCN) besorolásának, vámtarifaszámának, és a termékre vonatkozó engedélyszámnak a megadásával Hatóságunk felé mielőbb jelezni szíveskedjenek. Engedélykötelessé válás esetén szükséges kérelmezni a meglevő engedélyek módosítását illetve új engedélyek kiadását.

Bovebben


2016. november 16.Taxaméter típusvizsgálat

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy az MKEH Metrológiai Hatósága a 2016. november 16-i döntésében:

az VENTUS-953 KFT. (székhelye: 1153 Budapest, Bethlen Gábor u. 115/A.) által típusvizsgálatra bemutatott RASE '16 típusú taxaméter forgalmazását T002 számon engedélyezte. 

Bovebben


2016. november 15.Taxaméter típusvizsgálat

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy az MKEH Metrológiai Hatósága a 2016. november 15-i döntésében:

az ECOMETER KFT. (székhelye: 1039 Budapest, Rákóczi u. 8.) által típusvizsgálatra bemutatott EURLOL-7 1-,2 VÁLLALKOZÓS típusú taxaméter forgalmazását T001 számon engedélyezte.

Bovebben    Pénztárgép tájékoztató
  
 
  
 
  Felvonók üzemeltetése és ellenőrzése


  Utazási irodák nyári ellenőrzése

  Gázpalack egyszerű jogosultságszerzés
 MKEH-EFER
 
 

 

Kormányhivatalok

Kormányablak

Új Széchényi terv

Ügyfélkapu
Magyarország.hu
Termékinformációs pont
EUR-Lex

IMI
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
EU Vonal
TARIC
Közadatkereső
   CE
 
Ecopliant
 
NAV